Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

Пам’ятка для студента-заочника по виконанню контрольної роботи

СТУДЕНТАМ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТА-ЗАОЧНИКА ПО ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольних робіт є обов’язковим видом самостійної роботи студента заочної форми навчання.

Теми (завдання) контрольних робіт (КР) студент отримує від викладача відповідної дисципліни. До виконання завдань КР слід приступати після практичного опрацювання відповідних тем з навчальних дисциплін або консультації з викладачами.

Зміст контрольної роботи повинен бути чітко продуманий, що забезпечується грамотно оформленим планом розкриття теми КР. Відповіді на питання плану повинні бути чіткими і повними. При цьому слід уникати дуже багатослівних пояснень. Не допускається детальне переписування текстів з підручників, Інтернету та першоджерел. Для підтвердження основних положень теми можна використовувати цитати з першоджерел, науково-популярної літератури, взявши їх у лапки з обов’язковим посиланням на ці джерела. Контрольні роботи з музично-теоретичних дисциплін виконуються за відповідними темами (завданнями) на аркушах А-4 або нототосцях.

Контрольну роботу можна набирати на комп’ютері. На кожному аркуші А-4 потрібно залишати поля: 2 см зверху та знизу, 3,5 см з лівого боку та 1,5 см із правого. КР в зошиті писати чітким почерком на сторінках із полями. В роботі обов’язково повинен бути план, вступ, висновок та в кінці список використаної літератури і практичних посібників, з вказанням сторінок тексту, який використаний.

На титульній сторінці необхідно вказувати назву навчального закладу, найменування дисципліни, назву обраної теми, курс, спеціальність та спеціалізацію, прізвище, ім’я по батькові студента та прізвище викладача. (додаток 1)

Контрольна робота оцінюється викладачем «зараховано» або «не зараховано». Після отримання позитивної оцінки з КР студент має право бути допущеним до складання заліків або екзаменів поточної лабораторно-екзаменаційної сесії.

Робота не зараховується якщо:

1) не повністю розкрито ідею та основний зміст теми, або не виконані всі завдання КР;

2) є грубі помилки у висвітленні окремих питань або у виконанні практичних завдань;

3) зміст роботи підтверджує несамостійність її виконання;

4) неохайно виконана, або не відповідає встановленому зразку.

Якщо, контрольна робота оцінена викладачем «незараховано», то вона повертається студенту для повної або часткової переробки за відповідними зауваженнями, викладеними у рецензії викладача. В такому випадку студенту необхідно уважно вивчити їх, повторити відповідні теми за підручникоми, науково-популярною літературою, посібниками та виконати КР у повному обсязі. Перероблена контрольна робота надається методисту ЗФН з написом «повторна КР».

Примітка: Термін здачі контрольних робіт: перший день початку поточної лабораторно-екзаменаційної сесії ЗФН. КР надаються методисту ЗФН.


Заступник директора з навчально-методичної роботи (підписано) Сергій ЛИТВИН
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту