Циклова комісія «Гуманітарні дисципліни» - Офіційний сайт КЗ «ХФВКМ» ХОР

61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
kvkm67@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
kvkm67@gmail.com
ХАРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ «ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ»


Сьогодні до складу циклової комісії гуманітарних дисциплін входить 7 висококваліфікованих викладачів, які володіють інноваційними технологіями навчання, вдало застосовують передові педагогічні технології для реалізації освітніх завдань, прагнуть до самовдосконалення і саморозвитку.

Репетиції, концерти, творчі зустрічі, конкурси, огляди – все це студенти коледжу мистецтв поєднують із систематичним і наполегливим вивченням гуманітарних предметів. Адже, поряд з дипломом про вищу освіту, випускники коледжу отримують атестат про повну загальну середню освіту.

Досконале володіння професійними знаннями, педагогічною майстерністю викладачі комісії вдало поєднують з любов’ю до обраної професії та студентів. Вони забезпечують викладання таких дисциплін як українська мова, українська література, іноземна мова, зарубіжна література, дитяча література, фізкультура і здоров’я, українська мова за професійним спрямуванням, стилістика ділового мовлення та редагування службових документів, англійська мова за професійним спрямуванням.

Основні напрями роботи та завдання циклової комісії: широке впровадження в освітньо-виховний процес новітніх ефективних навчальних технологій, сучасних засобів навчання; ключових і предметних компетентностей під час викладання базових предметів загальноосвітньої підготовки та навчальних дисциплін освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста; активізація науково-дослідницької, пошукової, історико-краєзнавчої роботи; розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання сучасних форм і методів навчання; прищеплення студентам навичок самостійної роботи; індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів; виховання національно свідомих громадян України; виховання поваги до державних символів; виховання студентів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, справедливості, совісті, людської гідності; виховання почуттів толерантності та поваги до інших; формування моральних цінностей та пріоритетів здорового способу життя; оновлення навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін; поповнення матеріально-технічної бази кабінетів; підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів; залучення молоді до пізнання духовної спадщини українського народу.

Результатами роботи викладачів циклової комісії є навчальні посібники, методичні розробки, типові та робочі навчальні програми; участь викладачів і студентів у науково-методичних конференціях, семінарах, нарадах різних рівнів; вивчення і узагальнення досвіду викладачів на обласному та всеукраїнському рівнях; дипломи, отримані студентами на конкурсах студентських робіт; перемоги й високі досягнення студентів у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка, у Міжнародній онлайн олімпіаді для студентів закладів культури, у Всеукраїнській олімпіаді з української мови, в обласних олімпіадах із зарубіжної літератури, української мови, англійської мови тощо.

Високий рівень знань студентів, про що свідчать результати державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання – це логічний підсумок плідної роботи викладачів циклової комісії гуманітарних дисциплін.

Викладачі циклової комісії є учасниками міжнародних освітніх форумів, всеукраїнських нарад, методичних семінарів, творчих конкурсів, методичних об’єднань викладачів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківської області.


СКЛАД КОМІСІЇ
Мельничук В.Д. – голова комісії; Свєтлишева Т.М. – заступник голови; Громова Н.В.; Курилов А.О.; Кулікова Н.Ю.; Мельник О.В.; Ковальчук К.І.; Скирда І.М.; Кіреєв В.В.; Насонова О.В.; Матвєєва О.В.; Селегєєв С.С.
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2021 КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту