Програма вступного творчого випробування для вступників спеціалізація «Видовищно-театралізовані заходи» - Офіційний сайт Харківського вищого коледжу мистецтв

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

електронна скринька: kvkm67@gmail.com

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

Викладачам коледжу! Запрошуємо Вас прийняти участь у педагогічному тренінгу. Детальніше у розділі «Викладачу»

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Перейти до контакту
ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2019
Програма вступного творчого випробування для вступників
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність: 026 «Сценічне мистецтво»

Спеціалізація «Видовищно-театралізовані заходи» (денна та заочна форми навчання)

Кваліфікація: артист, організатор видовищно-театралізованих заходів, керівник аматорських театральних колективів


Пояснювальна записка

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки, що визначенні освітньо-кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» спеціалізація «Індустрія дозвілля. Видовищно-театралізовані заходи» на підставі галузевого стандарту вищої освіти до відбору вступників у коледж, ставляться відповідні вимоги щодо належного рівня їх базової чи повної загальноосвітньої підготовки, здатності до оволодіння навичками основ сценічної мови, основами акторської майстерності та сценічної пластики, враховується наявність творчої уяви, участь у культурно-масовій роботі, наявність організаторських здібностей.

Складові компоненти вступного творчого випробування.

Вступне творче випробування складається із практичної частини (1 – виконання уривка з прози, вірша, байки, пісні, танцю, показ акторського етюду; 2 – розробка композиції одного із свят) та теоретичної частини – відповідей на питання теоретично-професійної спрямованості (співбесіда).

Система знань, умінь і навичок вступників оцінюється за 12-бальною шкалою (для вступників, що мають базову загальну середню освіту) та за шкалою від 100 до 200 балів (для вступників із повною загальною середньою освітою, які мають право взяти участь у вступному випробуванні на вакантні місця другого курсу та вступників, що вступають на заочну форму навчання).

Відповідно до Правил прийому до КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв» у 2019 році мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі становить 4 бали за 12-бальною шкалою і 120 за шкалою від 100 до 200 балів (див Правила прийому 2019, додаток №4, таблиці 2,3).

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок вступника
Рівень виконавських умінь і навичок
12-бальна шкала
200-бальна шкала
Загальні критерії оцінювання вмінь та навичок вступника
Низький
1100Вступник не виконав жодного з необхідних завдань за умовами, передбаченими програмо вступного творчого випробування. Не має ніякого уявлення про жанрові ознаки літературних творів. Вступник має непрофесійний голосовий апарат. Музичні данні (слух, ритм) ‒ відсутні. Відсутня загальна та спеціальна культура вступника.
2100Вступник на низькому рівні виконав лише одне з необхідних завдань за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Не має ніякого уявлення про жанрові ознаки літературних творів, словесна дія ‒ відсутня. Показ етюду відсутній. Вступник має дефект мовлення. Музичні данні наявні, але слух не розвинений, музично-ритмічні завдання не виконує. Артистичні дані виявити неможливо. Вступник виявив низький рівень знань з питань теоретично-професійної спрямованості.
3110Вступник на незадовільному рівні виконав одне з необхідних завдань за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Не має ніякого уявлення про жанрові ознаки літературних творів, не володіє словесною дією. Показ етюду відсутній. Вступник має дефект мовлення. Музичні данні наявні, але слух не розвинений, задовільно виконує музично-ритмічні завдання. Артистичні дані виявити неможливо. Вступник виявив низький рівень знань з питань теоретично-професійної спрямованості.
Середній
4
прохідний бал
120
прохідний бал
Вступник підготував і на низькому рівні виконав не всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування (наприклад, відсутні байка, проза, ліричний виступ, інше). Не має ніякого уявлення про жанрові ознаки літературних творів, не володіє словесною дією. У показі етюду не виявлена уява і фантазія. Вступник має здоровий голосовий апарат. Музичні данні наявні, але слух недостатньо розвинений, ритмічний малюнок відтворюється абітурієнтом неточно. Координація рухів на задовільному рівні У вступника відсутні спеціальні знання з питань теоретично-професійної спрямованості.
5130Вступник підготував і на незадовільному рівні виконав не всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування (наприклад, відсутні байка і проза). Має слабкі уявлення про жанрові ознаки літературних творів, на низькому рівні володіє словесною дією. У показі етюду виявлений низький рівень уява і фантазія. Вступник має здоровий голосовий апарат. Музичні дані наявні, але музичний слух недостатньо розвинений, ритмічний малюнок відтворюється вступником неточно. Координація рухів на задовільному рівні. Вступник дає неповну відповідь на питання теоретично-професійної спрямованості.
6140Вступник підготував і на незадовільному рівні виконав всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Не має чіткого уявлення про жанрові ознаки літературних творів, на низькому рівні володіє словесною дією. У показі етюду виявлена лише органічна дія у запропонованих обставинах. Творча уява і фантазія не розвинені. Вступник має здоровий голосовий апарат. Музичні данні (слух, ритм) середні, але достатні для подальшої роботи. З незначними помилками відтворює музично-ритмічні завдання викладача – екзаменатора. Координація рухів неточна. На низькому рівні знання з питань теоретично-професійної спрямованості.
Достатній
7150Вступник підготував і на незадовільному рівні виконав всі необхідні завдання за умовами, передбаченою програмою вступного творчого випробування. Не має чіткого уявлення про жанрові ознаки літературних творів, недостатньо володіє словесною дією. У показі етюду виявлена лише органічна дія у запропонованих обставинах. Творча уява і фантазія не розвинені. Вступник має здоровий голосовий апарат. Музичні данні (слух, ритм) задовільні. З незначними помилками Відтворює музично-ритмічні завдання викладача – екзаменатора. Координація рухів не завжди чітка. Загальний культурний рівень ‒ достатній, Вступник виявив задовільний рівень знань з питань теоретично-професійної спрямованості.
8160Вступник підготував і виконав на задовільному рівні всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, на незадовільному рівні володіє словесною дією. У показі етюду виявлена творча уява і фантазія, органічна дія у запропонованих обставинах. Вступник має здоровий, але обмежений в діапазоні голосовий апарат. Музичні данні (слух, ритм) задовільні. З незначними помилками відтворює музично-ритмічні завдання викладача ‒ екзаменатора. Координація рухів чітка. Вступник виявив задовільний рівень знань з питань теоретично-професійної спрямованості.
9170Вступник підготував і виконав на задовільному рівні всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, володіє словесною дією. У показі етюду виявлена розвинена творча уява і фантазія, органічна дія у запропонованих обставинах. Голос має якості, які надають можливість вважати його професійно придатним для фахівця. З незначними помилками відтворює музично-ритмічні завдання викладача ‒ екзаменатора. Координація рухів чітка. Має артистичні здібності. Вступник виявив задовільний рівень знань з питань теоретично-професійної спрямованості.
Високий
10180Вступник підготував і виконав на задовільному рівні всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, володіє словесною дією. У показі етюду виявлена розвинена творча уява і фантазія, органічна дія у запропонованих обставинах. Вступник має здоровий голосовий апарат. Вірно виконує музично-ритмічні завдання. Має артистичні здібності. Відрізняється музичністю, емоційністю під час виконання пісні і танцю. Вступник виявив високий рівень знань з питань теоретично-професійної спрямованості.
11190Вступник підготував і на високому рівні виконав всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, володіє словесною дією. У показі етюду виявлена творча уява і фантазія, органічна дія у запропонованих обставинах. Вступник має здоровий голосовий апарат. Без помилок виконує музично- ритмічні завдання. Має яскраві артистичні здібності. Відрізняється музичністю, емоційністю під час виконання пісні і танцю. Має високий рівень творчого мислення, Вступник виявив високий рівень знань з питань теоретично-професійної спрямованості.
12200Вступник підготував і на високому рівні виконав всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, володіє словесною дією. У показі етюду виявлена розвинена творча уява і фантазія, органічна дія у запропонованих обставинах. Вступник має здоровий голосовий апарат. Без помилок виконує музично-ритмічні завдання. Відрізняється музичністю, емоційністю, натхненністю виконання пісні і танцю. Має високий рівень творчого мислення, добре обізнаний в галузі культури та мистецтва. Має багатий творчий потенціал. Дав вичерпані відповіді на питання теоретично-професійної спрямованості.
Практична частина
Перша частина вступного творчого випробування

Вступник виконує:

1) вірш, уривок з прози, байку (за вибором вступника);

2) пісню, танець (за вибором вступника);

3) акторський етюд (за заданою екзаменаторами темою).

Вимоги до вступників при виконанні художнього читання творів.

При читанні прози оцінюється:

1) чіткість дикції;

2) культура мовлення;

3) свобода звучання голосу;

4) дієвість слова (донести думку автора);

5) емоційність виконання;

6) вплив на слухачів;

7) м’язова свобода.

При читанні вірша оцінюється:

1) збереження форми вірша;

2) органічне життя у віршованій формі;

3) створення образу героя вірша;

4) чіткість дикції;

5) культура мовлення;

6) свобода звучання голосу.

При читанні байки оцінюється:

1) передача характерів героїв байки;

2) почуття гумору;

3) дотримання ритму в байці;

4) точність думки і громадянської позиції у виконанні;

5) невимушеність спілкування з глядачем чіткість дикції;

6) культура мовлення;

7) свобода звучання голосу.

При роботі над творами необхідно:

1) виявити тему, ідею (головна думка автора);

2) схарактеризувати композицію твору;

3) поділити твір на епізоди;

4) виявити завдання епізодів;

5) знайти головний конфлікт твору.

Примітка. Твори, що виконуються, повинні різнитися один від одного за жанром і змістом, що надає можливість вступникові більш повно виявити свої здібності та творчий діапазон.

Вимоги вступного випробування до виконання танцю:

1) пластичність;

2) виразність;

3) ритм;

4) яскравість;

5) побудова танцю;

6) координація руху тіла.

Вимоги вступного випробування до виконання пісні:

1) наявність слуху;

2) наявність голосу;

3) виразність;

4) сила голосу.

Примітка. Танець і пісню вступник обирає самостійно.

Рекомендовані твори українських письменників для практичної частини вступного творчого випробування.

Проза.

1. Карпенко-Карий І.К. «Хазяїн».

2. Квітка-Основяненко Г.Ф. «Маруся».

3. Кобилянська О.Ю. «Земля».

4. Косинка Г.М. «В хаті Штурми».

5. Коцюбинський М.М. «Інтермеццо», «Дорогою ціною».

6. Куліш П.О. «Чорна рада».

7. Марко Вовчок «Інститутка».

8. Нечуй-Левицький І.С.«Микола Джеря».

9. Остап Вишня «Як ми колись учились».

10. Франко І.Я. «Добрий заробок».

11. Хвильовий М.Г. «Я (Романтика)».

Вірш.

1. Грабовський П.А. «До матері».

2. Леся Українка «Красо України, Подолля!».

3. Костенко Л.В. «Як пощастило дівчинці в сімнадцять».

4. Малишко A.C. «Білі каштани».

5. Олесь О.І. «Айстри».

6. Рильський М.Т. «Яблука доспіли, яблука червоні».

8. Тичина П.Г. «Ви знаєте, як липа шелестить...».

9. Симоненко В.А. «Лебеді материнства».

10. Франко І.Я. «Гріє сонечко».

Байка.

1. Глазовий П.П. «Від орла до солов’я», «Заячі пригоди», «Звірячий цар».

2. Глібов Л.І.«Щука», «Лисиця-жалібниця», «Вовк та Ягня», «Жаба і Віл».

3. Гребінка Є.П. «Школяр Денис», «Вовк і Огонь».

4. Гулак-Артемовський П.П. «Пан та Собака».

5. Дудар Є.М. «Слон і Мухи».

6. Косматенко А.П. «Кіт і пацюки».

7. Шашкевич М.Д. «Лис і вовк», «Дві ворони», «Лебедка і ворони».

Показ акторського етюду.

Теми практичних етюдів з режисури та акторської майстерності для вступників. Матеріали до етюдів.

1. Вступник як дійова особа ‒ (художник, лікар, двірник, циркач, повар, спортсмен, скульптор, клоун, музикант, дресирувальник, модель, носильник, портретист, злодій, тварина, письменник, режисер, фотограф, телеведучий).

2. Запропоновані обставини ‒ (на річці, у ресторані, на подвір’ї, у парку, у лікарні, у магазині, на риболовлі, на полюванні, у лісі, пошуки скарбів, на даху, у зоопарку, ремонт квартир, на зупинці, на дитячому майданчику, у підземному переході, у парку атракціонів, на майданчику для вигулу собак, у машині, в музеї, на городі).

3. Предмети ‒ (картина, лист, свічка, маска, телефон, ялинка, ключі, вікно, ліхтар, торт, газета, стіл, стілець, валіза, швабра, телефонна будка, туфлі, фотографія, м’яка іграшка, лялька, прикраса, вітрина, гроші, карти, дзеркало, чайник, будильник).

Вимоги вступного випробування вступника при роботі над акторським етюдом.

1. Написати сюжет етюду за темою, запропонованою екзаменатором.

2. Скласти композицію етюду: зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка.

3. Етюд передбачає наявність конфлікту.

4. Етюд повинен бути дійовий.

5. При виконанні етюду вступник повинен органічно діяти у запропонованих умовах.

6. Проявити творчу уяву і фантазію.

7. Органічно відчувати ритм етюду і зміну ритму.

8. Діючи в етюді, вступник повинен відтворити необхідну атмосферу запропонованих умов.

9. Фінал етюду ‒ це обов’язково вихід з конфлікту.


Друга частина вступного творчого випробування

Завдання вступного випробування.

Розробити композицію проведення свята, запропонованого екзаменатором.

Тематика композицій.

Громадянські та державні свята.

1. День незалежності України.

2. День Соборності України.

3. День збройних сил України.

4. День національної гвардії.

5. Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф.

6. День пам’яті і примирення присвячений пам’яті жертв ІІ Світової війни.

Шкільні свята.

1. День знань.

2. Свято буквара.

3. Останній дзвоник.

4. Випускний вечір.

5. Міжнародний день захисту дітей.

6. День здоров’я.

7. Конкурсно-розважальні програми.

Молодіжні свята.

1. День студента.

2. День святого Валентина.

3. Свято гумору.

4. Всесвітній день поезії.

Фольклорні та релігійні свята.

1. Андріївські вечорниці.

2. Вечорниці на Катерину.

3. Різдво Христове.

4. Щедрий вечір.

5. Масляна.

6. Івана Купала.

7. Стрітення.

Сімейно-побутові свята.

1. Новий рік.

2. Сімейні ювілеї.

3. Весілля.

Професійні свята.

1. День театру.

2. День учителя.

4. День медичного працівника.

Теоретична частина. Вступник повинен відповісти на питання теоретично-професійної спрямованості.

Орієнтовні питання теоретично-професійної спрямованості (співбесіда).

1. Назвіть українські свята (державні, народні та ін.). Які з них найулюбленіші для вас?

2. Які свята проходять у вашому місті, районі (селі), чим вони цікаві для вас?

3. Чи доводилось вам брати участь в організації свята (вечора) у школі чи будинку культури? Ваша роль у цих заходах?

4. Назвіть драматичні театри вашого або най ближнього міста. Розкажіть про їх творчу діяльність.

5. Виконавцем яких ролей ви себе бачите?

6. Що ви знаєте про виникнення режисури як професії?

7. Що вам відомо про систему К.С.Станіславського?

8. Назвіть провідних режисерів минулого і сучасності (країна, історична доба).

9. У якому масовому дійстві ви були учасником?

10. Які останні вистави ви бачили? Який, на ваш погляд, їх мистецький впив на суспільство?

11. Назвіть відомих Вам українських режисерів XX ст.

12. Яких класиків української літератури ХІХ-ХХ століття ви знаєте?

13. Назвіть письменників і поетів українського Відродження.

14. Назвіть українських композиторів.

15. Що Вам відомо про видатного українського режисера Леся Курбаса та його театр «Березіль»?

16. Хто з художників ХІХ-ХХ століття вам відомий?

17. Якими, на вашу думку, професійними якостями повинен володіти режисер театралізованих заходів?

18. Кого з популярних виконавців гумористичного жанру ви знаєте?

19. Розкажіть про ваші інтереси й уподобання.

20. Назвіть мистецькі епохи, напрямки, стилі.

21. Які народні обряди ви знаєте?

22. Які види масових театралізованих заходів вам відомі? Які з них Вам більше подобаються і чому?

23. Як Ви розумієте поняття «шоу-програма»?

24. Яким ви уявляєте своє місце в своїй майбутній професії?


Рекомендована література

Основна.

1. Андріанова Н.М. Шляхи розвитку українського театру. ‒.К, 1960.

2. Барабан Л.І., Дятчук В.В. Український тлумачний словник театральної лексики / Л.І. Барабан, В.В. Дятчук. – К.: СВС, 1999.

3. Бобошко Ю.М. Сьогодення українського театру. – К.: Знання, 1971.

4. Бокань В., Польовий Х. Історія культури України. – К., 2001.

5. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров: Кн. Для учащихся /Г. Бояджиев. – М.: Просвещение, 1988.

6. Василько В. Фрагменты режиссуры / В. Василько. ‒ К.: Мистецтво, 1967.

7. Воропай О. Звичаї нашого народу / О. Воропай. ‒ К., 1991.

8. Гурджиев Г.И. Беседы с учениками / Г.И. Гурджиев. ‒К.: ПресаУкраїни, 1992.

9. Деркач С.М. Становлення масових свят та видовищ як жанру мистецтва в Україні / СМ. Деркач. ‒ К., 1998.

10. Довбищенко В.С. Театр ./ В.С. Довбищенко. ‒ К.: Мистецтво, 1981.

11. Захава Б. Мастерствоактера и режисера / Б. Захава. ‒ М.: Просвещение, 1984.

12. Коломієць Р.Г. Театр Саксаганського і Карпенко-Карого / Р.Г. Коломієць.

– К.: Мистецтво, 1984.

13. Корифеї українського театру: Зб. Статей ‒ К., 1982.

14. Корнієнко Неллі. Український театр у переддень третього тисячоліття / Неллі Корнієнко. ‒ К.: Факт, 2000.

15. Курбас Лесь. Спогади сучасників. ‒ К., 1969.

16. Курочкін О.В. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність / О.В. Курочкін. ‒ К., 1978.

17. Масол Л.М., Ничкало С.А., Оніщенко О.І. Художня культура України / Л.М. Масол, С.А. Ничкало, О.І. Оніщенко. _‒ К., Вища школа, 2006.

18. Митці України. Енциклопедичний довідких. ‒ К, 1992.

19. Неллі В. Про режисуру / В. Неллі. ‒ К.: Мистецтво, 1977.

20. Немирович-Данченко В. О творчествеактера / В. Немирович-Данченко. ‒ М.: Искусство, 198.

21. Обертинська А.П. Історія масових свят: навч. посібник. / А.П. Обертинська. ‒ К., 1999.

22. Пави П. Словарь театра: пер с фр. / П. Пави. ‒ М., 1991.

23. Портреты режиссеров. Сб. статей. Вып. 1 – 4. ‒ Л.: Искусство, 1986.

24. Сердюк Лесь. Роздуми і нотаткиактора / Лесь Сердюк. ‒ К.: Мистецтво, 1989.

25. Скуратівський В. Святвечір / В. Скуратівський. ‒ К.: Перлина, 1994, 1995.

26. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. ‒ М.: Искусство, 1988.

27. Станиславский К.С. Собрание починений / К.С. Станиславский. Т. 1-5. ‒ М.: Искусство, 1961.

28. Терещенко М. Театральні горизонти / М. Терещенко. ‒ К.: Мистецтво, 1981.

29. Чорний С. Український театр і драматургія / С. Чорний. ‒ Мюнхен Нью- Йорк: Видавництво ЗЕЗУ, 1980.

30. Юра Г. Життя і сцена / Г. Юра. ‒ Г.: Мистецтво, 1965.

Допоміжна.

1. Василько В.С. Фрагменти режисури. ‒ К., 1967.

2. Василько В.С. Театру віддане життя. ‒ К.: Мистецтво, 1984.

3. Воропай О. Звичаї нашого народу. (Етнографічний нарис). Т.1,2. ‒ К.: Оберіг, 1991.

4. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Вахтангова. ‒ М.: Искусство, 1957.

5. Грицан А.В. Виховання режисера: психофізичний та інтелектуальний тренінг. ‒ К.: Техніка, 2005.

6. Грицан Н.В. Техніка сценічного мовлення. ‒ Івано-Франківськ, 2004.

7. Данченко С.В. Беседы про театр.‒ К., 1999.

8. Забортній О.Т. Лопандя В.М.. Психофізична техніка та тренінг актора: Навчальний посібник. ‒ Рівне, 2006.

9. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: Навчальний посібник. (2-е вид.). ‒ К.: Дакор, 2006.

10. Захава Б. Мастерствоактера и режисера. ‒ М, 1959.

11. Ігнатюк М.М., Сулятицький М.І. На кону вічності: Монолог у мистецтві драматичної вистави. ‒ Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2005.

12. К.С. Станіславський і сценічна мова. ‒ К., 1989.

13. Карасьов М.М. Художнє читання. ‒ К., 1965.

14. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. ‒ Факс. вид. ‒ К.: АТ «Обереги», 1994.

15. Культура української мови / За ред.. В.М. Русанівського. ‒ К.: Либідь. – 1990.

16. Курбас Л. Філософія театру. ‒ К.: ДаКОР, 2002.

17. Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників, ‒ документи. Балтимор-Торонто: Смолоскип, 1989.

18. Про мистецтво режисера: Учбовий посібник/Упор. В. Довбищенко. ‒ К.: Мистецтво, 1948.

19. Радянські свята та обряди. ‒ К.: Політвидав. – 1978.

20. Савкова З.В. Каксделать голос сценическим. ‒ М., 1975.

21. Сакаганський П.К. Моя праця на роллю. ‒ К., 1937.

22. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. ‒ М.: Вагриус, 2003.

23. Терещенко М.С. Крізь лет часу. ‒ К.: 1974.

24. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. О профессии режиссера. Кн.1. ‒ Л.: Искусство, 1984.

25. Товстоногов Г.А. О профессии режиссера. ‒ М.: ВТО.-1986.

26. Туманов Н.М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта. М., 1976.

27. Український драматичний театр Т.І. ‒ К.: Наукова думка. – 1967.

28. Черкашин В.О. Художнє слово на сцені. ‒ К.: Вища школа. – 1989.

© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2020 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2020 КЗ «ХВКМ»
Назад до змісту