Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

Структура коледжу

СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ


Навчально-методичний підрозділ – здійснює планування, організовує і контролює стан навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в коледжі. Бере участь у розробці і впровадженні навчальних планів, навчальних програм, методичних розробок, навчальних посібників, комплексів методичного забезпечення дисциплін тощо. Сприяє підвищенню кваліфікації і атестації педагогічних працівників. Очолює навчально-методичний підрозділ заступник директора з навчально-методичної роботи Литвин Сергій Миколайович.

До складу навчально-методичного підрозділу входять: відділення; навчальні кабінети і лабораторії; циклові комісії; навчально-методичний кабінет (методист коледжу); служба зв’язку з ЄДЕБО.

Відділення – забезпечує освітній процес коледжу розкладами занять, графіками роботи викладачів, координує виконання планів навчально-виховної роботи, веде облік студентів денної і заочної форми навчання, здійснює заходи контролю стану освітнього процесу тощо. Відділення входить до складу навчально-методичного підрозділу коледжу. Очолює відділення Скирда Ірина Миколаївна.

Навчальні кабінети і лабораторії – здійснюють організаційно-методичне і технічне забезпечення освітнього процесу в коледжі. Завідувачі із числа викладачів призначаються наказом директора строком на поточний навчальний рік. У коледжі створено і функціонують:

1) кабінети: історії України та соціально-економічних дисциплін – завідувач Скирда І.М.; методики роботи з хоровим колективом – завідувач Кобзєв О.О.; організації діяльності та обслуговування в ДІС – завідувач Запара С.О.; методики роботи з оркестром народних інструментів – завідувач Стрілець Т.В.; музично-теоретичних дисциплін – завідувач Зінченко В.О.; теорії і практики культурно-дозвіллєвої діяльності – завідувач Снєдкова К.К.; іноземних мов – завідувач Мельник О.В.; математики та інформатики – завідувач Громова Н.В.; культурології та історії мистецтва – завідувач Гладких О.В.; документознавства та комп’ютерних технологій – завідувач Правдівцева Л.В.; української мови та літератури – завідувач Мельничук В.Д.; методики роботи з театральним колективом – завідувач Басанець Т.О.; методики роботи з хореографічним колективом – завідувач Ярковська Н.О.

2) лабораторії: гриму – завідувач Олійник Ю.С.; технічних засобів та звукозапису – завідувач Снєдкова А.І.

Циклові комісії – проводять освітню, методичну та виховну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Циклові комісії щорічно створюється наказом директора коледжу за умови, якщо до їх складу входить не менше, ніж три педагогічні працівники. У коледжі створено циклові комісії: комісія голова ЦК Свєтлишева Т.М.; комісія голова ЦК Скирда І.М.; комісія голова ЦК Правдівцева Л.В.; комісія голова ЦК Ковалівська О.І.; комісія голова ЦК Замесова Н.В.; комісія голова ЦК Гладких О.В.; комісія голова ЦК Кобзєв С.С.; комісія голова ЦК Коломоєць О.О.; комісія голова ЦК Ніколенко С.М.; комісія голова ЦК Рудь П.В.

Бібліотека – здійснює документально-інформаційне забезпечення освітнього процесу в коледжі. Очолює бібліотеку завідувач Головко Ірина Миколаївна.

Канцелярія та підрозділ по роботі з кадрами – веде персональний облік особового складу співробітників та забезпечує документообіг коледжу. Очолює канцелярію Соломка Марина Іванівна – завідувач канцелярії.

Бухгалтерська служба – забезпечує планово-фінансову діяльність коледжу та роботу системи «Прозорро», веде фінансово-господарський облік. Очолює роботу головний бухгалтер Дорога Наталія Анатоліївна.

Господарський підрозділ – забезпечує належне функціювання матеріально-технічної бази коледжу, відповідний рівень експлуатації та обслуговування обладнання, здійснює поточні і капітальні ремонтні роботи тощо. До складу підрозділу входять фахівці з охорони праці і пожежної безпеки, які забезпечують збереження життя і здоров’я працівників і студентів у процесі трудової та освітньої діяльності, що включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи. Очолює підрозділ заступник директора з адміністративно-господарської роботи Коптєва Наталія Василівна.

Студентський гуртожиток – забезпечує необхідні умови для проживання, занять, відпочинку, проведення організаційно-виховної роботи серед студентів та інших мешканців на період їх навчання і проживання у гуртожитку. Очолює гуртожиток завідувач Смичок Тетяна Миколаївна.

Їдальня (буфет) – забезпечує харчуванням працівників та студентів коледжу.

© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту