Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

Циклова комісія інформаційно-бібліотечні дисципліни

ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНІ ДИСЦИПЛІНИ


Вітаємо Вас, шанувальники слова, розуму та інтелекту, на сторінці циклової комісії інформаційно-бібліотечних дисциплін та діловодства!

«Найважливіше завдання цивілізації –
навчити людину мислити»
Т.Едісон

Зміни, що відбуваються в країні (соціальні, культурні, політичні, економічні) суттєво змінюють роль і місце інформаційної діяльності в суспільстві, визначають нові завдання, викликають необхідність інноваційної діяльності, пошуку сучасних форм і методів обслуговування різних груп користувачів, нових шляхів і засобів функціонування, організації нових взаємовідносин з навколишнім середовищем.

Свою історію комісія інформаційно-бібліотечних дисциплін та діловодства розпочинає з 1970 року, і весь цей час її робота продовжує бути спрямованою на формування гармонійно розвиненої особистості, здатної до самовдосконалення та саморозвитку, професійної мобільності та швидкої адаптації в сучасних ринкових умовах.

Основними завданнями циклової комісії інформаційно-бібліотечних дисциплін та діловодства є: підготовка нового покоління інформаційно-розвинутих, досвідчених фахівців бібліотечної сфери та документаційного забезпечення управління; формування фахівця високої компетенції через вирішення питання поєднання професійного становлення студентів з формуванням всебічно розвиненої особистості, здатної до самовдосконалення та саморозвитку; підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах сьогодення; вироблення у студентів навичок активної творчо-наукової роботи, формування креативного мислення.

Об’єднавши у 2015 році дві споріднені спеціальності («Бібліотечна справа» та «Діловодство»), циклова комісія розпочала підготовку «універсального фахівця» нової формації з кваліфікацією «фахівець з бібліотечної справи, організатор діловодства».


«Якщо ви не цінуєте бібліотеки,
значить, ви не цінуєте інформацію, культуру та мудрість»
Ніл Гейман

В епоху інформатизації та знань бібліотека стає інформаційним центром, у якому зосереджені різноманітні документи, впроваджуються інформаційні технології. Бібліотеки надають користувачам спектр різноманітних послуг – від навчання до культурного відпочинку. Тому «фахівець з бібліотечної справи» – це завжди сучасний, ерудований, відкритий, уважний знавець інформаційних процесів, а бібліотека – один із найдемократичніших інститутів, що створений суспільством, обов’язково функціонує в розвинутих країнах і є найбільш задіяною серед інших служб суспільства.

Якщо поставити риторичне запитання: «Чи потрібні бібліотечні спеціалісти сучасній Україні?», то одразу хочеться відповісти: «Так, потрібні! Бібліотеки існують вже понад 5000 років, і будуть існувати як найцінніший національний потенціал, від якого залежить сталий розвиток усього українського суспільства».


Для вченої й освіченої людини жити – значить мислити.
Цицерон

Сьогодні важко уявити діяльність установи, підприємства, організації або їх керівника без помічника, який володіє ключем до інформації – знає «хто, що, де і коли».

Організатор діловодства – це працівник, відповідальний за ведення ділової документації та адміністративної роботи в офісі, це особистий помічник керівника, довірена особа, яка забезпечує ведення справ у підприємстві, готує проекти документів, відає особистим листуванням шефа, його діловим графіком: призначає зустрічі й переговори, організує ділові поїздки.

Це фахівець, що здатний: оформлювати документи з різних питань будь-якої складності; організовувати документообіг в установі; здійснювати процеси реєстрації, обробки, проходження і контролю виконання службової кореспонденції, внутрішніх документів в автоматизованому режимі; працювати в різних операційних середовищах, комп’ютерних мережах та із засобами організаційної техніки; вести документаційне обслуговування засідань, нарад, презентацій, переговорів; здійснювати зберігання матеріалів поточного діловодства, формування справ, контроль документування.

Організатор діловодства –мобільна професія, яка має попит завжди, у всіх установах, організаціях, підприємствах.

Щорічно студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» беруть участь у культурних, освітніх та мистецьких заходах Міжнародного, Всеукраїнського, обласного та місцевого рівнів. Так, студентка ІІІ курсу Рогожинська Марта посіла І місце в обласному конкурсі з правознавства «Місцеве самоврядування – це ми» (2017р.) і була відзначена Дипломом голови Харківської міської ради.

Студентки Кожушна Діана, Холодова Катерина, Касай Юлія та Ляшенко Анжеліка брали участь у ІІ Обласному етапі Всеукраїнському конкурсі «Забуті пам’ятки історії та культури» і були відзначені дипломами.

Студенти ІІ-ІІІ курсів у 2018 році взяли участь у І Регіональній студентській конференції PRAKTIK FEST-2018.

Вперше у 2018 році студентка Рогожинська Марта взяла участь у роботі ІІІ-ї Всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та прикладі аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г.Ф.Квітки-Основʼяненка», яка відбулася у ХНУ імені В.Н.Каразіна.

Роботодавцю потрібен «універсальний працівник», що має такі якості як професіоналізм, моральна та психологічна стійкість, працьовитість, витривалість, комунікабельність, відданість справі, і наші випускники є конкурентоспроможними на ринку праці.

Про якість підготовки студентів свідчать їхні професійні досягнення: випускниця Федотова Лариса Миколаївна працює на посаді заступника директора з наукової роботи Харківської ОУНБ; Драган Роман Анатолійович є заступником директора із загальних питань Харківської обласної бібліотеки для дітей; Ніколаєнко Олена Миколаївна активно працює з дітьми з особливими потребами у Центрі соціокультурної діяльності обласної дитячої бібліотеки; Коханова Ірина Олександрівна є кандидатом педагогічних наук і працює у Харківській державній академії культури; Харченко Маргарита Костянтинівна закінчила Київський національний лінгвістичний університет; зараз працює перекладачем і діловодом в іноземній компанії; Павленко Аліна Жанівна – відомий хореограф КНР та Комбоджі; відкрила власну справу; Селегєєв Сільвестр Сергійович закінчив Харківський національний університет за спеціальністю «Історія» і на сьогодні є викладачем нашого коледжу; випускниця Московченко Євгенія розкрила свої аналітичні вміння під час роботи в інформаційно-рекламному журналі «Shocolad»; студентка Володченко Марина під час виробничої практики зарекомендувала себе з найкращого боку і після випуску продовжила працювати в Обласному методичному центрі з підвищення кваліфікації працівників сфери культури і мистецтва.

Свої перші кроки на посадах інспектора з кадрів та секретарів в Управлінні культури ХОДА зробили наші випускниці Тимофєєва Влада, Шевченко Яна та Лісна Олена.

Слід зазначити, що переважна більшість працівників обласних, міських, районних та сільських бібліотек, наукових бібліотек і бібліотек ВНЗ всіх рівнів є випускниками саме Харківського вищого коледжу мистецтв.

Студенти спеціальності – активні, сучасні, творчі, емоційні особистості. У вільний час студентки спеціальності брали участь у Всеукраїнському конкурсі сучасної хореографії «Show News» (Кожушна Діана – І місце); Міжнародному фестивалі «Шлях до зірок» (Мініна Катерина – І місце).

За ініціативою студентів спеціальності, які є членами Студради, проведено: акцію «Молодь проти наркотиків», збір коштів для дітей із вадами слуху і зору, благодійні концерти у шпиталях міста для воїнів АТО, лекцію до річниці Міжнародної конвенції прав людини, випуск інформаційних дайджестів до памʼятних дат тощо.

У 2018 році студентки спеціальності брали участь у Регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу краси особистості  «Перша леді на містер Студреспубліки»: Мельничук Анна – головний титул «Перша леді», Пелипенко Валентина – Перша леді в номінації «Фотосесія», Іваннікова Олена – Перша леді в номінації «Інтелект».

Студенти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» вже два роки поспіль вступають до НТУ «Харківський авіаційний інститут» на гуманітарний факультет №7 і продовжують опановувати управлінські ази інформаційно-бібліотечної сфери та  документаційного забезпечення управління.

Професійні та кар’єрні перспективи випускника: працівник інформаційної установи; спеціаліст з обробки інформаційних носіїв; фахівець з бібліотечної справи; секретар; інспектор відділу кадрів; архівіст установи, підприємства, організації; помічник керівника; офіс-менеджер; діловод, організатор діловодства.

«Хто стоїть на місці, той відстає… А хто не хоче відставати, той мусить рухатися вперед і не зупинятися, досягнувши вершини» – в цьому полягає основна місія сучасного викладача.

Педагог повинен бути зразком у всьому – у спілкуванні, культурі, манері триматися. Він має бути впевненим у собі, своїх знаннях, авторитеті. І єдиний шлях до цього – постійне прагнення до саморозвитку і самовдосконалення.


СКЛАД КОМІСІЇ
Правдівцева Л.В. – голова комісії; Запара С.О. – заступник голови; Цибина І.М.; Дудник Л.В.; Головко І.М.
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту