Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

Циклова комісія соціально-економічні дисципліни

ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

На всіх етапах суспільного розвитку дисципліни соціально-економічного циклу відігравали та відіграють важливу роль у формуванні національно свідомої особистості та підготовці молодої людини до життя. Одним із головних напрямків діяльності комісії є вдосконалення рівня навчально-виховного процесу щодо формування у молоді сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок, самостійного наукового пізнання. Викладачі комісії професійно організовують навчально-виховний процес, досконало володіють методикою викладання та інтерактивними технологіями навчання.

Колектив циклової комісії шанує вагомий вклад ветеранів, які значну частину свого життя і творчих сил віддали розбудові нашого освітнього закладу.

Серед таких викладачів – Доровський Віктор Дмитрович, який працював у нашому закладі у 1984-2015 рр. Військовий льотчик, учасник бойових дій, відзначений багатьма нагородами, зокрема медаллю «За бойові заслуги», надавав ґрунтовні знання з предметів «Захист вітчизни», «Політологія». У 1995 році був нагороджений Почесною грамотою управління культури і туризму, у 2000 році Подякою від голови Харківської обласної ради.

Свій яскравий слід у роботі комісії залишив колишній директор коледжу – Левченко Володимир Данилович, який запам’ятався багатьом поколінням студентів не лише, як чудовий керівник освітнього закладу (1990-2013 рр.), та талановитий викладач навчальної дисципліни «Основи філософських знань».

Циклова комісія соціально-економічних дисциплін забезпечує викладання більше десятка навчальних дисциплін на спеціальностях.

У складі комісії працює 5 викладачів, які забезпечують оволодіння студентами знаннями відповідно до програми загальної середньої освіти, основами суспільних, природничих і економічних наук, а також надають фахову допомогу студентам при підготовці до Державної підсумкової атестації (ДПА) і зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Основними завданнями викладачів суспільних дисциплін є вчити студентів аргументовано, науково аналізувати історичні, філософські, природничі проблеми, систематично поповнювати знання, вміти застосовувати їх при вирішенні професійних питань, формувати навички самостійної та пошукової роботи, вчити студентів доводити власну громадянську та світоглядну позицію.

Основні напрямки роботи циклової комісії: широке впровадження інноваційних технологій при викладанні дисциплін соціально-економічного циклу; активізація науково-дослідницької, пошукової, історико-краєзнавчої роботи; виховання національно свідомого громадянина України; виховання поваги до державних символів; оновлення навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін; активізація індивідуальних форм навчання студентів.

Викладачі комісії не тільки дають знання з дисциплін соціально-економічного і природничого циклу, а й у процесі навчання виховують патріотизм, формують національну свідомість громадянина України. Особливе значення у національно-патріотичному вихованні відіграє викладання дисципліни «Захист Вітчизни».

Викладачі циклової комісії активно займаються методичною роботою. Вони розробляють навчально-методичну документацію, готують методичні розробки і рекомендації, постійно підвищують свій фаховий рівень, регулярно обмінюються досвідом роботи.

Педагоги комісії мають багаторічний досвід роботи, викладають свої предмети на високому науково-теоретичному і методичному рівні. Поряд з досвідченими педагогами працюють молоді викладачі, які набираються досвіду і роблять свій креативний внесок у роботу циклової комісії. Завдяки їм комісія має власну сторінку у соціальних мережах, регулярно подає новини щодо діяльності на сайт коледжу.

Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і відстоювати та захищати свої ідеали і переконання.


СКЛАД КОМІСІЇ

Скирда Ірина Миколаївна – голова циклової комісії, кандидат історичних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист. У 1996 році закінчила Харківський державний університет. Працює в коледжі з 2001 року. Викладає дисципліни «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта». У грудні 2016 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «ХІІ Археологічний з’їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення». У 2018 році за матеріалами дисертації була видана монографія. До кола наукових інтересів входять історіографія, історія науки, локальна і регіональна історія. Бере участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, публікується у наукових фахових виданнях. Є автором навчальних посібників з історії України та всесвітньої історії, серед яких найбільшою популярністю користуються практичні довідники, схеми і таблиці, збірники тестових завдань, дидактичні матеріали, хрестоматії, презентації уроків тощо. Переважна частина навчальних посібників має гриф МОНУ. Є дипломантом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2009 рік). У 2013 році нагороджена Грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Громова Наталія Валеріївна – викладач вищої категорії, викладач-методист. У 1994 році закінчила Харківський державний університет імені М.Горького. Працює в коледжі з 2001 року. Викладає дисципліни «Математика», «Інформатика», «Технології», «Вища математика». Педагог бере участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів математики та інформатики, обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях педагогічних працівників і студентів, організує участь студентів коледжу в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», обласних олімпіадах, проводить інтелектуальні ігри, зокрема математичні квести, які сприяють прищепленню  студентам любові до математики та розкриттю міжпредметних зв’язків цариці наук з іншими дисциплінами. У 2017 році була учасником Міжнародного освітнього форуму. Професійна діяльність викладача відзначена Почесною Грамотою ХОДА Департаменту культури і туризму, Грамотою Департаменту науки і освіти ХОДА, іншими грамотами, подяками, сертифікатами.

Кірєєв Валерій Веніамінович – викладач І категорії. Працює в коледжі з 1999 року. Освіта вища. Викладає дисципліни «Захист Вітчизни», «Соціологія». У 2016 році. нагороджений Подякою Харківської обласної ради, у 2017 році – Почесною Грамотою Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації.

Ковальчук Катерина Іллівна – викладач вищої категорії, викладач-методист. У 1978 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут. Працює в коледжі з 2002 року. Викладає предмети «Природничі науки», «Основи екології». Є автором програм «Природознавство», «Основи екології» для закладів культури і мистецтв передвищої освіти. Систематично бере участь в семінарах, конференціях обласного, регіонального та міжнародного рівнів. Співпрацює з Всеукраїнською екологічною лігою. Організовує екологічні екскурсії. За багаторічну плідну працю та виховання студентської молоді нагороджена низкою відзнак: грамотами, Почесними грамотами, дипломами.

Селегєєв Сильвестр Сергійович. У 2018 році закінчив Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. Працює в коледжі з 2018 року. Викладає дисципліни: «Громадянська освіта», «Основи філософських знань», «Основи правознавства». Бере участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Проводить роботу з правового виховання студентів.

© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту