Заходи внутрішнього контролю системи забезпечення якості освітньої діяльності - Офіційний сайт Харківського вищого коледжу мистецтв

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

електронна скринька: kvkm67@gmail.com

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

Викладачам коледжу! Запрошуємо Вас прийняти участь у педагогічному тренінгу. Детальніше у розділі «Викладачу»

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Перейти до контакту
ЗАХОДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор коледжу
  Л.Г.Морозко
ЗАХОДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ» НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Що контролюється Мета контролю Хто Термін Підсумки
з/п контролює контролю контролю
1 2 3 4 5 6
1. Організаційні заходи контролю
Внутрішній контроль є однією з основних функцій управління коледжем, що спрямована на одержання, узагальнення та систематизацію інформації про стан здійснення освітнього процесу та його результативності. Внутрішній контроль здійснюється директором коледжу, його заступниками, методистом, головами циклових комісій, членами методичної, адміністративної рад, атестаційної комісії та іншими працівниками у межах виконання своїх посадових обов’язків (повноважень). Головним завданням внутрішнього контролю є сприяння всебічному удосконаленню освітнього процесу, підвищенню якості підготовки фахівців в коледжі, дотримання принципів академічної доброчесності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та творчих досягнень, реалізації методичної проблеми коледжу «Педагогічна майстерність викладача – запорука формування компетентнісної моделі випускника «Харківського вищого коледжу мистецтв».
1. Навчальна дисципліна студентів, дотримання режиму роботи коледжу Вдосконалення системи національно-патріотичного,морального і трудового виховання, профілактика порушень навчальної дисципліни Адміністрація Щоденно Адміністративна рада, батьківські збори, педрада, старостат, виховні години
2. Якість викладання навчальних дисциплін Оптимізація навчального процесу, підвищення якості фахової підготовки студентів Адміністрація Щоденно Педрада, методрада, адміністративна рада, засідання ЦК
3. Методичне забезпечення навчального процесу Забезпечення виконання навчальних планів і програм Адміністрація Постійно Педрада, методрада, адміністративна рада, засідання ЦК
4. Стан виконання рішень педради, методради, адміністративної ради тощо Оптимізація навчального процесу, виконання навчальних планів та програм Адміністрація За строками прийнятих рішень Педрада, методрада, адміністративна рада, засідання ЦК
5. Виконання наказів і розпоряджень щодо організаційно-методичного та організаційно-виховного забезпечення освітнього процесу Забезпечення виконання навчальних планів та програм Адміністрація Щоденно Педрада, методрада, адміністративна рада, засідання ЦК
6. Підготовка матеріально-технічної бази коледжу до експлуатації в осінньо-зимовий період Забезпечення умов освітньої діяльності Адміністрація Серпень-жовтень Адміністративна рада
7. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та студентами Утвердження чесності та етичних цінностей в освітньому процесі, створення нових механізмів побудови комунікації в коледжі, формування високої академічної культури у роботі, навчанні та взаємовідносинах  Адміністрація, голови ЦК, керівники структурних підрозділів, викладачі Постійно  Педрада, методрада, адмінрада, атестаційна комісія, засідання ЦК
8.  Моніторинг функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в коледжі Забезпечення умов освітньої діяльності Директор, Заступники директора Постійно Педрада, методрада, адмінрада, атестаційна комісія, засідання ЦК
2. Основні заходи контролю
Серпень 2018 року
1. Готовність навчально-матеріальної бази коледжу до нового навчального року Забезпечення системи дій щодо завершення підготовки навчально-матеріальної бази до нового навчального року Адміністрація Щоденно Педрада, адміністративна рада
2. Готовність гуртожитку до заселення студентів Забезпечення системи дій щодо завершення підготовки навчально-матеріальної бази гуртожитку до нового навчального року Адміністрація Щоденно Педрада, адміністративна рада
3. Документація організаційно-методичного забезпечення навчального процесу Забезпечення виконання навчальних планів та програм Адміністрація Щоденно Педрада, адміністративна рада, Засідання ЦК
4. Складання тарифікаційних списків Забезпечення виконання навчальних планів та програм Адміністрація 3 декада серпня поточного року Педрада, адміністративна рада
5. Складання графіку освітнього процесу та розкладу занять Забезпечення виконання навчальних планів та програм Навчальна частина 3 декада серпня поточного року Педрада, адміністративна рада
6. Підготовка матеріалів до серпневої педагогічної ради Забезпечення виконання навчальних планів та програм Навчальна частина, керівники структурних підрозділів 3 декада серпня поточного року Педрада, 
Вересень 2018 року
1. Дотримання вимог діловодства щодо ведення навчальної та організаційно-методичної документації Забезпечення умов освітньої діяльності Навчально-методичний підрозділ Протягом місяця Адміністративна рада, засідання ЦК
2. Доукомплектування бібліотеки, навчальних кабінетів підручниками, навчальними посібниками, літературою, періодикою, електронними інформаційними засобами тощо Забезпечення умов освітньої діяльності коледжу Адміністрація, Зав. бібліотекою, зав. кабінитами, викладачі дисциплін шкільного циклу Постійно Адміністративна рада, бібліотечна рада, методрада
3. Дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу Зміцнення навчальної і трудової дисципліни Адміністрація Щоденно Адміністративна рада, засідання ЦК, батьківські збори, старостат
4. Розклад занять Реалізація виконання навчальних планів і програм Адміністрація, голови ЦК Щоденно Адміністративна рада, педрада, засідання ЦК
5. Організація добробуту у гуртожитку Вдосконалення національно-патріотичного, морального і трудового виховання Адміністрація Щоденно Адміністративна рада, педрада, засідання ЦК, органи студентського самоврядування
6. Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу Оптимізація освітнього процесу Навчально-методичний підрозділ Щоденно Адміністративна рада, педрада, засідання ЦК
7. Моніторинг працевлаштування випускників 2018р. і трьох останніх років Виконання державних законодавчо-нормативних актів щодо сприяння працевлаштуванню випускників  Зав. практикою, керівники навчальних груп Вересень поточного року Адміністративна рада, педрада, засідання ЦК
Жовтень 2018 року
1. Стан проведення занять зі студентами  перших курсів Сприяння адаптації студентів першого року навчання Адміністрація, класні керівники навчальних груп Щоденно Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК, батьківські збори
2. Модульний контроль знань, вмінь та навичок студентів Забезпечення виконання навчальних планів та програм Викладачі, навчально-методичний підрозділ,  За графіками модульного контролю Педрада, адміністративна рада, Засідання ЦК, батьківські збори
3. Хід виконання рішень попередніх педрад Оптимізація навчального процесу Адміністрація Протягом місяця Педрада
4. Підготовка і проведення чергової атестації викладачів Вдосконалення педагогічної майстерності Навчально-методичний підрозділ За окремим графіком перша декада жовтня Засідання атестаційної комісії
Листопад 2018 року
1. Проведення індивідальних занять  Підвищення якості знань, вмінь та навичок студентів Аміністрація, Навчально-методичний підрозділ Протягом місяця Засідання ЦК, Адмінрада
2. Самойстійна робота студентів Оптимізація навчального процесу Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК Протягом місяця Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
3. Стан побутових умов та виховна робота у гуртожитку Забезпечення системи дій щодо поліпшення стану морального та трудового виховання Адміністрація Протягом місяця Органи студентського самоврядування, адміністративна рада
4. Моніторинг виконання наказів та розпоряджень  Виконання навчальних планів і програм Адміністрація Протягом місяця Педрада, Методрада, адмінрада
5. Організаційно-методичне забезпечення виробничої практики студентів випускних курсів Забезпечення системи дій щодо якісного проведення виробничої практики, виконання програм практики Зав. практикою, голови випускових ЦК Протягом місяця Педрада, Адмінрада, засідання ЦК
6. Директорські контрольні роботи (ДКР) Підвищення якості знань, вмінь та навичок студентів Навчально-методичний підрозділ За графіком проведення ДКР Адміністративна рада, педрада, засідання ЦК
7. Модульний контроль знань, вмінь та навичок студентів Забезпечення виконання навчальних планів Навчально-методичний підрозділ За графіком модульного контролю Педрада, адміністративна рада, батьківські збори
8. Робота педагогічної ради Забезпечення підготовки матеріалів до проведення планового засідання педради Адміністрація 1-2 декади місяця Педрада 
Грудень 2018 року
1. Організаційно-методичне забезпечення зимової екзаменаційної сесії. Виконання навчальних планів та програм навчально-методичний підрозділ Протягом місяця Методрада, педрада, засідання ЦК
2. Виконання педнавантаження викладачами коледжу Вдосконалення розкладу занять на 2 півріччя навчально-методичний підрозділ 3 декада місяця Педарада, засідання ЦК
3. Екзаменаційна сесія Якість знань, вмінь та навичок студентів за кінцевим результатом Адміністрація, голови ЦК, викладачі 3 декада місяця Педарада, засідання ЦК
4. Організаційно-методичне забезпечення виробничої практики студентів випускних курсів Забезпечення системи дій щодо якісного проведення виробничої практики, виконання програм практики Зав. практикою, голови ЦК Протягом місяця Педарада, засідання ЦК
5. Робота педагогічної ради Забезпечення підготовки матеріалів до проведення планового засідання педради Адміністрація, голови ЦК, викладачі Протягом місяця Педрада 
Січень 2019 року
1. Виробнича практики студентів випускних курсів  Виконання програмних завдань Зав. практикою, керівники практики За графіком Педрада, засідання ЦК
2. Педнавантаження на друге півріччя Коригування педнавантаження, виконання навчальних планів і програм Адміністрація Голови ЦК, викладачі Щоденно Педрада, адміністративна рада
3. Ліквідація академічних заборгованостей студентами Система дій по збереженню контингенту студентів, виконання навчальних планів Навчально-методичний підрозділ, Голови ЦК, Викладачі Перша декада м-ця Педрада
4. Організаційно-методичні заходи під час канікул Оптимізація навчального процесу Адміністрація, Навчально-методичний підрозділ Щоденно Адміністративна рада, педрада
5. Організаційно-методичне забезпечення занять другого півріччя Виконання навчальних планів і програм Адміністрація Щоденно Адміністративна рада, педрада
6. Стан навчально-матеріальної бази Готовність навчально-матеріальної бази до початку 2 півріччя Адміністрація 1 декада січня Адміністративна рада
7. Виконання рішень попередніх педрад Оптимізація навчального процесу Адміністрація 3 декада поточного місяця Адміністративна рада, педрада
Лютий 2019
1. Виробнича практики Оптимізація практичної підготовки фахівців Зав. практикою, керівники практики Щоденно Педрада
2. Хід виконання заходів з набору абітурієнтів Оптимізація роботи з абітурієнтами. Виконання держзамовлення у 2018 році Адміністрація 3 декада Педрада
3. Організаційно-методичне забезпечення занять Дотримання орфографічного режиму та діловодства Адміністрація Щоденно Адміністративна рада
4. Заняття у гуртожитку Оптимізація навчального процесу Навчально-методичний підрозділ За розкладом Адміністративна рада
5. Модульний контроль знань, вмінь та навичок студентів Забезпечення виконання навчальних планів Навчально-методичний підрозділ За графіком модульного контролю Педрада, адміністративна рада, батьківські збори
Березень 2019 року
1.  Директорські контрольні роботи (ДКР) Підвищення якості фахової підготовки випускників Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК За графіком Педрада
2. Хід підготовки до акредитації освітніх програм Забезпечення умов освітньої діяльності коледжу Атестаційна комісія Протягом місяця Засідання атест. комісії
3. Робота з набору до коледжу Виконання регіонального замовлення на підготовку фахівців Адміністрація Протягом місяця Адміністративна рада, педрада
Квітень 2019
1.  Директорські контрольні роботи (ДКР) Підвищення якості фахової підготовки випускників Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК За графіком Педрада
2. Методичне забезпечення Державних екзаменів на денному і заочному відділеннях Підвищення якості фахової підготовки випускників Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК Протягом місяця Адмінрада, педрада
3. Організаційно-методичне забезпечення Державної підсумкової атестації з дисциплін загально-освітньої підготовки Підвищення якості фахової підготовки випускників Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК Протягом місяця Адмінрада, педрада
4. Стан модульного контролю знань вмінь та навичок студентів Оптимізація освітнього процесу Навчально-методичний підрозділ Протягом місяця Педрада, Адмінрада
5. Робота педагогічної ради Забезпечення підготовки матеріалів до проведення планового засідання педради Адміністрація 1-2 декада місяця Педрада 
Травень 2019 року
1.  Виконання заходів з набору до коледжу у поточному році Виконання держзамовлення щодо підготовки фахівців Адміністрація Щоденно Педрада, адмінрада
2. Виконання графіку Державної атестації випускників з/в Оптимізація навчального процесу. Виконання навчальних планів та програм Адміністрація За графіком Педрада, адмінрада
3. Організаційно-методичне забезпечення весняно-літньої екзаменаційної сесії Оптимізація навчального процесу. Виконання навчальних планів та програм Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК Щоденно Педрада, адмінрада
4. Виконання педнавантаження за поточний навчальний рік Виконання навчальних планів та програм Адміністрація За графіком Педрада, адміністративна рада
5. Екзаменаційна сесія Виконання навчальних планів та програм Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК, викладачі За графіком Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
6. Державна атестація випускників. Державна підсумкова атестація з дисциплін загально-освітньої підготовки Забезпечення виконання навчальних планів і програм Навчально-методичний підрозділ За графіком Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
7. Виконання педнавантаження за навчальний рік Забезпечення виконання навчальних планів і програм Адміністрація За графіком Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
8. Виконання планів роботи структурних підрозділів за поточний навчальний рік Оптимізація навчально-виховного процесу Адміністрація За графіком Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
9. Виготовлення документів державного зразка для випускників коледжу Забезпечення виконання навчальних планів і програм Зав. відділеня Протягом місяця Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
Червень 2019 року
1. Весняно-літня екзаменаційна сесія Забезпечення виконання навчальних планів і програм Адміністрація За графіком Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
2. Складання Державних екзаменів студентами випускних груп Забезпечення виконання навчальних планів і програм Адміністрація За графіком Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
3. Формування проектів педагогічного навантаження, планів роботи структурних підрозділів, навчальних планів спеціальностей тощо на наступний новий навчальний рік Забезпечення виконання навчальних планів і програм Адміністрація Протягом м-ця Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
4. Звіти ЦК і структурних підрозділів щодо виконання запланованих заходів за поточний навчальний рік Забезпечення виконання навчальних планів і програм, планів роботи структурних підрозділів Навчально-методичний підрозділ Протягом м-ця Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
5. Аналіз виконання студентами навчальних планів і програм за минулий навчальний рік та підготовка матеріалів до наказу щодо переводу їх на старші курси Забезпечення виконання навчальних планів і програм Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК Протягом м-ця Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
6. Робота педагогічної ради Забезпечення підготовки матеріалів до проведення планового засідання педради Адміністрація 1-2 декада місяця Педрада 
Заступник директора з навчально-методичної роботи (підписано) С.М.Литвин
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «ХВКМ»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2017-2019 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
Назад до змісту