Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

СТУДЕНТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК КЗ «ХФВКМ» ХОР

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Дане положення розроблено на основі «Примірного Положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу» (Наказ МОН України №1004 від 13 листопада 2007 року). Воно регламентує функціонування гуртожитку КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв», надання житлової площі, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку.

2. Студентський гуртожиток призначається для проживання студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, на період їх навчання.

3. Вільні кімнати в гуртожитку можуть використовуватись адміністрацією коледжу для створення готелю або передачі їх під тимчасове житло іншим особам, згідно відповідних угод, але вони повинні бути відокремлені від зони проживання студентів.

4. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

5. У гуртожитку можуть бути поселені іногородні студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

6. Гуртожиток, крім основного призначення, може надавати за окрему плату додаткові послуги згідно чинного законодавства.

7. В гуртожитках повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, занять, відпочинку, виховної роботи. Склад і площі приміщень санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

8. Розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що затверджуються та розробляються на підставі цього положення, директором коледжу за погодженням з профспілковим комітетом та органами студентського самоврядування.

9. Права і обов’язки робітників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором коледжу.


2. НАДАННЯ ЖИТЛОВОГО МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКУ

1. Місце проживання у гуртожитку надається на період навчання згідно з ордером, виданим навчальною частиною коледжу і щорічно підтверджується наказом директора коледжу.

2. Розподіл місць у гуртожитку здійснюється директором за погодженням з профспілковим комітетом та органами студентського самоврядування.

3. Проживання студентів, співробітників та інших осіб Харківського музичного училища та Харківського художнього училища здійснюється на підставі дозволу управління культури та відповідних договорів з ними. Списки проживаючих затверджуються наказами директорів згаданих училищ і надаються директору КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв».

4. Списки студентів на проживання в гуртожитку готуються завідувачем гуртожитку та затверджуються директором коледжу.

5. На підставі наказу директора коледжу про поселення та ордеру про надання місця в гуртожитку, виданого навчальною частиною, паспортист гуртожитку здійснює реєстрацію студентів.

6. Облік ордерів та мешканців у гуртожитку, оформлення необхідних документів, реєстрації та зняття з реєстрації здійснюється паспортистом. Бланки ордерів зберігаються, як документи суворої звітності. В ордері зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.

7. При поселенні в гуртожиток адміністрація коледжу в особі директора укладає із студентом угоду, в якій встановлюються обов’язки та відповідальність сторін, що стосується проживання в гуртожитку. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний особисто пред’явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку ордер на право зайняти місце у гуртожитку з попередньою оплатою за проживання на 10 місяців уперед.

8. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

9. Студент повинен бути ознайомлений під підпис з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами безпеки життєдіяльності.

10. У разі непередбачених обставин та з поважних причин студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання.

11. Абітурієнти поселяються у гуртожиток на підставі ордерів, що видаються приймальною комісією на період вступних іспитів.

12. Місця для розміщення студентських сімей визначає директор коледжу із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування.


3. КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОВОЮ ПЛОЩЕЮ В ГУРТОЖИТКУ

1. Вхід до гуртожитку мешканців (студентів), проживаючих у гуртожитку, дозволяється на підставі перепусток до 22.00 годин вільно, а з 22-00 до 06-00 із записом у спеціальному журналі причин запізнення черговим гуртожитку.

2. Відвідувачі мають право перебувати у гуртожитку з 09-00 до 21-00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Мешканець, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на мешканців гуртожитку, які їх запросили.

3. Під час карантину відвідування гуртожитку сторонніми особами заборонено.

4. Культурні заходи в гуртожитку, здійснюються відповідно до плану, який розробляється вихователем, органами студентського самоврядування, погоджується з заступником директора з організаційно-виховної роботи і затверджується директором коледжу. Усі заходи повинні закінчуватися до 22-00.

5. На кожному блоці з числа студентів, які проживають на ньому, обирається староста.

6. Усі студенти, які проживають в гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування, тощо).

7. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:

1) знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

2) користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;

3) вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;

4) обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

5) через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;

6) звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків.

8. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний:

1) знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

2) своєчасно сплачувати за проживання в гуртожитку;

3) підтримувати чистоту і порядок у своїй кімнаті та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;

4) дбайливо ставитись до майна гуртожитку, приміщень та обладнання, заощадливо витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

5) обов’язково забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у завідувача гуртожитку та вихователя, а в разі заміни замка у дверях-здати два дублікати ключів;

6) своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

7) про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;

8) відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

9) дотримуватись правил безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки;

10) попереджувати завідувача гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);

11) після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користування, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

9. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

1) переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем гуртожитку;

2) переробляти і переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;

3) проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

4) користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

5) проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитку;

6) залишати сторонніх осіб після 21-00 без письмового дозволу завідувача гуртожитку;

7) палити, вживати та зберігати спиртні напої (в тому числі слабоалкогольні), наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;

8) порушувати тишу з 22-00 до 08-00;

9) створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукову ізоляцію кімнати;

10) тримати в гуртожитку тварин.

10. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення: зауваження, догана, відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік.

11. Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться директором коледжу за поданням органами студентського самоврядування і завідувача гуртожитком.

12. Порядок проживання студентів у гуртожитку у канікулярний (відпускний) період визначається з урахуванням їх побажань директором коледжу.


4. ВИСЕЛЕННЯ З СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ

1. Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно чинного законодавства України. У випадку порушення угоди на проживання в гуртожитку з боку мешканця він виселяється з гуртожитку в двотижневий термін і повністю відшкодовує заподіяні збитки, плата за проживання не повертається.

2. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, залишають місце в гуртожитку протягом трьох діб із дня оголошення результатів іспитів, а ті, що подали апеляцію – в триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки.

3. При відрахуванні з коледжу, а також при його закінченні, студенти залишають гуртожиток у двотижневий термін від виходу відповідного наказу.


5. ПЛАТА ЗА ЖИТЛО ТА ПОСЛУГИ

1. Місячна плата за проживання у гуртожитку визначається у відповідності до законодавства України. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитку установлюється директором коледжу згідно кошторису.

2. Вартість місця проживання у гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються мешканцям. Вона може змінюватися в залежності від зміни витрат на утримання гуртожитку, але не може перевищувати для студентів 40% від розміру стипендії.

3. Плата за житло вноситься мешканцями гуртожитку на відповідні рахунки коледжу. Звітність за оплату здійснює завідуючий гуртожитком, який веде облік оплати згідно квитанцій у спеціальній книзі та раз у квартал робить звірку надходжень грошей у бухгалтерії. Оплата за проживання студентів Харківського художнього училища, Харківського музичного училища та підготовчих курсів вноситься на спеціальний рахунок КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв». Діти-сироти від оплати за проживання звільняються.

4. Оплата за проживання студентами вноситься попередньо за 10 місяців, як виняток, за рішенням директора коледжу – помісячно.

5. Оплата за проживання на договірній основі залежить від кількості койко-місць в кімнаті.

6. Розмір договірної ціни за койко-місце встановлює бухгалтерія коледжу, користуючись державними тарифами за комунальні послуги і змінюється у разі зміни державних тарифів.


6. ПОРЯДОК НАДАННЯ МІСЦЬ В ГУРТОЖИТКУ СТУДЕНТСЬКИМ СІМ’ЯМ

1. Місця в студентському гуртожитку для розміщення сімейних студентів визначаються спільним рішенням адміністрації та профкому, виходячи з наявного житлового фонду, для проживання сімей з додержанням санітарних норм проживання.

2. Прийняття на облік сімейних студентів, які потребують місць у гуртожитку, здійснюється директором за погодженням з органом студентського самоврядування та профкому. Коли студентська родина складається з студентів різних вузів, тоді постанова на облік виконується за домовленістю між цими навчальними закладами.

3. Поселення студентських родин здійснюється на підставі договору.

4. Сімейні студенти керуються цим Положенням та Правилами внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку.

5. Плата за користування гуртожитком встановлюється в кожному окремому випадку залежно від того, чи є обидва члена сім’ї – чоловік і дружина, студентами коледжу.


7. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА КОЛЕДЖУ ТА АДМІНІСТРАЦІЇ У ГУРТОЖИТКУ

1. Відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в ньому установленого порядку і правил проживання, організацію побуту студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи покладається на директора, заступника директора з організаційно-виховної роботи, заступника директора з адміністративно-господарської роботи, завідувача гуртожитку та вихователя.

2. Керівництво коледжу та адміністрація гуртожитку зобов’язані:

1) забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

2) утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;

3) укомплектовувати гуртожиток меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;

4) проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних норм;

5) забезпечувати студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;

6) своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

7) здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;

8) сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку студентів, які проживають у гуртожитку;

9) переселяти, в разі необхідності, при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятор;

10) укомплектовувати штати гуртожитку у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;

11) сприяти раді гуртожитку в розвитку студентського самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців;

12) здійснювати заходи по покращенню житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи, щодо реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняти рішення.

3. Завідуючий гуртожитку призначається директором коледжу.

4. Матеріально-відповідальними особами гуртожитку є завідувач гуртожитку, завідувач камери схову, кастелянка.

5. Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери схову гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.

6. Завідувач гуртожитку зобов’язаний:

1) проводити вселення у гуртожиток на підставі ордеру і за пред’явленням паспорту, довідки з санпропускнику та флюорографічного обстеження;

2) забезпечити надання мешканцям необхідного обладнання і інвентаря у відповідності з Типовими нормами, проведення обміну білизни згідно санітарних норм;

3) ознайомлювати при вселенні у гуртожиток під особистий підпис з «Положенням про студентський гуртожиток», «Правилами внутрішнього розпорядку», «Правилами пожежної безпеки», «Правилами користування природним газом, електроенергією»;

4) своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з навчальним закладом;

5) вести облік зауважень і пропозицій мешканців з утримання гуртожитку та покращення житлово-побутових умов;

6) подавати до адміністрації коледжу пропозиції щодо покращення умов проживання в гуртожитку;

7) забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та прилеглій території, додержання мешканцями правил внутрішнього розпорядку, безпеки життєдіяльності і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими нормами, своєчасну видачу матеріалів та інвентаря  для прибирання приміщень гуртожитку і охорону.

7. Завідувач гуртожитку спільно з студентською радою або, при необхідності, з адміністрацією коледжу розглядають у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.

8. На час ремонту гуртожитку всі мешканці гуртожитку виселяються, або їм надається інша житлова площа в гуртожитку.

Розробив: Завідувач гуртожитком (підписано) Т.М.Смичок
Затверджено: Директор КЗ «ХВКМ» (підписано) Л.Г.Морозко
Погоджено: Голова профспілкового комітету (підписано) Ю.С.Олійник
Погоджено: Голова студентської ради (підписано) М.М.Опашнюк
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту