Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

Моніторинг якості освіти

ВИКЛАДАЧУ

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ В КЗ «ХФВКМ» ХОР

Система забезпечення якості освітньої діяльності в КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» визначається чинним законодавством, зокрема законами України «Про освіту» (Стаття 41) та Про фахову передвищу освіту (Стаття 17). Забезпечення якості освіти в коледжі здійснюється за кількома напрямами.

1. На сайті коледжу розміщено «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності», у якому визначена та оприлюднена політика, принципи та процедури забезпечення якості освіти в коледжі .

2. У навчальному закладі здійснюється моніторинг та періодичний перегляд освітньо-професійних програм, проводяться тематичні анкетування студентів, педагогічних працівників, випускників коледжу щодо визначення рівня якості отриманої освіти та задоволення навчання.

3. На сайті коледжу систематично оприлюднюється інформація та нормативні документи, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів освіти:

1) вступна кампанія ;

2) організація освітнього процесу ;

3) організація освітнього процесу ;

4) рейтинг успішності студентів за результатами семестрового контролю ;

5) інформація щодо проведення ДПА/ЗНО тощо.

4. В коледжі регулярно проводиться моніторинг успішності студентів (модульний контроль, семестровий контроль, семестрові заліки та іспити, ДПА тощо), побудований на принципах прозорості та об’єктивності оцінювання; результати моніторингу аналізуються навчальною частиною та обговорюються на адміністративних радах при директорові, педагогічних радах, засіданнях циклових комісій, студентській раді.

5. На сайті коледжу оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників .

6. В коледжі забезпечується дотримання студентоорієнтованого навчання: працює студентська рада , студенти беруть участь у роботі педагогічних рад, залучаються до участі у науково-практичних конференціях тощо.

7. У навчальному закладі забезпечується дотримання академічної доброчесності працівниками закладу та здобувачами освіти, популяризуються принципи академічної доброчесності серед студентів і батьків, поширюються рекомендації щодо боротьби з плагіатом; викладачі коледжу прослухали онлайн курс «Що таке академічна доброчесність» на платформі ЕdEra .

8. Адміністрація коледжу залучає студентів і роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти: зокрема, роботодавці запрошуються на профорієнтаційні зустрічі, Дні кар’єри, практичні конференції за підсумками виробничої практики; коледж співпрацює з Харківським міським центром зайнятості; студенти коледжу відвідують ярмарки вакансій; до навчального процесу активно залучаються професіонали практики; на базі коледжу проводяться семінари та підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської області ОНМЦ ПК.

© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту