Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
Телефони приймальної комісії коледжу
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
vstupkvkm@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

ПРО ЗАКЛАД

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ «ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНІ ДИСЦИПЛІНИ»

Вітаємо Вас, шанувальники слова, розуму та інтелекту, на сторінці циклової комісії інформаційно-бібліотечних дисциплін та діловодства!

«Найважливіше завдання цивілізації –
навчити людину мислити»
Т.Едісон

Зміни, що відбуваються в країні (соціальні, культурні, політичні, економічні) суттєво змінюють роль і місце інформаційної діяльності в суспільстві, визначають нові завдання, викликають необхідність інноваційної діяльності, пошуку сучасних форм і методів обслуговування різних груп користувачів, нових шляхів і засобів функціонування, організації нових взаємовідносин з навколишнім середовищем.

Свою історію комісія інформаційно-бібліотечних дисциплін та діловодства розпочинає з 1970 року, і весь цей час її робота продовжує бути спрямованою на формування гармонійно розвиненої особистості, здатної до самовдосконалення та саморозвитку, професійної мобільності та швидкої адаптації в сучасних ринкових умовах.

Основними завданнями циклової комісії інформаційно-бібліотечних дисциплін та діловодства є: підготовка нового покоління інформаційно-розвинутих, досвідчених фахівців бібліотечної сфери та документаційного забезпечення управління; формування фахівця високої компетенції через вирішення питання поєднання професійного становлення студентів з формуванням всебічно розвиненої особистості, здатної до самовдосконалення та саморозвитку; підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах сьогодення; вироблення у студентів навичок активної творчо-наукової роботи, формування креативного мислення.

Об’єднавши у 2015 році дві споріднені спеціальності («Бібліотечна справа» та «Діловодство»), циклова комісія розпочала підготовку «універсального фахівця» нової формації з кваліфікацією «фахівець з бібліотечної справи, організатор діловодства».


«Якщо ви не цінуєте бібліотеки,
значить, ви не цінуєте інформацію, культуру та мудрість»
Ніл Гейман

В епоху інформатизації та знань бібліотека стає інформаційним центром, у якому зосереджені різноманітні документи, впроваджуються інформаційні технології. Бібліотеки надають користувачам спектр різноманітних послуг – від навчання до культурного відпочинку. Тому «фахівець з бібліотечної справи» – це завжди сучасний, ерудований, відкритий, уважний знавець інформаційних процесів, а бібліотека – один із найдемократичніших інститутів, що створений суспільством, обов’язково функціонує в розвинутих країнах і є найбільш задіяною серед інших служб суспільства.

Якщо поставити риторичне запитання: «Чи потрібні бібліотечні спеціалісти сучасній Україні?», то одразу хочеться відповісти: «Так, потрібні! Бібліотеки існують вже понад 5000 років, і будуть існувати як найцінніший національний потенціал, від якого залежить сталий розвиток усього українського суспільства».


Для вченої й освіченої людини жити – значить мислити.
Цицерон

Сьогодні важко уявити діяльність установи, підприємства, організації або їх керівника без помічника, який володіє ключем до інформації – знає «хто, що, де і коли».

Організатор діловодства – це працівник, відповідальний за ведення ділової документації та адміністративної роботи в офісі, це особистий помічник керівника, довірена особа, яка забезпечує ведення справ у підприємстві, готує проекти документів, відає особистим листуванням шефа, його діловим графіком: призначає зустрічі й переговори, організує ділові поїздки.

Це фахівець, що здатний: оформлювати документи з різних питань будь-якої складності; організовувати документообіг в установі; здійснювати процеси реєстрації, обробки, проходження і контролю виконання службової кореспонденції, внутрішніх документів в автоматизованому режимі; працювати в різних операційних середовищах, комп’ютерних мережах та із засобами організаційної техніки; вести документаційне обслуговування засідань, нарад, презентацій, переговорів; здійснювати зберігання матеріалів поточного діловодства, формування справ, контроль документування.

Організатор діловодства –мобільна професія, яка має попит завжди, у всіх установах, організаціях, підприємствах.

Щорічно студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» беруть участь у культурних, освітніх та мистецьких заходах Міжнародного, Всеукраїнського, обласного та місцевого рівнів. Так, студентка ІІІ курсу Рогожинська Марта посіла І місце в обласному конкурсі з правознавства «Місцеве самоврядування – це ми» (2017р.) і була відзначена Дипломом голови Харківської міської ради.

Студентки Кожушна Діана, Холодова Катерина, Касай Юлія та Ляшенко Анжеліка брали участь у ІІ Обласному етапі Всеукраїнському конкурсі «Забуті пам’ятки історії та культури» і були відзначені дипломами.

Студенти ІІ-ІІІ курсів у 2018 році взяли участь у І Регіональній студентській конференції PRAKTIK FEST-2018.

Вперше у 2018 році студентка Рогожинська Марта взяла участь у роботі ІІІ-ї Всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та прикладі аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г.Ф.Квітки-Основʼяненка», яка відбулася у ХНУ ім.Н.Каразіна.

Роботодавцю потрібен «універсальний працівник», що має такі якості як професіоналізм, моральна та психологічна стійкість, працьовитість, витривалість, комунікабельність, відданість справі, і наші випускники є конкурентоспроможними на ринку праці.

Про якість підготовки студентів свідчать їхні професійні досягнення: випускниця Федотова Лариса Миколаївна працює на посаді заступника директора з наукової роботи Харківської ОУНБ; Драган Роман Анатолійович є заступником директора із загальних питань Харківської обласної бібліотеки для дітей; Ніколаєнко Олена Миколаївна активно працює з дітьми з особливими потребами у Центрі соціокультурної діяльності обласної дитячої бібліотеки; Коханова Ірина Олександрівна є кандидатом педагогічних наук і працює у Харківській державній академії культури; Харченко Маргарита Костянтинівна закінчила Київський національний лінгвістичний університет; зараз працює перекладачем і діловодом в іноземній компанії; Павленко Аліна Жанівна – відомий хореограф КНР та Комбоджі; відкрила власну справу; Селегєєв Сільвестр Сергійович закінчив Харківський національний університет за спеціальністю «Історія» і на сьогодні є викладачем нашого коледжу; випускниця Московченко Євгенія розкрила свої аналітичні вміння під час роботи в інформаційно-рекламному журналі «Shocolad»; студентка Володченко Марина під час виробничої практики зарекомендувала себе з найкращого боку і після випуску продовжила працювати в Обласному методичному центрі з підвищення кваліфікації працівників сфери культури і мистецтва.

Свої перші кроки на посадах інспектора з кадрів та секретарів в Управлінні культури ХОДА зробили наші випускниці Тимофєєва Влада, Шевченко Яна та Лісна Олена.

Слід зазначити, що переважна більшість працівників обласних, міських, районних та сільських бібліотек, наукових бібліотек і бібліотек ВНЗ всіх рівнів є випускниками саме Харківського вищого коледжу мистецтв.

Студенти спеціальності – активні, сучасні, творчі, емоційні особистості. У вільний час студентки спеціальності брали участь у Всеукраїнському конкурсі сучасної хореографії «Show News» (Кожушна Діана – І місце); Міжнародному фестивалі «Шлях до зірок» (Мініна Катерина – І місце).

За ініціативою студентів спеціальності, які є членами Студради, проведено: акцію «Молодь проти наркотиків», збір коштів для дітей із вадами слуху і зору, благодійні концерти у шпиталях міста для воїнів АТО, лекцію до річниці Міжнародної конвенції прав людини, випуск інформаційних дайджестів до памʼятних дат тощо.

У 2018 році студентки спеціальності брали участь у Регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу краси особистості  «Перша леді на містер Студреспубліки»: Мельничук Анна – головний титул «Перша леді», Пелипенко Валентина – Перша леді в номінації «Фотосесія», Іваннікова Олена – Перша леді в номінації «Інтелект».

Студенти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» вже два роки поспіль вступають до НТУ «Харківський авіаційний інститут» на гуманітарний факультет №7 і продовжують опановувати управлінські ази інформаційно-бібліотечної сфери та  документаційного забезпечення управління.

Професійні та кар’єрні перспективи випускника: працівник інформаційної установи; спеціаліст з обробки інформаційних носіїв; фахівець з бібліотечної справи; секретар; інспектор відділу кадрів; архівіст установи, підприємства, організації; помічник керівника; офіс-менеджер; діловод, організатор діловодства.

«Хто стоїть на місці, той відстає… А хто не хоче відставати, той мусить рухатися вперед і не зупинятися, досягнувши вершини» – в цьому полягає основна місія сучасного викладача.

Педагог повинен бути зразком у всьому – у спілкуванні, культурі, манері триматися. Він має бути впевненим у собі, своїх знаннях, авторитеті. І єдиний шлях до цього – постійне прагнення до саморозвитку і самовдосконалення.


СКЛАД КОМІСІЇ
Правдівцева Л.В. – голова комісії; Запара С.О. – заступник голови; Цибина І.М.; Дудник Л.В.; Головко І.М.
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту