Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком

ВИКЛАДАЧУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ КЗ «ХФВКМ» ХОР

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення регулює питання організації навчання студентів за індивідуальним графіком в КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв».

1.2. Відвідування занять за індивідуальним графіком надається студентам коледжу, які з поважних причин не можуть відвідувати заняття за розкладом.

1.3. Право на відвідування занять за індивідуальним графіком мають студенти, які навчаються на 2-4 курсах та успішно виконують навчальний план. Як вийняток таке право може надаватись студентам перших курсів.

1.4. Дозвіл на відвідування занять за індивідуальним графіком може надаватись:

1) студенткам-матерям для догляду за дитиною віком до 3-х років;

2) вагітним студенткам;

3) студентам, які поєднують на старших курсах навчання з роботою за фахом;

4) студентам, які є членами збірних команд області, збірної команди України з різних видів спорту, або виступають за професійні команди;

5) у форс-мажорних та інших непередбачених випадках – за наданням відповідних документів.

1.5. Дозвіл на відвідування занять за індивідуальним графіком (на кожний семестр окремо) надається наказом директора коледжу.

1.6. Студент, який отримав  дозвіл на відвідування занять за індивідуальним графіком, усі завдання планів роботи над дисциплінами/предметами виконує самостійно або консультуючись із викладачами.


2. МЕХАНІЗМ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ

2.1. Для отримання дозволу на відвідування занять за індивідуальним графіком студент подає заяву на ім’я директора з візами керівника навчальної групи та голови випускової циклової комісії, в якій зазначає причину переходу на індивідуальний графік навчання (додаток 1).

2.2. Заява розглядається на підставі аналізу стану якості навчання студента за результатами поточного і семестрового контролю, мотивації причин переходу на індивідуальний графік, доданих до заяви документів (свідоцтва про народження дитини у студента, довідки з місця роботи за фахом або копії трудового договору, трудової книжки тощо). Строк розгляду заяви до 10 днів з моменту реєстрації.

2.3. На підставі заяви студента, доданих до неї документів, аналізу стану успішності студента, висновків, наданих головами циклових комісій (виписки з протоколів засідань ЦК), заступник директора з навчально-методичної роботи готує проект наказу по коледжу.

2.4. На підставі подання заступника директора видається наказ про надання студенту дозволу на відвідування занять за індивідуальним графіком.


3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ

3.1. Викладачі разом зі студентами-заявниками за допомогою голів ЦК готують індивідуальні плани роботи за своїми дисциплінами/предметами (додаток 2).

3.2. Впродовж семестру студент не менше ніж один раз на місяць у визначені планом консультаційні дні, або у інші дні за погодженням обох сторін (викладач/студент) здає виконані індивідуальні завдання згідно зі встановленим графіком. Оцінки (кількість балів) за виконані завдання проставляються викладачем у журналі обліку роботи академічної групи.

3.3. Завідувач відділення, голови випускових ЦК. керівники навчальних груп та викладачі здійснюють постійний контроль за якістю навчання студентів, які відвідують заняття за індивідуальним графіком.

3.4. У випадку невиконання студентом індивідуального плану роботи, дозвіл на відвідування занять за індивідуальним графіком може бути скасований ще до закінчення семестру. Також дозвіл може бути скасований директором коледжу на підставі заяви студента (за власним бажанням). У обох випадках видається відповідний наказ.

3.5. Оцінювання результатів навчальної роботи студента здійснюється на загальних підставах. Студент, який має дозвіл на відвідування занять за індивідуальним графіком, бере участь у підсумковій семестровій атестації (заліково-екзаменаційній сесії) на загальних підставах.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора ХВКМ (підписано) Л.Г.Морозко
03 вересня 2019 №75
Розробник: заступник директора з навчально-методичної роботи (підписано) С.М.Литвин
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту