Програма вступного творчого випробування для вступників спеціалізація «Народна хореографія» - Офіційний сайт Харківського вищого коледжу мистецтв

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

електронна скринька: kvkm67@gmail.com

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

Викладачам коледжу! Запрошуємо Вас прийняти участь у педагогічному тренінгу. Детальніше у розділі «Викладачу»

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Перейти до контакту
ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2019
Програма вступного творчого випробування для вступників
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність: 024 «Хореографія»

Спеціалізація «Народна хореографія» (денна форма навчання)

Кваліфікація: артист балету, викладач мистецької школи, керівник аматорського хореографічного колективу


Пояснювальна записка

Структура та зміст творчого вступного випробування розроблені на підставі галузевого стандарту вищої освіти, освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста зі спеціальності 024 «Хореографія».

Циклова (предметна) комісія «Народна хореографія» є провідною у підготовці фахівців для професійної діяльності у сфері народного хореографічного мистецтва: керівників аматорських хореографічних колективів у закладах культури і освіти, артистів професійного ансамблю народного танцю, викладачів хореографії в закладах освіти (дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх закладах, школах естетичного виховання), навчальних закладах інших типів на посади, що заміщаються молодшими спеціалістами відповідно до галузевих та інших номенклатурних посад.

Для вступу на спеціальність 024 «Хореографія» (спеціалізація «Народна хореографія») вступник бере участь творчому вступному випробуванні, яке складається з двох сесій. Перша сесія складається з уроку класичного танцю та співбесіди за питаннями загальномистецького спрямування. Друга сесія складається з виконання хореографічного етюда та перевірки майстерності актора й імпровізації.

Вступник повинен мати необхідні професійні дані, відповідний стан здоров’я, відсутність фізичних вад відповідно до переліку захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку та будови тіла, які є протипоказаннями до вступу та навчання в хореографічному училищі, затверджених наказом МОЗ України від 01.12.99 року №283, танцювальний досвід у різноманітних дитячих колективах, хореографічних школах та школах естетичного виховання, а також володіти необхідними знаннями в галузі хореографічного мистецтва, музики, літератури, живопису.

Складові компоненти першої сесії вступного творчого випробування.

1. Урок класичного танцю.

2. Співбесіда за питаннями загальномистецького спрямування.

Складові компоненти другої сесії вступного творчого випробування.

1. Хореографічний етюд.

2. Майстерність актора та імпровізація.

Для вступників, що мають базову загальну середню освіту, знання, уміння і навички оцінюються за 12-бальною шкалою.

Для вступників із повною загальною середньою освітою, які мають право брати участь у вступному випробуванні на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання), знання, уміння і навички оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу.

Відповідно до Правил прийому до КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв», мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі становить 4 бали за 12-бальною шкалою і 120 за шкалою від 100 до 200 балів. (див. додаток № 4 до Правил Прийму таблиці 2,3).

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок вступників першої сесії вступного творчого випробування
Рівні виконавських умінь та навичок
12-бальна шкала
200-бальна шкала
Загальні критерії оцінювання вмінь та навичок вступників
Початковий
1100Вступник не має хореографічної підготовки, у нього відсутні музично-ритмічні здібності, хореографічна пам’ять, координація. Вступник має погані зовнішні дані (непропорційний склад тіла, зайва маса, фізичні вади), погані професійні дані (обмежена виворотність, крок, підйом, гнучкість, стрибок), обмежений загальнокультурний рівень.
2100Вступник не має хореографічної підготовки, має погані зовнішні та професійні дані, не виконує вправи класичного уроку. Загальнокультурний рівень обмежений.
3110Вступник має достатню хореографічну підготовку, погані зовнішні та професійні дані, задовільно виконує класичні вправи, загальнокультурний рівень недостатній.
Середній
4120Вступник має обмежену хореографічну підготовку, задовільні зовнішні, але незадовільні професійні дані. Задовільно виконує вправи класичного уроку. Рівень мислення та знань у галузі культури і мистецтв недостатній.
5130Вступник має задовільну хореографічну підготовку, задовільні зовнішні та професійні дані. Вправи класичного уроку виконує на задовільному рівні. Світогляд та знання в галузі культури і мистецтв – задовільні.
6140Вступник має задовільну хореографічну підготовку, зовнішні та професійні дані. З помилками, неточно відтворює вправи класичного уроку. Загальнокультурний рівень – задовільний.
Достатній
7150Вступник має достатню або середню хореографічну підготовку, середні зовнішні та професійні дані. Має музичний слух, ритм, але музично-ритмічні завдання виконує з помилками, допускає неточності у відтворені класичних вправ. При відповіді на питання загальнокультурного рівня допускає помилки.
8160Вступник має достатню хореографічну підготовку та середні зовнішні та професійні дані. Вправи класичного уроку виконує з незначними помилками. Достатньо правильно відповідає на питання в галузі культури та мистецтв.
9170Вступник має добру хореографічну підготовку, середні зовнішні, але добрі професійні дані. З незначними помилками відтворює музично – ритмічні завдання, добре виконує вправи класичного уроку. Має достатній світогляд та рівень мислення.
Високий
10180Вступник має добру хореографічну підготовку. Достатньо правильно виконує музично – ритмічні завдання. Достатньо правильно відтворює всі розділи класичного уроку. Має добрий загальнокультурний рівень.
11190Вступник має високий рівень хореографічної підготовки, добрі зовнішні та професійні дані. Добре виконує всі розділи класичного уроку, без помилок виконує музично-ритмічні завдання. Достатньо обізнаний у галузі культури та мистецтв.
12200Вступник має високий рівень хореографічної підготовки, бездоганні зовнішні та професійні дані, без помилок виконує музично-ритмічні завдання. Правильно виконує елементи класичного уроку. Має високий рівень творчого мислення, добре обізнаний у галузі культури і мистецтв.
Перша сесія творчого випробування

Вимоги до вступників.

1. Оцінка професійних даних вступника.

2. Виконання уроку з класичного танцю, вивченого під час консультації (обсяг програмного матеріалу додається).

3. Відповісти на питання загальномистецького спрямування.

Орієнтована програма першої сесії творчого випробування.

1. До оцінки професійних даних входять:

1) візуальна оцінка пропорційності тіла (пропорційність росту та ваги);

2) функціональність професійних даних (виворотність у тазостегнових суглобах, колінах, ступнях, гнучкість, стрибок, величина кроку);

3) перевірка слуху та ритму.

2. Екзерсис біля станка з класичного танцю:

1) позиції ніг ( І,ІІ,ІІІ,V,ІV);

2) позиції рук ( 1,2,3);

3) Demi plie в І, ІІ, V позиціях;

4) Grands plie в І, ІІ, V позиціях;

5) Battemens tendus (з І позиції вперед, вбік, назад; з V позиції вперед, вбік, назад; з demi plie; з passé parterre);

6) Battement tendus jete (з І позиції вперед, вбік, назад; з V позиції вперед, вбік, назад);

7) Demi rond de jambe parterre (напрямок en dehors (вперед); напрямок en dedans (назад));

8) Battement fondu вперед, вбік, назад (носком у підлогу; носком на 45°);

9) Battement frappe вперед, вбік, назад (носком у підлогу; носком на45°);

10) Battement releve lents (вперед, в сторону, назад на 90°; з І і V позицій.

11) Battement developpe (вперед, вбік, назад на 90°);

12) Grand battements jete вперед, вбік, назад (з І і V позицій).

Вправи на середині зала стрибки (Allegro).

1) Temps sauté no І,ІІ,V позиціях;

2) Shanqement de pieds (Petit);

3) Pas echappe у ІІ позицію;

4) Pas assemble (вперед і назад).

Port de bras (підготовче port de bras; Port de bras І; Port de bras ІІІ).

3. Перелік питань для співбесіди.

✔ Назвіть державні ансамблі танцю, пісні і танцю України.

✔ Назвіть аматорські танцювальні колективи м. Харкова і Харківської області.

✔ Назвіть керівників, балетмейстерів аматорських колективів.

✔ Назвіть керівників, балетмейстерів професійних колективів.

✔ Назвіть видатних діячів хореографії Харківщини (балетмейстерів, керівників ансамблів, артистів театру, викладачів).

✔ Назвіть видатних хореографів ХІХ-ХХ століть: балетмейстерів, артистів балету, педагогів.

✔ Назвіть видатні події в хореографії останніх років (ювілеї, конкурси, фестивалі, знаменні дати).

✔ Назвіть композиторів, які писали музику до балетів.

✔ Назвіть балети П.І.Чайковського.

✔ Назвіть репертуар ХНАТОБу: оперні і балетні вистави.

✔  Назвіть театри м. Харкова, їх репертуар.

✔ Назвіть видатних артистів балету ХІХ-ХХ століття.

✔ Назвіть художників ХІХ-ХХ століття. (Ваш улюблений художник).

✔ Назвіть письменників ХІХ-ХХ століття. (Ваш улюблений письменник).

✔ Назвіть заклади культури м.Харкова: театри, музеї, бібліотеки, виставкові зали, галереї тощо.

✔ Розкажіть лібрето балетних вистав.

✔ Поясніть значення слів: «хореографія», «танець», «балет».

✔ Дайте відповідь на питання «Чому я обрав професію хореографа?».


Друга сесія творчого випробування

Вимоги до вступника.

1. Вступник має виконати хореографічний етюд, складений самостійно, з урахуванням його технічних можливостей.

2. Вступниик має відтворити комбінації з народно-сценічного та українського танцю, що вивчались на консультації з творчого випробування.

3. Вступник має виконати підготовлений самостійно етюд на акторську виразність та зімпровізувати на музичний матеріал, який буде запропонованого концертмейстером.

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок вступників другої сесії вступного творчого випробування
Рівень виконавських умінь та навичок
12 бальна шкала
200 бальна шкала
Загальні критерії оцінювання вмінь та навичок вступників
Початковий
1100Вступник не має самостійно підготовленого хореографічного етюда. Відсутні музично-ритмічні здібності, хореографічна пам’ять та координація. Вступник не має здібностей до виразного виконання та імпровізації.
2100Вступник не виконує хореографічні елементи, з яких складається хореографічний етюд. Вступник має обмежену хореографічну пам’ять, не може запам’ятати вправи. Відсутні емоційність та виразність виконання.
3110Вступник виконує етюд, який не відповідає його фізичним здібностям. Хореографічна пам’ять дуже обмежена. Задовільно виконує задані хореографічні вправи. Артистичні здібності та вміння імпровізувати відсутні.
Середній
4120
прохідний бал
Вступник незадовільно виконує хореографічний етюд. Має дуже слабку хореографічну пам’ять, не може повторити запропоновані викладачем комбінації. Артистичні здібності майже відсутні.
5130Вступник виконує хореографічний етюд невпевнено, забуває деякі фрагменти. Хореографічна пам’ять, пластика, виразність рухів задовільні. Має дуже обмежені артистичні здібності. Нахилу до імпровізування не має.
6140Вступник задовільно виконує хореографічний етюд, але не ускладнює його технічними елементами. Танцювальні завдання виконує неточно, з помилками відтворює комбінації, запропоновані викладачем. Артистичні здібності та схильність до імпровізації на низькому рівні.
Достатній
7150Вступник при виконанні хореографічного етюда, допускає багато технічних помилок. Танцювальні завдання виконує не чітко, допускає неточності у відтворенні заданих комбінацій. Артистичні здібності середні.
8160Вступник виконує етюд з помилками в координації деяких рухів, не зовсім правильно відтворює хореографічні комбінації. Має добру хореографічну пам’ять, але не розвинені артистичні здібності. Має схильність до імпровізації.
9170Вступник виконує етюд без помилок, але не використовує технічні елементи. З незначними помилками відтворює хореографічні завдання, добре запам’ятовує та повторює рухи, задані викладачем. Має здібності щодо створення хореографічного образу та імпровізування.
Високий
10180Вступник добре виконує хореографічний етюд, використовує певні технічні елементи. Емоційно та виразно відтворює танцювальні завдання, достатньо правильно повторює хореографічні комбінації. Вступник володіє артистичною виразністю та музичною імпровізацією.
11190Вступник відмінно виконує хореографічний етюд, де використовує ускладнені танцювальні елементи. Виявляє певні творчі здібності, має добру хореографічну пам’ять. Вступник виявляє яскраві артистичні та імпровізаційні здібності.
12200Вступник відмінно виконує хореографічний етюд та методично грамотно використовує технічні елементи. Виявляє особливі творчі здібності. Без помилок і швидко засвоює запропоновані танцювальні комбінації, має відмінну хореографічну пам’ять. Вступник легко створює виразний сценічний образ, виявляє неабияку творчу фантазію та винахідливість.
Орієнтовна програма другої сесії творчого випробування

1. Хореографічний етюд, складений вступником для творчого випробування, повинен бути не більше ніж на 1 хвилину і може будуватися на матеріалі:

✔ народно-сценічного танцю;

✔ стилізації народного танцю;

✔ класичного танцю;

✔ стилізації класичного танцю;

✔ сучасного танцю;

✔ естрадно-спортивного танцю.

2. Рухи з народно-сценічного танцю, пропоновані для вивчення на консультації:

✔ танцювальні ходи та біги;

✔ ритмічні вистукування;

✔ хлопавки (для юнаків);

✔ оберти (для дівчат).

3. Рухи з українського народного танцю:

✔ вихилясник;

✔ бігунець;

✔ вірьовочка;

✔ тинок;

✔ голубець;

✔ присядки (для юнаків).

4. Етюд на акторську виразність вступник заздалегідь складає на самостійно обрану тему, але не більш ніж на 1 хвилину. Під час творчого вступного іспиту вступник повинен вміти пластично відтворити характер музичного матеріалу, запропонованого викладачем та продемонструвати схильність до імпровізації.


Рекомендована література

Основна.

1. Балет: Энциклопедия. – М., 1981 – 620 с.

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Л,. 1980. – 272 с.

3. Василенко К.Ю. Лексика українського народно – сценічного танцю. – К., 1987. – 382 с.

4. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. – К., 1989. – 207 с.

5. Костровицкая В.С., Писарев А.Ф. Школа классического танца. – Л., 1976. – 207 с.

6. Тарасов Н.И. Классический танец. – М., 1982. – 402 с.

Додаткова.

1. Бахрушин Ю.А. История русского балета. – М., 1973. – 316 с.

2. Боримська Г.В. Самоцвіти українського танцю. – К., 1974. – 84 с.

3. Василенко К.Ю. Украинские танцы на клубной сцене. – М., 1980. – 40 с.

4. Василенко К.Ю. Український танець. – К., 1997. – 382 с.

5. Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. – М., 1964. – 168 с.

6. Гуменюк А.І. Народне хореографічне мистецтво України. – К., 1963. – 359 с.

7. Климов А.А. Основы русского народного танца. – М., 1981. – 224 с.

8. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. –М., 1985. – 297 с.

9. 100 балетных либертто. – М., 1966. – 262 с.

10. Ткаченко Т. Народно-сценический танец. – М., 1967. Ч.1. – 650 с.

11. Ткаченко Т. Народно-сценический танец. – М., 1967. Ч.2. – 530 с.

© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2020 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2020 КЗ «ХВКМ»
Назад до змісту