Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
Телефони приймальної комісії коледжу
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
vstupkvkm@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

СТУДЕНТУ

НАКАЗ «ПРО АТЕСТАЦІЮ ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖУ 2022 РОКУ»
ВІД 10 ТРАВНЯ 2022 РОКУ №37

На підставі «Положення про порядок створення та організації роботи Державних екзаменаційних комісій в КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР та керуючись чинним законодавством України під час воєнного стану.


НАКАЗУЮ:


1. Провести Державну атестацію випускників 2022 року денної і заочної форми здобуття освіти із застосуванням дистанційних технологій (online).

2. Затвердити Державні екзаменаційні комісії для проведення державної атестації випускників 2022 року денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальностями у складі:

спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

Голова комісії Щепакін Василь Михайлович, доктор мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії музики Харківської державної академії культури (за згодою)

Заступник голови Морозко Л.Г., директор коледжу

Члени комісії

Литвин С.М. – заст. директора з навчально-методичної роботи

Скирда І.М. – зав. відділення

Стецюк В.О. – головний спеціаліст відділу культури та мистецької освіти управління культури Департаменту культури і туризму ХОВА (за згодою)

Ніколенко С.І. – голова ЦК народних та естрадних інструментів спеціальності 025 Музичне мистецтво

Кобзєв С.С. – голова ЦК хорових дисциплін спеціальності 025 Музичне мистецтво

Гладких О.В. – голова ЦК видовищно-театралізованих заходів спеціальності 026 Сценічне мистецтво

спеціальність 024 «Хореографія», спеціалізація «Народна хореографія»

Голова комісії – Коливанова-Попеску Світлана Іванівна, народна артистка України, головний балетмейстер ХНАТОБу (за згодою)

Заступник голови Морозко Л.Г., директор коледжу

Члени комісії

Литвин С.М. – заст. директора з навчально-методичної роботи

Скирда І.М. – завідувачка відділення

Ковалівська О.І. – голова циклової комісії народної хореографії

Стецюк В.О. – головний спеціаліст відділу культури та мистецької освіти управління культури Департаменту культури і туризму ХОВА (за згодою)

спеціальність 024 «Хореографія», спеціалізація «Класична хореографія»

Голова комісії – Коливанова-Попеску Світлана Іванівна, народна артистка України, головний балетмейстер ХНАТОБу (за згодою)

Заступник голови – Морозко Л.Г., директор коледжу

Члени комісії

Литвин С.М. – заст. директора з навчально-методичної роботи

Скирда І.М. – зав. відділення

Замєсова Н.В. – голова циклової комісії класичної хореографіі

Стецюк В.О. – головний спеціаліст відділу культури та мистецької освіти управління культури Департаменту культури і туризму ХОВА (за згодою)

спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Голова комісії – Коханова Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури (за згодою)

Заступник голови – Литвин С.М., заст. директора з навчально-методичної роботи

Члени комісії

Морозко Л.Г. – директор коледжу

Скирда І.М. – зав. відділення

Цибина І.М. – заст. директора з організаційно-виховної роботи

Правдівцева Л.В. – голова циклової комісії

Гавриш А.А. – головний спеціаліст відділу культури та мистецької освіти управління культури Департаменту культури і туризму ХОВА (за згодою)

3. Екзаменаторами затвердити викладачів дисципліни які виносяться на Державні екзамени у 2022 році.

4. Секретарем екзаменаційних комісій призначити методиста Сільвестра Селегеєва. С.Селегеєву підготувати необхідну організаційно-методичну документацію для екзаменаційних комісій та забезпечити їх роботу відповідно з розкладом проведення екзаменів.

5. Заступнику директора С.Литвину скласти розклад проведення Державної атестації випускників за денною та заочною формами здобуття освіти у терміни, обумовлені графіком освітнього процесу 2021/2022 навчального року.

6. Головам ЦК С.Ніколенко, С.Кобзєву, О.Ковалівській, Н.Замєсовій, О.Гладких, Л.Правдівцевій забезпечити оповіщення та залучення студентів випускних курсів до участі у державній атестації відповідно до розкладу проведення державних екзаменів та вирішення організаційно-технічних питань проведення Державної атестації випускників з використанням дистанційних технологій.

7. Зав.канцелярією М.Соломці довести наказ до відома членів Державних екзаменаційних комісій через особисті електронні адреси або іншими доступними каналами зв’язку та викласти на офіційному веб-сайті коледжу.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-методичної роботи Литвина С.М.

Комутаційні номери зв’язку з членами екзаменаційних комісій:

Василь Щепакін 0951436218;

Світлана Коливанова 0506786657;

Ірина Коханова 0959498394;

Валентина Стецюк 0990194350;

Анна Гавриш 0501403551;

Любов Морозко 0507560975;

Сергій Литвин 0502597132;

Світлана Ніколенко 0679768089, 0957253904;

Сергій Кобзєв 0953258526;

Ольга Гладких 0668431507 – через вайбер;

Ірина Скирда 0504029401;

Людмила Правдівцева 0937617218;

Олена Ковалівська 0509244721;

Сільвестр Селегеєв 0933014643;

Наталія Замєсова 0679701063 – через вайбер;

Ірина Цибіна 0972319584.

Також зв’язок можна здійснювати через електронні поштові скриньки або іншими каналами зв’язку.Також зв’язок можна здійснювати через електронні поштові скриньки або іншими каналами зв’язку.

Директор (підписано) Любов МОРОЗКО
Віза заст.директора (підписано) Сергій ЛИТВИН
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту