ЦК «Гуманітарних та соціально-економічних дисциплін» - Офіційний сайт Харківського вищого коледжу мистецтв

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

електронна скринька: kvkm67@gmail.com

Викладачам коледжу! Запрошуємо Вас прийняти участь у педагогічному тренінгу. Детальніше у розділі «Викладачу»

Перейти к контенту

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ «ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН»

Сьогодні до складу циклової комісії гуманітарних, нормативних та соціально-економічних дисциплін входить 11 висококваліфікованих викладачів, які володіють інноваційними технологіями навчання, вдало застосовують передові педагогічні технології для реалізації освітніх завдань, прагнуть до самовдосконалення і саморозвитку.

Репетиції, концерти, творчі зустрічі, конкурси, огляди – все це студенти коледжу мистецтв поєднують із систематичним і наполегливим вивченням загальноосвітніх предметів. Адже, поряд з дипломом про вищу освіту, випускники коледжу отримують атестат про повну загальну середню освіту.

Досконале володіння професійними знаннями, педагогічною майстерністю викладачі комісії вдало поєднують з любов’ю до обраної професії та студентів. Вони забезпечують викладання таких дисциплін як українська мова, українська література, іноземна мова, зарубіжна література, дитяча література, історія України, всесвітня історія, основи правознавства, основи філософських знань, економіка, людина і світ, математика, фізика, хімія, екологія, основи інформатики, географія, біологія, астрономія, фізкультуру і здоров’я, захист Вітчизни, соціологія, українська мова за професійним спрямуванням, стилістика ділового мовлення та редагування службових документів, англійська мова за професійним спрямуванням, вища математика.

Основні напрями роботи та завдання циклової комісії:

 • широке впровадження в освітньо-виховний процес новітніх ефективних навчальних технологій, сучасних засобів навчання;
 • формування мотивації професійних компетенцій під час викладання предметів загальноосвітньої підготовки та навчальних дисциплін освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста;
 • активізація науково-дослідницької, пошукової, історико-краєзнавчої роботи;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання сучасних форм і методів навчання;
 • прищеплення студентам навичок самостійної роботи;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
 • виховання національно свідомих громадян України;
 • виховання поваги до державних символів;
 • виховання студентів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, справедливості, совісті, людської гідності;
 • виховання почуттів толерантності та поваги до інших;
 • формування моральних цінностей та пріоритетів здорового способу життя;
 • оновлення навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін;
 • поповнення матеріально-технічної бази кабінетів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
 • залучення молоді до пізнання духовної спадщини українського народу.

Результатами роботи викладачів циклової комісії є навчальні посібники, науково-методичні розробки, типові та робочі навчальні програми; участь викладачів і студентів у науково-методичних конференціях, семінарах, нарадах різних рівнів; вивчення і узагальнення досвіду викладачів на обласному та всеукраїнському рівнях; дипломи, отримані студентами на конкурсах студентських робіт; перемоги й високі досягнення студентів у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка, у Міжнародній онлайн олімпіаді для студентів закладів культури, у Всеукраїнській олімпіаді з української мови, в обласних олімпіадах із зарубіжної літератури, математики, інформатики, англійської мови, екологічних конкурсах тощо.

Високий рівень знань студентів, про що свідчать результати державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання – це логічний підсумок плідної роботи викладачів циклової комісії гуманітарних, нормативних та соціально-економічних дисциплін.

Викладачі циклової комісії є учасниками міжнародних освітніх форумів, всеукраїнських нарад, методичних семінарів, творчих конкурсів, методичних об’єднань викладачів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківської області.


СКЛАД КОМІСІЇ

Громова Наталія Валеріївна – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Кіреєв Валерій Веніамінович – викладач, спеціаліст першої категорії
Ковальчук Катерина Іллівна – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Кулікова Надія Юріївна – викладач, спеціаліст першої категорії
Курилов Анатолій Олексійович – викладач, спеціаліст другої категорії
Матвєєва Оксана Володимирівна – викладач, спеціаліст
Мельник Олена Василівна – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Мельничук Василь Дмитрович – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Насонова Олена Сергіївна – викладач, спеціаліст першої категорії
Свєтлишева Тетяна Миколаївна – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Селегєєв Сильвестр Сергійович – викладач, спеціаліст
Скирда Ірина Миколаївна – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат історичних наук
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2018 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
Назад к содержимому