Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
Телефони приймальної комісії коледжу
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
vstupkvkm@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

ПРО ЗАКЛАД

СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ


Навчально-методичний підрозділ – здійснює планування, організовує і контролює стан навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в коледжі. Бере участь у розробці і впровадженні навчальних планів, навчальних програм, методичних розробок, навчальних посібників, комплексів методичного забезпечення дисциплін тощо. Сприяє підвищенню кваліфікації і атестації педагогічних працівників. Очолює навчально-методичний підрозділ заступник директора з навчально-методичної роботи Литвин Сергій Миколайович.

До складу навчально-методичного підрозділу входять: відділення; навчальні кабінети і лабораторії; циклові комісії; навчально-методичний кабінет (методист коледжу); служба зв’язку з ЄДЕБО.

Відділення – забезпечує освітній процес коледжу розкладами занять, графіками роботи викладачів, координує виконання планів навчально-виховної роботи, веде облік студентів денної і заочної форми навчання, здійснює заходи контролю стану освітнього процесу тощо. Відділення входить до складу навчально-методичного підрозділу коледжу. Очолює відділення Скирда Ірина Миколаївна.

Навчальні кабінети і лабораторії – здійснюють організаційно-методичне і технічне забезпечення освітнього процесу в коледжі. Завідувачі із числа викладачів призначаються наказом директора строком на поточний навчальний рік. У коледжі створено і функціонують:

1) кабінети: історії України та соціально-економічних дисциплін – завідувач Скирда І.М.; методики роботи з хоровим колективом – завідувач Кобзєв О.О.; організації діяльності та обслуговування в ДІС – завідувач Запара С.О.; методики роботи з оркестром народних інструментів – завідувач Стрілець Т.В.; музично-теоретичних дисциплін – завідувач Зінченко В.О.; теорії і практики культурно-дозвіллєвої діяльності – завідувач Снєдкова К.К.; іноземних мов – завідувач Мельник О.В.; математики та інформатики – завідувач Громова Н.В.; культурології та історії мистецтва – завідувач Гладких О.В.; документознавства та комп’ютерних технологій – завідувач Правдівцева Л.В.; української мови та літератури – завідувач Мельничук В.Д.; методики роботи з театральним колективом – завідувач Басанець Т.О.; методики роботи з хореографічним колективом – завідувач Ярковська Н.О.

2) лабораторії: гриму – завідувач Олійник Ю.С.; технічних засобів та звукозапису – завідувач Снєдкова А.І.

Циклові комісії – проводять освітню, методичну та виховну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Циклові комісії щорічно створюється наказом директора коледжу за умови, якщо до їх складу входить не менше, ніж три педагогічні працівники. У коледжі створено циклові комісії: комісія голова ЦК Свєтлишева Т.М.; комісія голова ЦК Скирда І.М.; комісія голова ЦК Правдівцева Л.В.; комісія голова ЦК Ковалівська О.І.; комісія голова ЦК Замесова Н.В.; комісія голова ЦК Гладких О.В.; комісія голова ЦК Кобзєв С.С.; комісія голова ЦК Коломоєць О.О.; комісія голова ЦК Ніколенко С.М.; комісія голова ЦК Рудь П.В.

Бібліотека – здійснює документально-інформаційне забезпечення освітнього процесу в коледжі. Очолює бібліотеку завідувач Головко Ірина Миколаївна.

Канцелярія та підрозділ по роботі з кадрами – веде персональний облік особового складу співробітників та забезпечує документообіг коледжу. Очолює канцелярію Соломка Марина Іванівна – завідувач канцелярії.

Бухгалтерська служба – забезпечує планово-фінансову діяльність коледжу та роботу системи «Прозорро», веде фінансово-господарський облік. Очолює роботу головний бухгалтер Дорога Наталія Анатоліївна.

Господарський підрозділ – забезпечує належне функціювання матеріально-технічної бази коледжу, відповідний рівень експлуатації та обслуговування обладнання, здійснює поточні і капітальні ремонтні роботи тощо. До складу підрозділу входять фахівці з охорони праці і пожежної безпеки, які забезпечують збереження життя і здоров’я працівників і студентів у процесі трудової та освітньої діяльності, що включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи. Очолює підрозділ заступник директора з адміністративно-господарської роботи Коптєва Наталія Василівна.

Студентський гуртожиток – забезпечує необхідні умови для проживання, занять, відпочинку, проведення організаційно-виховної роботи серед студентів та інших мешканців на період їх навчання і проживання у гуртожитку. Очолює гуртожиток завідувач Смичок Тетяна Миколаївна.

Їдальня (буфет) – забезпечує харчуванням працівників та студентів коледжу.

© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту