Програма вступного творчого випробування для вступників спеціалізація «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування» - Офіційний сайт Харківського вищого коледжу мистецтв

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

електронна скринька: kvkm67@gmail.com

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

Викладачам коледжу! Запрошуємо Вас прийняти участь у педагогічному тренінгу. Детальніше у розділі «Викладачу»

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Перейти до контакту
ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2019
Програма вступного творчого випробування для вступників
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво»

Спеціалізація «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування»

Кваліфікація: артист хору (ансамблю), керівник аматорського хору (ансамблю), організатор культурно-дозвіллєвої діяльності


Пояснювальна записка

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування» до відбору вступників у КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв» ставляться відповідні вимоги щодо належного рівня їх базової загальноосвітньої підготовки, беруться до уваги наявність попередньої профільної підготовки, інформація про участь у культурно- масовій роботі, дані про наявність організаторських здібностей. Враховуються здібності (слух, ритм, музична пам’ять), фізіологічні дані та наявність музично-теоретичних знань і вокально-голосових даних, володіння грою на одному або декількох інструментах (фортепіано, акордеон, баян, гітара, скрипка та інші), що відповідають рівню випускника дитячої музичної школи, студії та інших закладів мистецького спрямування.


Складові компоненти вступного творчого випробування

Вступне творче випробування складається із практичної та теоретичної частини. Практична частина включає виконання двох різноманітних за характером, темпом, змістом українських пісень або народних пісень національних меншин України, а також творів композиторів-класиків та сучасних авторів (за вибором вступників).

Якщо вступник має музичну підготовку та володіє будь-яким інструментом (фортепіано, баян, акордеон, бандура, гітара або іншим), то виконує два твори (технічного і художнього характеру) за вибором. Теоретична частина – це відповіді на запропоновані музично-теоретичні питання.

Якщо вступник не має музичної підготовки – перевіряється музичний слух, музична пам’ять та відчуття ритму. Теоретична частина складається з загальнокультурної обізнаності: найбільш видатні творчі колективи та відомі виконавці Харківщини та всієї України.

Система знань, умінь і навичок вступників оцінюється за 12-бальною шкалою (для вступників, що мають базову загальну середню освіту) та 200-бальною шкалою (для вступників із загальною середньою освітою, які мають право взяти участь у вступному випробуванні на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) та вступників, що вступають на заочну форму навчання.

Відповідно до Правил прийому до КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв» у 2019 році мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі становить 4 бали за 12-бальною шкалою і 120 за шкалою від 100 до 200 балів (див. Правила прийому Додаток №4 таблиці 2,3).

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок вступників спеціальність 025 «Музичне мистецтво», спеціалізація «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування»
Рівні виконавських вмінь і навичок
200-бальна шкала
12-бальна шкала
Загальні критерії оцінювання вмінь та навичок вступників
Початковий
1001Вступник має непрофесійний голосовий апарат. Відсутні музичні дані (слух, ритм, музична пам’ять). Слабкий загальний культурний рівень.
1002Вступник має не досить здоровий голосовий апарат, але не розвинені вокальні дані: слух, ритм, музична пам’ять. Слабкий загальний культурний рівень.
1103Вступник має здоровий голосовий апарат, значні вокальні дані, але не досить розвинені музичні дані (слух, ритм, муз.пам’ять). Обмежений загальний культурний рівень.
Середній
120
прохідний бал
4
прохідний бал
Вступник має здоровий голосовий апарат, вокальні дані, що можна розвинути до певного рівня. Наявність муз. даних (слух, ритм, музична пам’ять). Наявність координації рухів (руки невисокі). Вступник обізнаний у загальномистецьких питаннях на середньому рівні шкільної програми гуманітарного циклу дисциплін.
1305Вступник має здоровий голосовий апарат. Голос не має тембру, обмежений діапазон. Музичні дані наявні, але слух і ритм неточні, музична пам’ять не натренована, координація рухів (руки) слабка. Загальний культурний рівень в межах шкільної програми (гуманітарного циклу дисциплін).
1406Вступник має здоровий голосовий апарат, середні вокальні дані. Рівень володіння будь-яким музичним інструментом початковий. Слух, ритм, музична пам’ять достатні, координація рухів неточна. Загальний культурний рівень в межах шкільної програми (гуманітарного циклу дисциплін).
Достатній
1507Вступник має здоровий голосовий апарат, вокальні дані, які можна розвинути. Слух, ритм, муз. пам’ять достатні для подальшої роботи. Координація рухів чітка. Загальний культурний рівень достатній.
1608Вступник має здоровий голосовий апарат. Голос має непоганий тембр, але діапазон обмежений. Музичні дані (слух, ритм, музична пам’ять) достатні. Володіння будь-яким муз інструментом на рівні муз. студії. Координація рухів чітка. Загальний культурний рівень достатній.
1709Вступник має здоровий голосовий апарат. Голос має якості, які надають можливість вважати його професійним. Вступник володіє будь-яким інструментом у межах початкових класів музичної школи. Координація рухів ясна та чітка. Вступник достатньо поінформована людина.
Високий
18010Вступник має здоровий голосовий апарат, природно красивий голос широкого діапазону. Вступник достатньо добре володіє будь-яким муз. інструментом, виконує програму середніх класів музичної школи. Має добрий диригентський апарат. Вступник достатньо поінформована людина.
19011Вступник має здоровий голосовий апарат, природно красивий голос широкого діапазону. Вступник достатньо добре володіє будь-яким музичним інструментом, виконує програму старших класів музичної школи. Диригентський апарат відмінний. Вступник достатньо поінформована людина.
20012Вступник має здоровий голосовий апарат, природно красивий (рідкісний народний) голос широкого діапазону. Вступник достатньо добре володіє будь-яким муз. інструментом, виконує програму старших класів музичної школи. Має добрий диригентський апарат. Теоретичні знання в межах програми муз. школи. При виконанні муз. творів на будь-якому інструменті демонструє елементи творчої діяльності. Диригентський апарат відмінний. Вступник має творчий потенціал. Високий рівень поінформованості.
Практична частина

Для вступників, які мають початкову спеціалізовану мистецьку освіту.

1. Виконати дві різноманітні за характером, темпом, змістом українські пісні або народні пісні національних меншин України, а також твори композиторів-класиків та сучасних авторів (за вибором вступників).

2. Виконати на інструменті (фортепіано, баян, акордеон, бандура, гітара інших) програму, яка складається з двох творів (технічного і художнього характеру) за вибором вступників.

Для вступників, які не мають початкової спеціалізованої мистецької освіти.

Проспівати два твори (бажано українські пісні) різні за характером. Перевірка у вступника музичного слуху, музичної пам’яті, ритму.


Музично-теоретичні питання

Для вступників, які мають початкову спеціалізовану мистецьку освіту.

1. Розрізняти на слух прості інтервали, мажорні та мінорні тризвуки, мажорні та мінорні гами.

2. Вміти побудувати від звуку прості інтервали, мажорні та мінорні тризвуки з оберненнями.

3. Розрізняти на слух зб.4 та зм.5 із розв’язаннями.

4. Вміти визначати D7 та його обернення (із розв’язанням).

5. Розрізняти на слух септакорди VІІ-го ступеня (м.VII7, зм.VII7) із розв’язанням.

6. Знати мажорні, мінорні гами до 5-ти знаків.

7. Розрізняти на слух три види мінорного ладу.

8. Вміти пояснити, що таке ритм, метр, темп в музиці.

9. Знати схеми тактування в дводольному, тридольному, чотиридольному розмірах.

10. Вміти визначати тональність одноголосної мелодії.

11. Назвати видатних композиторів Західної Європи (XVIII, XIX, XXст.).

12. Назвати видатних російських композиторів ХІХ, ХХ, ХХІ ст.

13. Назвати видатних українських композиторів ХІХ, ХХ, ХХІ ст.

14. Знати найвидатніші вокально-хорові колективи та музичних діячів України та Харківщини.

15. Вміти навести приклади хорового, оркестрового твору, твору для фортепіано, опери, оперети, мюзикла, рок-опери, балету.

Для вступників без музичної підготовки.

1. Вміти повторити (простукати) заданий ритм.

2. Вміти проспівати на нейтральний склад мотив або мелодичну фразу (після програвання викладачем).

3. Назвати найвидатніших композиторів (світових, російських, українських).

4. Назвати відомих сучасних світових та українських співаків.

5. Назвати відомі сучасні вокальні або вокально-інструментальні ансамблі.

6. Назвати найвідоміші українські хори; хорові колективи.

7. Назвати види хорів.

8. Назвати високі жіночі та чоловічі голоси.

9. Назвати низькі жіночі та чоловічі голоси.

10. Назвати музичні інструменти; українські народні інструменти.


Орієнтовна програма для вступників художні твори

Для високих голосів.

1. Українська народна пісня «Дівка в сінях стояла».

2. Українська народна пісня «Вже сонце низенько».

3. Українська народна пісня «Дивлюсь я на небо» сл. М.Петренка.

4. Кос-Анатольський А., сл. Франка І. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня».

5. Глінка М., сл. Забіли В. «Не щебече соловейко».

6. Українська народна пісня «Місяць на небі».

7. Російська народна пісня «Выйду ль я на реченьку».

8. Російська народна пісня «То не ветер ветку клонит».

9. Українська народна пісня «Чорнії брови, карії очі».

10. Климовський С. «Їхав козак за Дунай».

11. Українська народна пісня «Гей, Іване». Обробка Д. Задори.

12. Українська народна пісня «Пряха». Обробка А.Римського-Корсакова.

13. Українська народна пісня «Ой маю, маю оченята». Обробка М.Лисенка.

14. Лисенко М. «Пісня Цвіркуни» з комічної опери «Чорноморці».

15. Лисенко М. «Утоптала стежку».

16. Українська народна пісня «Дощик». Обробка М.Лисенка.

17. Українська народна пісня «Ой ти, дівчино».

18. Лисенко М. «Ой гай, мати».

19. Українська народна пісня «Копав же я криниченьку».

20. Українська народна пісня «Журавель» обробка К.Стеценка.

21. Українська народна пісня «Ніч яка місячна».

22. Російська народна пісня «Калинка» обробка О.Олександрова.

23. Російська народна пісня «Коробейники».

24. Глінка М. «Ах ти, душечка».

25. Українська народна пісня «Стоїть гора висока».

Для низьких голосів.

1. Українська народна пісня «Взяв би я бандуру» обробка Войтова В.

2. Чухрай О. «Скаче в полі білий кінь...». сл. Лихошвая А.

3. Чухрай О. «Ой, купила півня» сл. Лихошвая А.

4. Чухрай О. «Ой бач, яка я» сл. народні.

5. Українська народна пісня «В кінці греблі шумлять верби».

6. Українська народна пісня «Якби мені не тиночки».

7. Російська народна пісня «Чернобровий, черноокий».

8. Російська народна пісня «Не брани меня, родная».

9. Російська народна пісня «Вдоль по Питерской».

10. Українська народна пісня «Ой, на горі два дубки».

11. Вербицький М., сл. Чубинського П. «Ще не вмерла Україна».

12. Українська народна пісня «Було б не рубати зеленого дуба».

13. Російська народна пісня «Что ты жадно глядишь на дорогу».

14. Українська народна пісня «Ой, летіла зозуленька».

15. Російська народна пісня «Тонкая рябина».

16. Українська народна пісня «Ой, ходила дівчинка бережком». Обробка М.Лисенка.

17. Григ Е. «Лісова пісня».

18. Українська народна пісня «Казав мені батько».

19. Українська народна пісня «Не лай мене, моя жінко».

20. Російська народна пісня «У зори, то у зореньки».

21. Російська народна пісня «Вот мчится тройка удалая».

22. Новіков О. «Дороги».

23. Френкель Я. «Журавлі».

24. Майборода П. «Рідна мати моя».

25. Українська народна пісня «Удовицю я любив».

26. Українська народна пісня «Як засядем, браття».

27. Російська народна пісня «Песнь ямщика».


Рекомендована література

1. В чарах кохання: Укр. нар. пісні про кохання / Упоряд.Б.М.Фільц. – К., 1989.

2. Жуков О. Веселкові акорди. – Чернівці, 2012.

3. Перлини української народної пісні: Пісеник. – К., 1991.

4. Сироткин Е.Б. Нежность. Песни о любви. – Л., 1975.

5. Співа Ніна Матвієнко – К., 1987.

6. Співа Раїса Кириченко: Укр.нар. пісні (у супроводі баяна) – К., 1988.

7. Старинные русские романсы. – К., 1988.

8. Українські народні жартівливі пісні: Пісеник. – К., 1987.

9. «Чом ти не прийшов?»: Українські народні пісні з нотами / Упоряд. Г.І.Ганзбург. - Х., 2002.

10. Чухрай О.І. Сонечко любові: Пісні. – Полтава, 1996.

11. Народні пісні в записах Степана Руданського . – К.1972

12. Українські народні пісні про кохання. – К., 1992

© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2020 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2020 КЗ «ХВКМ»
Назад до змісту