Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55

електронна скринька: kvkm67@gmail.com

Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10

Викладачам коледжу! Запрошуємо Вас прийняти участь у педагогічному тренінгу. Детальніше у розділі «Викладачу»

61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
електронна скринька: kvkm67@gmail.com
+380 (57) 733-30-45 | +380 (57) 733-01-55
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
61010, Україна, м. Харків, вул. Українська, 8/10
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
+380 (57) 733-30-45
З новим роком

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв


Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв


Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського вищого коледжу мистецтв


+380 (57) 733-01-55
Перейти к контенту

КЕРІВНИЦТВО КОЛЕДЖУ

Структура коледжу

Навчально-методичний підрозділ – здійснює планування, організовує і контролює стан навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в коледжі. Бере участь у розробці і впровадженні навчальних планів, навчальних програм, методичних розробок, навчальних посібників, комплексів методичного забезпечення дисциплін тощо. Сприяє підвищенню кваліфікації і атестації педагогічних працівників. Очолює навчально-методичний підрозділ заступник директора з навчально-методичної роботи Литвин Сергій Миколайович.

До складу навчально-методичного підрозділу входять: відділення; навчальні кабінети і лабораторії; циклові комісії; навчально-методичний кабінет (методист коледжу); служба зв’язку з ЄДЕБО.

Відділення – забезпечує освітній процес коледжу розкладами занять, графіками роботи викладачів, координує виконання планів навчально-виховної роботи, веде облік студентів денної і заочної форми навчання, здійснює заходи контролю стану освітнього процесу тощо. Відділення входить до складу навчально-методичного підрозділу коледжу. Очолює відділення Сватковський Сергій Олексійович.

Навчальні кабінети і лабораторії – здійснюють організаційно-методичне і технічне забезпечення освітнього процесу в коледжі. Завідувачі із числа викладачів призначаються наказом директора строком на поточний навчальний рік. У коледжі створено і функціонують:

1) кабінети: історії України та соціально-економічних дисциплін – завідувач Скирда І.М.; методики роботи з хоровим колективом – завідувач Кобзєв О.О.; організації діяльності та обслуговування в ДІС – завідувач Запара С.О.; методики роботи з оркестром народних інструментів – завідувач Стрілець Т.В.; музично-теоретичних дисциплін – завідувач Зінченко В.О.; теорії і практики культурно-дозвіллєвої діяльності – завідувач Снєдкова К.К.; іноземних мов – завідувач Мельник О.В.; математики та інформатики – завідувач Громова Н.В.; культурології та історії мистецтва – завідувач Гладких О.В.; документознавства та комп’ютерних технологій – завідувач Правдівцева Л.В.; української мови та літератури – завідувач Мельничук В.Д.; методики роботи з театральним колективом – завідувач Басанець Т.О.; методики роботи з хореографічним колективом – завідувач Ярковська Н.О.

2) лабораторії: гриму – завідувач Олійник Ю.С.; технічних засобів та звукозапису – завідувач Снєдкова А.І.

Циклові комісії – проводять освітню, методичну та виховну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Циклові комісії щорічно створюється наказом директора коледжу за умови, якщо до їх складу входить не менше, ніж три педагогічні працівники. У коледжі створено циклові комісії: комісія голова ЦК Свєтлишева Т.М.; комісія голова ЦК Скирда І.М.; комісія голова ЦК Правдівцева Л.В.; комісія голова ЦК Ковалівська О.І.; комісія голова ЦК Замесова Н.В.; комісія голова ЦК Гладких О.В.; комісія голова ЦК Кобзєв С.С.; комісія голова ЦК Коломоєць О.О.; комісія голова ЦК Ніколенко С.М.; комісія голова ЦК Рудь П.В.

Бібліотека – здійснює документально-інформаційне забезпечення освітнього процесу в коледжі. Очолює бібліотеку завідувач Головко Ірина Миколаївна.

Канцелярія та підрозділ по роботі з кадрами – веде персональний облік особового складу співробітників та забезпечує документообіг коледжу. Очолює канцелярію Соломка Марина Іванівна – завідувач канцелярії.

Бухгалтерська служба – забезпечує планово-фінансову діяльність коледжу та роботу системи «Прозорро», веде фінансово-господарський облік. Очолює роботу головний бухгалтер Дорога Наталія Анатоліївна.

Господарський підрозділ – забезпечує належне функціювання матеріально-технічної бази коледжу, відповідний рівень експлуатації та обслуговування обладнання, здійснює поточні і капітальні ремонтні роботи тощо. До складу підрозділу входять фахівці з охорони праці і пожежної безпеки, які забезпечують збереження життя і здоров’я працівників і студентів у процесі трудової та освітньої діяльності, що включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи. Очолює підрозділ заступник директора з адміністративно-господарської роботи Коптєва Наталія Василівна.

Студентський гуртожиток – забезпечує необхідні умови для проживання, занять, відпочинку, проведення організаційно-виховної роботи серед студентів та інших мешканців на період їх навчання і проживання у гуртожитку. Очолює гуртожиток завідувач Смичок Тетяна Миколаївна.

Їдальня (буфет) – забезпечує харчуванням працівників та студентів коледжу.

© 2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв»
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
© 2020 КЗ «ХВКМ»
Назад к содержимому