Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ


Сьогодні до складу циклової комісії гуманітарних дисциплін входить 7 висококваліфікованих викладачів, які володіють інноваційними технологіями навчання, вдало застосовують передові педагогічні технології для реалізації освітніх завдань, прагнуть до самовдосконалення і саморозвитку.

Репетиції, концерти, творчі зустрічі, конкурси, огляди – все це студенти коледжу мистецтв поєднують із систематичним і наполегливим вивченням гуманітарних предметів. Адже, поряд з дипломом про вищу освіту, випускники коледжу отримують атестат про повну загальну середню освіту.

Досконале володіння професійними знаннями, педагогічною майстерністю викладачі комісії вдало поєднують з любов’ю до обраної професії та студентів. Вони забезпечують викладання таких дисциплін як українська мова, українська література, іноземна мова, зарубіжна література, дитяча література, фізкультура і здоров’я, українська мова за професійним спрямуванням, стилістика ділового мовлення та редагування службових документів, англійська мова за професійним спрямуванням.

Основні напрями роботи та завдання циклової комісії: широке впровадження в освітньо-виховний процес новітніх ефективних навчальних технологій, сучасних засобів навчання; ключових і предметних компетентностей під час викладання базових предметів загальноосвітньої підготовки та навчальних дисциплін освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста; активізація науково-дослідницької, пошукової, історико-краєзнавчої роботи; розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання сучасних форм і методів навчання; прищеплення студентам навичок самостійної роботи; індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів; виховання національно свідомих громадян України; виховання поваги до державних символів; виховання студентів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, справедливості, совісті, людської гідності; виховання почуттів толерантності та поваги до інших; формування моральних цінностей та пріоритетів здорового способу життя; оновлення навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін; поповнення матеріально-технічної бази кабінетів; підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів; залучення молоді до пізнання духовної спадщини українського народу.

Результатами роботи викладачів циклової комісії є навчальні посібники, методичні розробки, типові та робочі навчальні програми; участь викладачів і студентів у науково-методичних конференціях, семінарах, нарадах різних рівнів; вивчення і узагальнення досвіду викладачів на обласному та всеукраїнському рівнях; дипломи, отримані студентами на конкурсах студентських робіт; перемоги й високі досягнення студентів у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка, у Міжнародній онлайн олімпіаді для студентів закладів культури, у Всеукраїнській олімпіаді з української мови, в обласних олімпіадах із зарубіжної літератури, української мови, англійської мови тощо.

Високий рівень знань студентів, про що свідчать результати державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання – це логічний підсумок плідної роботи викладачів циклової комісії гуманітарних дисциплін.

Викладачі циклової комісії є учасниками міжнародних освітніх форумів, всеукраїнських нарад, методичних семінарів, творчих конкурсів, методичних об’єднань викладачів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківської області.


СКЛАД КОМІСІЇ
Мельничук В.Д. – голова комісії; Свєтлишева Т.М. – заступник голови; Громова Н.В.; Курилов А.О.; Кулікова Н.Ю.; Мельник О.В.; Ковальчук К.І.; Скирда І.М.; Кіреєв В.В.; Насонова О.В.; Матвєєва О.В.; Селегєєв С.С.
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту