Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

Календарні заходи внутрішнього контролю системи забезпечення якості...

ВИКЛАДАЧУ

КАЛЕНДАРНІ ЗАХОДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Внутрішній контроль є однією з основних функцій управління коледжем, яка спрямована на одержання, узагальнення та систематизацію інформації про стан здійснення освітнього процесу та його результативності. Внутрішній контроль здійснюється директором коледжу, його заступниками, методистом, головами циклових комісій, керівниками структурних підрозділів, членами методичної та адміністративної ради, атестаційної комісії та іншими працівниками у межах виконання своїх посадових обов’язків (повноважень). Головним завданням внутрішнього контролю є сприяння всебічному удосконаленню освітнього процесу, підвищенню його якості, дотримання принципів академічної доброчесності та студентоцентризму з метою забезпечення довіри до результатів навчання та творчих досягнень,  реалізації методичної проблеми коледжу «Педагогічна майстерність педагогічного працівника – запорука формування компетентнісної моделі випускника Харківського фахового вищого коледжу мистецтв».

з/п
Що контролюється
Мета контролю
Хто контролює
Термін контролю
Підсумки контролю
1
2
3
4
5
6
1. Організаційні заходи контролю
1.Дисципліна студентів, дотримання ними режиму роботи коледжу та правил внутрішнього розпорядку роботи
Вдосконалення системи національно-патріотичного, морального і трудового виховання, профілактика порушень навчальної дисципліни
Адміністрація
Щоденно
Адміністративна рада, батьківські збори, педрада, старостат, виховні години
2.Якість викладання навчальних предметів/дисциплін
Оптимізація освітнього процесу, підвищення якості фахової підготовки студентів
Адміністрація
Голови ЦК
Щоденно
Педрада, методрада, адміністративна рада, засідання ЦК
3.Методичне забезпечення освітнього процесу
Забезпечення виконання освітньо-професійних програм (ОПП), робочих навчальних планів і програм
Адміністрація
Голови ЦК
Постійно
Педрада, методрада, адміністративна рада, засідання ЦК
4.Стан виконання рішень педради, методради, адміністративної ради тощо
Оптимізація навчального процесу, виконання навчальних планів та програм
Адміністрація
За строками прийнятих рішень
Педрада, методрада, адміністративна рада, засідання ЦК тощо
5.Виконання наказів директора і розпоряджень адміністрації щодо навчально-методичного та організаційно-виховного забезпечення освітнього процесу
Забезпечення виконання ОПП, навчальних планів та програм
Адміністрація
Голови ЦК
Щоденно
Педрада, методрада, адміністративна рада, засідання ЦК
6.Підготовка матеріально-технічної бази коледжу до експлуатації в осінньо-зимовий період
Забезпечення умов освітньої діяльності
Адміністрація,
Заст. директора з АГР
Серпень-жовтень поточного року
Адміністративна рада
7.Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та студентами
Утвердження чесності та етичних цінностей в освітньому процесі, створення нових механізмів побудови комунікації в коледжі, формування високої академічної культури у роботі, навчанні та взаємовідносинах
Адміністрація, голови ЦК, керівники структурних підрозділів, педпрацівники
Постійно
Педрада, методрада, адмінрада,
Студрада, атестаційна комісія, засідання ЦК
8.Моніторинг функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в коледжі
Забезпечення умов освітньої діяльності
Директор,
Заступники директора, голови ЦК
Постійно
Педрада, методрада, адмінрада, атестаційна комісія, засідання ЦК
2. Основні заходи контролю
Серпень 2021 року
1.Дотримання вимог діловодства щодо ведення навчальної та організаційно-методичної документації
Забезпечення умов освітньої діяльності
Навчально-методичний підрозділ
Протягом
місяця
Адміністративна рада, методична рада, засідання ЦК
2.Доукомплектування бібліотеки, навчальних кабінетів підручниками, навчальними посібниками, літературою, періодикою, електронними інформаційними засобами тощо
Забезпечення умов освітньої діяльності коледжу
Адміністрація, Зав. бібліотекою, зав. кабінитами, педпрацівники
Постійно
Адміністративна рада, бібліотечна рада,
методрада
3.Дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу
Зміцнення навчальної і трудової дисципліни
Адміністрація
Щоденно
Адміністративна рада, засідання ЦК, батьківські збори, старостат, студентська рада
4.Розклад занять
Реалізація виконання ОПП, навчальних планів і програм
Адміністрація, голови ЦК
Щоденно
Адміністративна рада, педрада, засідання ЦК
5.Організація добробуту в гуртожитку
Вдосконалення національно-патріотичного, морального і трудового виховання
Адміністрація
Щоденно
Адміністративна рада, педрада, засідання ЦК, органи студентського самоврядування
6.Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу
Оптимізація освітнього процесу
Навчально-методичний підрозділ
Щоденно
Адміністративна рада, педрада, засідання ЦК
7.Моніторинг працевлаштування випускників 2021року і трьох останніх років
Виконання державних законодавчо-нормативних актів щодо сприяння працевлаштуванню випускників
Зав. практикою, керівники навчальних груп
Вересень-жовтень поточного року
Адміністративна рада, педрада, засідання ЦК
Жовтень 2021 року
1.Стан проведення занять зі студентами перших курсів
Сприяння адаптації студентів першого року навчання до умов освітнього процесу коледжу
Адміністрація,
керівники навчальних груп
Щоденно
Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК, батьківські збори
2.Модульний контроль знань, вмінь та навичок студентів
Забезпечення виконання ОПП, навчальних планів та програм
Педрацівники,
навчально-методичний підрозділ
За графіками модульного контролю
Педрада, адміністративна рада, Засідання ЦК, батьківські збори
3.Хід виконання рішень попередніх педрад
Оптимізація та забезпечення якості освітнього процесу
Адміністрація
Протягом
місяця
Педрада
4.Підготовка до проведення чергової атестації педпрацівників
Вдосконалення педагогічної майстерності викладацького складу
Навчально-методичний підрозділ
За окремим графіком перша та друга декада жовтня
Засідання атестаційної комісії
Листопад 2021 року
1.Проведення індивідуальних занять
Підвищення якості знань, вмінь та навичок студентів
Адміністрація,
навчально-методичний підрозділ, голови ЦК
Протягом
місяця
Засідання ЦК, Адмінрада,
Педрада
2.Самостійна робота студентів
Оптимізація освітнього процесу
Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК
Протягом
місяця
Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
3.Стан побутових умов та виховна робота у гуртожитку
Забезпечення системи дій щодо поліпшення стану морального та трудового виховання студентів
Адміністрація, зав. гуртожитком
Протягом
місяця
Органи студентського самоврядування, адміністративна рада
4.Моніторинг виконання наказів та розпоряджень адміністрації коледжу
Виконання навчальних планів і програм
Адміністрація
Протягом
місяця
Педрада,
Методрада, адмінрада
5.Організаційно-методичне забезпечення виробничої практики студентів випускних курсів
Забезпечення системи дій щодо якісного проведення виробничої практики, виконання програм практики
Зав. практикою, голови випускових ЦК
Протягом
місяця
Педрада,
Адмінрада,
засідання ЦК
6.Директорські контрольні роботи (ДКР)
Підвищення компетентнісного рівня, якості знань, вмінь та навичок студентів
Навчально-методичний підрозділ
За графіком проведення ДКР
Адміністративна рада, педрада, засідання ЦК
7.Модульний контроль знань, вмінь та навичок студентів
Забезпечення виконання навчальних планів та програм
Навчально-методичний підрозділ
За графіком модульного контролю
Педрада, адміністративна рада, батьківські збори
8.Робота педагогічної ради
Забезпечення підготовки матеріалів до проведення планових засідань педради
Адміністрація
1-2 декади
місяця
Педрада
Грудень 2021 року
1.Організаційно-методичне забезпечення зимової екзаменаційної сесії
Виконання ОПП, навчальних планів та програм
Навчально-методичний підрозділ
Протягом
місяця
Методрада, педрада, засідання ЦК
2.Виконання педагогічного навантаження
Вдосконалення розкладу занять на 2 півріччя
Навчально-методичний підрозділ
3 декада
місяця
Педарада, засідання ЦК
3.Екзаменаційна сесія
Якість знань, вмінь та навичок студентів за кінцевим результатом
Адміністрація, голови ЦК, педпрацівники
3 декада
місяця
Педарада, засідання ЦК
4.Організаційно-методичне забезпечення виробничої практики студентів випускних курсів
Забезпечення системи дій щодо якісного проведення виробничої практики, виконання програм практики
Зав. практикою,
голови ЦК
Протягом
місяця
Педарада,
засідання ЦК
5.Робота педагогічної ради
Забезпечення підготовки матеріалів до проведення планових засідань педради
Адміністрація, голови ЦК, педпрацівники
Протягом
місяця
Педрада
Січень 2022 року
1.Виробнича практики студентів випускних курсів
Виконання програмних завдань виробничої практики
Зав. практикою, керівники практики
За графіком
Педрада, засідання ЦК
2.Педагогічне навантаження на друге півріччя поточного навчального року
Коригування педнавантаження, виконання ОПП, навчальних планів і програм
Адміністрація
Голови ЦК, педпрацівники
Щоденно
Педрада, адміністративна рада
3.Ліквідація академічних заборгованостей студентами
Система дій по збереженню контингенту студентів, виконання навчальних планів і програм
Навчально-методичний підрозділ, Голови ЦК, педпрацівники
Перша
декада
місяця
Педрада
4.Організаційно-методичні заходи під час канікул
Оптимізація освітнього процесу
Адміністрація,
Навчально-методичний підрозділ
Щоденно
Адміністративна рада, педрада
5.Організаційно-методичне забезпечення занять другого півріччя
Виконання ОПП, навчальних планів і програм
Адміністрація
Щоденно
Адміністративна рада, педрада
6.Стан навчально-матеріальної базиГотовність навчально-матеріальної бази до початку 2 півріччя
Адміністрація
1-2 декада
січня
Адміністративна рада
7.Виконання рішень попередніх педрад
Оптимізація освітнього процесу
Адміністрація
3 декада поточного місяця
Адміністративна рада, педрада
8.Реєстрація студентів 2-х курсів для участі в ДПА у формі ЗНО
Забезпечення виконання навчальних планів та програм
Зав. відділення
Протягом
місяця
Адміністративна рада, педрада
Лютий 2022 року
1.Виробнича практики
Оптимізація практичної підготовки фахівців
Зав. практикою, керівники практики
Щоденно
Педрада
2.Хід виконання заходів коледжу з набору абітурієнтів у 2022 році
Оптимізація роботи з абітурієнтами. Виконання регіонального замовлення 2022 року
Адміністрація, відповідальний секретар приймальної комісії
3 декада
Педрада
3.Організаційно-методичне забезпечення занять
Дотримання орфографічного режиму та діловодства ведення освітньої документації
Адміністрація
Щоденно
Адміністративна рада
4.Заняття у гуртожитку
Оптимізація освітнього процесу
Навчально-методичний підрозділ
За розкладом
Адміністративна рада
5.Модульний контроль знань, вмінь та навичок студентів
Забезпечення виконання навчальних планів та програм
Навчально-методичний підрозділ
За графіком модульного контролю
Педрада, адміністративна рада, батьківські збори
Березень 2022 року
1.Директорські контрольні роботи (ДКР)
Підвищення якості фахової підготовки випускників
Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК
За графіком
Педрада
2.Робота з набору до коледжу у 2022 році
Виконання регіонального замовлення на підготовку фахівців
Адміністрація
Протягом
місяця
Адміністративна рада, педрада
Квітень 2022 року
1.Директорські контрольні роботи (ДКР)
Підвищення якості фахової підготовки випускників
Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК
За графіком
Педрада
2.Методичне забезпечення Державних екзаменів ДФЗО і ЗФЗО
Підвищення якості фахової підготовки випускників
Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК
Протягом
місяця
Адмінрада, педрада
3.Організаційно-методичне забезпечення Державної підсумкової атестації з дисциплін загально-освітньої підготовки
Підвищення якості освітнього процесу
Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК
Протягом
місяця
Адмінрада, педрада
4.Стан модульного контролю знань вмінь та навичок студентів
Оптимізація освітнього процесу
Навчально-методичний підрозділ, педпрацівники
Протягом
місяця
Педрада,
Адмінрада, засідання ЦК

5.Робота педагогічної ради
Забезпечення підготовки матеріалів до проведення планових засідань педради
Адміністрація
1-2 декада
місяця
Педрада
Травень 2022 року
1.Виконання заходів з набору до коледжу у поточному році
Виконання регіонального замовлення щодо підготовки фахівців
Адміністрація
Щоденно
Педрада, адмінрада
2.Виконання графіку Державної атестації випускників ЗФЗО
Оптимізація освітнього процесу. Виконання навчальних планів та програм
Адміністрація
За графіком
Педрада, адмінрада
3.Організаційно-методичне забезпечення весняно-літньої екзаменаційної сесії студентів
Оптимізація освітнього процесу. Виконання навчальних планів та програм
Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК
Щоденно
Педрада,
адмінрада
4.Виконання педнавантаження за поточний навчальний рік
Виконання навчальних планів та програм
Адміністрація
За графіком
Педрада, адміністративна рада
5.Екзаменаційна сесія
Виконання навчальних планів та програм
Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК, педпрацівники
За графіком
Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
6.Державна підсумкова атестація з дисциплін загально-освітньої підготовки (ЗНО)
Забезпечення виконання навчальних планів і програм
Навчально-методичний підрозділ
За графіком
Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
7.Виконання педнавантаження за навчальний рік
Забезпечення виконання навчальних планів і програм
Адміністрація
За графіком
Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
8.Виконання планів роботи структурних підрозділів за поточний навчальний рік
Оптимізація навчально-виховного процесу
Адміністрація
За графіком
Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
9.Підготовка до виготовлення документів державного зразка для випускників коледжу
Забезпечення виконання навчальних планів і програм
Зав. відділеня
Протягом
місяця
Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
Червень 2022 року
1.Весняно-літня екзаменаційна сесія
Забезпечення виконання навчальних планів і програм
Адміністрація
За графіком
Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
2.Складання Державних екзаменів студентами випускних груп ДФЗО та ЗФЗО
Забезпечення виконання навчальних планів і програм
Адміністрація
За графіком
Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
3.Формування проектів педагогічного навантаження, планів роботи структурних підрозділів, навчальних планів спеціальностей тощо на наступний новий навчальний рік
Забезпечення виконання навчальних планів і програм
Адміністрація
Протягом
місяця
Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
4.Звіти ЦК і структурних підрозділів щодо виконання запланованих заходів за поточний навчальний рікЗабезпечення виконання навчальних планів і програм, планів роботи структурних підрозділів
Навчально-методичний підрозділ
Протягом
місяця
Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
5.Аналіз виконання студентами навчальних планів і програм за минулий навчальний рік та підготовка матеріалів до наказу щодо переводу їх на старші курси
Забезпечення виконання навчальних планів і програм
Навчально-методичний підрозділ, голови ЦК
Протягом
місяця
Педрада, адміністративна рада, засідання ЦК
6.Робота педагогічної ради
Забезпечення підготовки матеріалів до проведення планових засідань педради
Адміністрація
1-2 декада
місяця
Педрада
Заступник директора з навчально-методичної роботи (підписано) Сергій ЛИТВИН
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту