Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

Положення про організацію... (для громадського обговорення в коледжі)

ВИКЛАДАЧУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У КЗ «ХФВКМ»
(ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ В КОЛЕДЖІ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради (далі – Положення) є основним документом, що регламентує організацію та проведення освітнього процесу у КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР (далі – Коледж).

1.2 Дане Положення розроблене відповідно до Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2023 року №510.

1.3 Нормативно-правова база організації освітнього процесу у Коледжі складається з: Конституції України (редакція від 01.01.2020 року); Закону України «Про освіту» (редакція від 02.07.2023 року); Указу Президента України Про продовження строку дії воєнного стану в Україні від 27.07.2023 року; Закону України «Про фахову передвищу освіту» (редакція від 23.03.2023 року); Закону України «Про повну загальну середню освіту» (редакція від 05.06.2023 року); Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (редакція від 06.05.2023 року).

Постанови Кабінету Міністрів України (зі змінами та доповненнями): «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (постанова КМУ від 29 квітня 2015 року №266 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2022 року №1392); «Питання стипендіального забезпечення» (постанова КМУ від 12.07.2004 року №882, у редакції постанови КМУ від 13.05.2022 року №599); «Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців» (постанова КМУ від 26.08.2015 року №658 зі змінами від 14.12.2016 року №1057); «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» від 13.09.2017 року №684 у редакції постанови КМУ від 17.07.2019 року №681); «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої освіти» (постанова КМУ від 15.12.2021 року №1321).

Накази Міністерства освіти і науки України та інших міністерств (зі змінами та доповненнями): «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.06.2021 року №686, зі змінами наказу МОН від 24.05.2022 року №472); «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.02.2002 року №128); «Про затвердження Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти та Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.05.2023 року №510); «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 року №1551); «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 року №245 у редакції від 20.01.2023 року); «Про документи про фахову передвищу освіту» (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2021 року №466); «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2015 року №1187 зі змінами від 24.03.2021 року №365); «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року №1222 зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19.08. 2016 року у редакції від 16.09.2020 року); «Про затвердження порядку проведення державної підсумкової атестації» (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року №1369 зі змінами від 24.12.2021 року №1431 у редакції від 04.02.2022); «Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти” (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2018 року №570); «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 024 «Хореографія» (наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 08.06.2021 року №408); «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» (наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 14.06.2021 року №430); «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» (наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 10.06.2021 року №414); «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 10.06.2021 року №416).

Установчі та регламентуючі документи: Статут Коледжу; Положення Коледжу: Положення про інформаційний супровід офіційного веб-сайту КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР; Положення про організацію освітнього процесу студентів заочної форми навчання КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР; Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком в КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР; Положення про педагогічну раду Комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про програму навчальної дисципліни (навчального предмета, практики); Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність в Комунальному закладі «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про визнання результатів навчання інших закладів освіти Комунальним закладом «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про самостійний вибір навчальних дисциплін здобувачами освіти у Комунальному закладі «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти в Комунальному закладі «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про організацію інклюзивного навчання в Комунальному закладі «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про комісію з моніторингу якості освіти; Положення про циклову комісію Комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів освіти в Комунальному закладі «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб щодо якості освіти в Комунальному закладі «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про освітньо-професійну програму Комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про порядок оцінювання досягнень студентів та визначення академічної різниці і перезарахування навчальних дисциплін Комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням онлайн-дистанційних технологій навчання в Комунальному закладі «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про академічні відпустки та повторне навчання у Комунальному закладі «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти Комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної/атестаційної комісії з проведення атестації здобувачів фахової передвищої освіти в Комунальному закладі «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про індивідуальний навчальний план студента в Комунальному закладі «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про розроблення навчальних планів підготовки здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» у Комунальному закладі «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради; Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради.

1.4 Коледж є закладом фахової передвищої освіти, що проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти в галузі культури і мистецтва у межах відповідної ліцензії. Також відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечує здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти професійного спрямування. Коледж здійснює освітню діяльність у сфері фахової передвищої освіти відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» та стандартів фахової передвищої освіти. Коледж здійснює освітню діяльність у сфері повної загальної (профільної) середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та державних стандартів повної загальної (профільної) середньої освіти.

1.5 Освітній процес у Коледжі – це інтелектуальна, творча діяльність, спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які здобувають фахову передвищу освіту (далі – здобувачі освіти), а також на формування гармонійно розвиненої особистості з активною громадянською позицією. Освітній процес організовується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, академічної свободи, наступності та безперервності, незалежності від впливу будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій. Освітній процес у Коледжі проводиться з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій та орієнтується на формування освіченої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в галузі педагогічної науки та соціокультурній сфері. Освітній процес забезпечують педагогічні працівники циклових комісій, діяльність яких регламентується Положенням про циклову комісію.

1.6 Підготовка здобувачів освіти здійснюється за освітньо-професійними програмами відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року №266 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 року №762): ОПП Народна хореографія, Класична та сучасна хореографія спеціальності 024 Хореографія; ОПП Народне інструментальне мистецтво, Естрадне та джазове інструментальне мистецтво, Народне пісенне мистецтво та хорове диригування спеціальності 025 Музичне мистецтво; ОПП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

1.7 Практична підготовка здобувачів освіти у Коледжі здійснюється відповідно до Положення про практичну підготовку здобувачів освіти Коледжу, розробленого відповідно до Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.05.2023 року №510.

1.8 Організаційні засади інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами за очною, заочною та дуальною формою здобуття освіти у Коледжі визначаються Порядком організації інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 року №1321. Коледж створює умови для інклюзивного навчання як системи освітніх послуг для осіб з особливими освітніми потребами по забезпеченню їхніх прав і можливостей для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

1.9 Підготовка фахівців у Коледжі здійснюється за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра. Основну відповідальність за якість освітнього процесу в Коледжі несуть директор, заступник директора з навчально-методичної роботи, заступник директора з організаційно-виховної роботи та голови циклових комісій.


2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1 Метою освітнього процесу у Коледжі є реалізація особистісного потенціалу здобувача освіти, розвитку його дослідницьких, творчих (креативних) та інтелектуальних здібностей, задоволення потреб економіки та суспільства в компетентних фахівцях, конкурентоздатних на національному та міжнародному ринках праці, формування громадянина і патріота України.

2.2 Основними завданнями організації освітнього процесу в Коледжі є: створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу; провадження освітньої діяльності, яка забезпечує формування у здобувачів освіти компетентностей та досягнення ними результатів навчання, передбачених стандартами освіти та відповідними освітньо-професійними (освітніми) програмами; забезпечення якості освіти; підготовка здобувачів освіти до професійної фахової діяльності відповідно до здобутої освіти; органічне поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, дослідницьку, творчої (мистецької) та інноваційної діяльності; реалізація підходів студентоорієнтованого навчання; індивідуалізація та диференціація навчання, створення можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії та академічної мобільності здобувачів освіти; формування особистості, цінностей та переконань здобувачів освіти, реалізація їх здібностей та обдарувань, підготовка до національного спротиву; набуття здобувачами освіти досвіду вирішення проблем з використанням навчальних, інформаційних, наукових та культурно-мистецьких ресурсів; забезпечення академічної доброчесності в Коледжі.


3. ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У КОЛЕДЖІ

3.1 Формами здобуття фахової передвищої освіти в Коледжі є: інституційна (очна (денна ДЗФО), заочна ЗФЗО).

3.2 Очна (денна) форма здобуття фахової передвищої освіти – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі, проведення, як правило, навчальних занять та практичної підготовки не менше 30 тижнів упродовж навчального року. Здобуття фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти проводиться лише за денною формою здобуття освіти. Здобуття ДФЗО і ЗФЗО. У встановленому законодавством порядку здобувачі освіти, які навчаються за ДФЗО мають право відповідно до законодавства на стипендіальне забезпечення, пільги на проїзд у транспорті, поселення в гуртожитку, відстрочку від військової служби тощо. Не допускається одночасне навчання на двох освітньо-професійних програмах денної та/або дуальної форми здобуття освіти.

3.3 Заочна форма здобуття фахової передвищої освіти (ЗФЗО) – це спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньо-професійною програмою у міжсесійний період.

3.3.1 Заочна форма здобуття фахової передвищої освіти передбачає проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та екзаменів, атестацію здобувачів освіти під час додаткових оплачуваних відпусток, передбачених законодавством про відпустки для осіб, які поєднують роботу з навчанням. Тривалість періоду між навчальними заняттями та контрольними заходами, як правило, не може бути меншою, ніж один місяць.

3.3.2 Обсяг аудиторних годин, які плануються здобувачам освіти заочної форми навчання на лабораторно-екзаменаційних сесіях, визначається ст.15 Закону України «Про відпустки» та складністю дисципліни. При цьому враховується, що тривалість додаткових відпусток становить для здобувачів, які успішно навчаються: на першому та другому курсах – 30/40 календарних днів щорічно; на третіх (випускних) курсах – 40 календарних днів щорічно; на період складання державних іспитів – 30 календарних днів; тривалість навчальної, виробничої або переддипломної практики до 4 тижнів.

3.3.3 Міжсесійний період для здобувачів освіти заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якого здобувачі освіти засвоюють навчальний матеріал як самостійно, так і під керівництвом педагогічних працівників.

3.3.4 Тривалість навчання за заочною формою визначається Коледжем і не може перевищувати нормативний термін для денної форми навчання (на базі повної загальної середньої освіти), визначений освітньо-професійною/освітньою програмою та/або державним стандартом освіти.

3.3.5 Навчання за заочною формою здійснюється за кошти Регіонального бюджету, а також на основі договорів, укладених між Коледжем і підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними або фізичними особами в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності.

3.3.6 Обсяг, структура та рівень сформованих компетентностей здобувачів освіти, які навчаються за заочною формою, мають відповідати вимогам освітньо-професійних програм/стандартів фахової передвищої освіти, встановлених для освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» відповідної спеціальності.

3.3.7 Здобувати освіту за заочною формою навчання мають право громадяни України незалежно від роду та характеру їх занять і віку.

3.3.8 Координує підготовку фахівців за заочною формою в Коледжі методист навчальної частини.

3.3.9 Виклик здобувачів заочної форми навчання на сесію здійснюється відповідно до графіка освітнього процесу довідкою-викликом встановленої форми за умови, якщо здобувач освіти виконав у повному обсязі навчальний план за попередню сесію.

3.3.10 Коледж за певних умов (хвороба, службові відрядження тощо) для окремих здобувачів освіти може встановлювати індивідуальний графік освітнього процесу для студента ЗФЗО або ДФЗО, який затверджується відповідним наказом директора Коледжу.

3.3.11 Організація та методичне забезпечення з виконання контрольних робіт здобувачами освіти ЗФЗО/ДФЗО навчання покладаються на відповідні циклові комісії Коледжу. Перелік контрольних питань, з яких формуються тестові завдання з контрольних робіт, надається здобувачам освіти викладачем відповідної навчальної дисципліни заздалегідь, але не пізніше за місяць до їх зарахування.

3.3.12 Здобувачі освіти допускаються (ДФЗО, ЗФЗО) до лабораторно-екзаменаційної сесії, якщо: не мають академічної заборгованості за попередній семестр; своєчасно (до початку поточної сесії) подали результати самостійної роботи (контрольні, курсові роботи/проекти) з дисциплін, що виносяться на сесію.

3.3.13 Розклад екзаменів складається заступником директора з навчально-методичної роботи або завідувачем відділенням/методистом ЗФЗО навчальної частини та затверджується заступником директора Коледжу.

3.3.14 Здобувачі освіти, які мають за наслідками лабораторно-екзаменаційної сесії академічну заборгованість не більше трьох дисциплін, у разі наявності поважних причин отримують право на її ліквідацію. Повторне складання академічних заборгованостей допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – викладачу, другий раз – комісії, яка створюється заступником директора з навчально-методичної роботи. Здобувачі, які не з’явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. Здобувачі освіти, які не з’явились на екзамени з поважних причин, допускаються до складання екзаменів за графіком, який складається завідувачем відділенням. Здобувачі освіти, які за наслідками сесії мають академічну заборгованість з чотирьох і більше дисциплін, підлягають відрахуванню із числа здобувачів освіти Коледжу.

3.3.15 Процедура здійснення переведення здобувача освіти з денної форми на заочну форму навчання в межах Коледжу або в інший заклад освіти регламентується Положеннями про порядок переведення, переривання, відрахування, поновлення здобувачів освіти та надання академічної відпустки. Здобувачам заочної форми навчання, які перевелися для продовження навчання з денної форми навчання, або з інших закладів освіти фахової передвищої або вищої освіти розробляється індивідуальний графік згідно якого вони ліквідовують академічну різницю.

3.3.16 Переведення здобувачів освіти на наступний курс, залишення на повторний курс здійснюється наказом директора Коледжу за поданням завідувача відділенням Коледжу.

3.3.17 Здобувачі освіти, які виявили бажання перевестися з денної форми на заочну форму навчання, повинні звернутися до директора коледжу або заступника директора з навчально-методичної роботи та подати відповідну заяву з вмотивованим обґрунтуванням такого рішення. Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута протягом чотирнадцяти календарних днів, і заявникові повідомлені умови переведення/зарахування на заочну форму навчання або причина відмови. Переведення здобувачів освіти з денної форми навчання на заочну форму навчання на першому курсі забороняється.

3.3.18 Поновлення на навчання осіб, відрахованих із закладів фахової передвищої освіти а також переведення здобувачів фахової передвищої освіти з денної форми на заочну форму навчання здійснюються, як правило, під час літніх і/або зимових канікул. Як виняток, допускається переведення здобувача освіти у межах Коледжу з денної форми на заочну форму навчання до завершення навчального семестру та настання канікулярного періоду у разі різкого погіршення стану здоров’я здобувача освіти, яке підтверджується медичним висновком.

3.3.19 Поновлення до складу здобувачів освіти Коледжу здійснюється наказом директора Коледжу незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік освітнього процесу.

3.3.20 Переведення здобувачів освіти з однієї спеціальності або освітньо-професійної програми у межах однієї галузі знань та спеціальності, за якою здійснюється підготовка на іншу в межах Коледжу здійснює директор.

3.4 Дуальна форма здобуття фахової передвищої освіти – це спосіб організації навчання, що передбачає поєднання навчання здобувачів освіти в Коледжі з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі відповідного договору. Тристоронній договір розробляється Коледжем відповідно до форми Типового договору про здобуття фахової передвищої освіти за дуальною формою, затвердженою МОН України.

3.4.1 Основними завданнями навчання за дуальною формою є: зміцнення та удосконалення практичної складової освітнього процесу із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки; забезпечення взаємозв’язку, взаємопроникнення, та взаємовпливу різних систем (наука і освіта, наука і виробництво чи громадський сектор) для впровадження важливих змін, спрямованих на підвищення якості освіти; підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог ринку праці та забезпечення національної економіки кваліфікованими фахівцями; посилення ролі роботодавців та фахових об’єднань у системі підготовки кваліфікованих кадрів від формування змісту освітньо-професійних програм підготовки фахівців фахової передвищої освіти до оцінювання результатів навчання; модернізація змісту фахової передвищої освіти з метою приведення її до відповідності сучасному змісту професійної діяльності; підвищення рівня конкурентоспроможності випускників Коледжу в умовах глобалізації та сприяння росту рівня зайнятості молоді; скорочення періоду адаптації випускника до професійної діяльності; підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання.

3.4.2 Права та обов’язки здобувачів освіти, Коледжу та суб’єктів господарювання під час організації здобуття освіти за дуальною формою визначають Закони України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про зайнятість населення», Кодекс законів про працю України, Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти від 19.09.2018. № року №660-р, наказ МОН України щодо затвердження Положення про дуальну форму здобуття освіти від 09.08.2021 року №894.

3.4.3 Коледж приймає рішення про впровадження дуальної форми здобуття фахової передвищої освіти та визначає перелік освітньо-професійних програм спеціальностей, для яких навчання за дуальною формою є доцільним, про що видається наказ на початку кожного навчального року.

3.4.4 Ініціювати організацію навчання за дуальною формою може Коледж, суб’єкти господарювання та здобувачі освіти.

3.4.5 Координатор дуального навчання призначається наказом директора для забезпечення організації навчання за дуальною формою та ефективної комунікації між усіма зацікавленими сторонами. Координатор дуального навчання від закладу освіти – посадова особа коледжу, що відповідає за організацію навчання за дуальною формою здобуття освіти і яку призначає директор коледжу.

3.4.6 Здобуття освіти за дуальною формою здійснюється відповідно до освітньо-професійних програм підготовки фахівців, яких готує Коледж. Можливість організації освітнього процесу за дуальною формою відображається у навчальних планах при необхідності. Для організації здобуття освіти за дуальною формою можна залучати суб’єктів господарювання, діяльність яких відповідає меті та змісту освітньо-професійних програм відповідних спеціальностей і які можуть забезпечити практичне навчання на робочих місцях для здобувачів фахової передвищої освіти. Якщо суб’єкт господарювання, з яким укладено тристоронній договір, не має потужностей, щоб забезпечити виконання частини навчального плану щодо навчання на робочому місці в повному обсязі, коледж та суб’єкт господарювання можуть домовитись про співпрацю з іншими суб’єктами господарювання чи навчальними центрами для забезпечення здобувачеві освіти умов для виконання освітньо-професійної програми та індивідуального навчального плану здобувача освіти. Коледж відповідає за реалізацію освітньо-професійних програм у повному обсязі. Суб’єкт господарювання, що є партнером організації дуальної форми здобуття освіти, відповідає за реалізацію практичної складової освітньо-професійної програми, визначеної в договорі.

3.4.8 Для організації занять за дуальною формою Коледж має право використовувати різні моделі, які обираються на підставі рішення відповідної циклової комісії: інтегрована модель: модель поділеного тижня (кілька днів протягом тижня у коледжі, інша частина тижня на робочому місці); блочна модель: навчання у коледжі та на робочому місці за блоками (два тижні, місяць, семестр); часткова модель: частина навчання на робочому місці покривається за рахунок навчання у навчальних центрах.

3.4.9 Коледж має право організовувати навчання за дуальною формою для здобувачів освіти, які навчаються за денною формою та виявили особисте бажання, а також пройшли відбір у суб’єкта господарювання. При переході на дуальну форму за здобувачем освіти зберігається джерело фінансування, стипендія та пільги, якщо такі є.

3.4.10 Облік виконання обсягу освітньо-професійної програми відповідної спеціальності за дуальною формою здійснюється відповідно до цього Положення.

3.4.11 Практичне навчання на робочих місцях є складовою освітньо-професійної програми та обліковується в кредитах ЄКТС. Контроль за виконанням освітньо-професійної програми практичного навчання на робочому місці здійснюють спільно суб’єкт господарювання і куратор дуального навчання від Коледжу. Куратор дуального навчання – педагогічний працівник коледжу, який контролює виконання індивідуального навчального плану дуального навчання на робочому місці за дуальною формою здобуття освіти та призначається директором коледжу.

3.4.12 Форму і зміст поточного та семестрового контролю якості навчання Коледж визначає спільно з суб’єктом господарювання.

3.4.13 Підставою для організації навчання за дуальною формою є заява здобувача денної форми або, у разі недосягнення повноліття, заява одного з батьків чи інших законних представників, успішне проходження здобувачем процедури відбору, яку реалізують суб’єкти господарювання разом з Коледжем, та підписання тристороннього договору і трудової угоди.

3.4.14 Переведення здобувачів на дуальну форму навчання здійснюється, як правило, до початку навчального семестру за наказом директора.

3.4.15 У разі переходу здобувача на навчання за дуальною формою, чи передчасного припинення дії договору про дуальну форму навчання за ним зберігається джерело фінансування освітньої послуги (бюджет, контракт за власні кошти, контракт за кошти третьої особи тощо).

3.4.16 У разі переведення здобувача, що навчається за кошти державного/регіонального бюджету, на навчання за дуальною формою чи передчасного припинення дії договору про дуальне навчання за здобувачем зберігається право на отримання стипендії та інших соціальних гарантій згідно з чинним законодавством.

3.4.17 Після прийняття рішення про впровадження дуальної форми здобуття освіти за обраними освітньо-професійними програмами коледж повинен: наказом директора визначити перелік освітньо-професійних програм для яких передбачено навчання за дуальною формою; призначити координатора для провадження дуального навчання; визначити здобувачу освіти модель здобуття дуальної фахової передвищої освіти; укласти тристоронній договір між коледжем, здобувачем освіти, суб’єктом господарювання; узгодити із суб’єктом господарювання програму проходження студентом дуального навчання; наказом директора перевести здобувача на дуальну форму навчання; скласти та узгодити з суб’єктом господарювання індивідуальний навчальний план дуального навчання студента; призначити наказом куратора дуального навчання з числа педагогічних працівників коледжу; за необхідності скорегувати освітньо-професійні програми, навчальні плани та освітні компоненти у відповідності до потреб ринку праці.

3.4.18 Коледж забезпечує можливість проведення спільного оцінювання результатів навчання здобувачів дуальної форми за участі представників суб’єктів господарювання, запрошуючи їх для проведення поточного та підсумкового контролю засвоєння освітньо-професійної програми.

3.4.19 Інформація про здобуття фахової передвищої освіти за дуальною формою відображається у документах про освіту (додаток до диплома). Коледж може видавати інші документи, що засвідчують одержання освіти за дуальною формою відповідно до чинного законодавства.

3.4.20 Координатор дуального навчання від Коледжу: організовує пошук та попередній відбір суб’єктів господарювання, діяльність яких відповідає профілю освітньо-професійної програми і може забезпечити формування програмних результатів навчання; ініціює та реалізує переговорний процес з суб’єктами господарювання щодо спільного впровадження дуального навчання; готує та узгоджує двосторонні договори про співпрацю з суб’єктами господарювання щодо спільного впровадження дуальної форми освіти; проводить інформаційну роз’яснювальну роботу серед здобувачів щодо особливостей та переваг здобуття дуальної освіти; координує організацію відбору здобувачів, які бажають перейти на дуальну форму та погоджує їх персональний склад з суб’єктами господарювання; організовує обговорення з суб’єктами господарювання змісту відповідних освітньо-професійних програм на предмет відповідності професійним стандартам та вимогам до компетентностей майбутніх фахівців; ініціює і контролює створення та узгодження програми навчання на робочих місцях, індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти, готує та погоджує з усіма сторонами договори про дуальне навчання; забезпечує неперервну комунікацію між усіма сторонами для усунення можливих недоліків в організації навчання, та вирішення поточних проблем; ініціює та контролює призначення куратора для кожного здобувача дуальної форми та координує їх роботу; контролює проведення кураторами позапланового інструктажу зі здобувачами дуального навчання з безпеки життєдіяльності в разі переходу на дуальну форму навчання; бере участь в аналізі результатів та якості навчання за дуальною формою і вносить пропозиції щодо її поліпшення.

3.4.21 Куратор дуального навчання: формує індивідуальні навчальні плани здобувачів освіти, враховуючи потреби суб’єктів господарювання; забезпечує поточний контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти; підтримує постійну комунікацію зі здобувачами та представниками суб’єкта господарювання з метою вирішення поточних питань та забезпечення виконання освітньо-професійних програм у повному обсязі; за потреби ініціює внесення змін до індивідуального навчального плану здобувача дуального навчання.

3.4.22 Суб’єкт господарювання: має право звернутися до Коледжу з ініціативою щодо впровадження дуальної форми здобуття освіти; може вносити пропозиції щодо зміни змісту освітньо-професійної програми та оновлення навчальних планів, ініціювати створення нових освітньо-професійних програм у порядку, визначеному законодавством; призначає координатора дуального навчання для забезпечення методично-організаційного супроводу дуального навчання та ефективної комунікації з Коледжем; призначає здобувачу наставника; проводить необхідні інструктажі з техніки безпеки та охорони праці здобувачів на виробництві; контролює забезпечення здобувачів необхідними предметами та засобами праці; організовує погодження тристоронніх договорів про дуальну форму здобуття освіти та відповідні індивідуальні навчальні плани здобувачів.

3.4.23 Координатор дуального навчання від суб’єкта господарювання: відповідає за співпрацю із Коледжем з питань узгодження (створення, перегляду та удосконалення) освітньо-професійної програми, за якою навчатимуть за дуальною формою та індивідуальним навчальним планом; бере участь у відборі здобувачів, які бажають перейти на дуальну форму за відповідними освітньо-професійними програмами; супроводжує реалізацію практичної складової дуальної освіти на робочому місці відповідно до вимог освітньо-професійної програми та індивідуального навчального плану; забезпечує неперервну комунікацію з Коледжем; здійснює контроль за розподілом та своєчасним переміщенням здобувачів у структурних підрозділах суб’єкта господарювання; бере участь в аналізі результатів та якості дуального навчання і вносить пропозиції своєму керівництву щодо її поліпшення.

3.4.24 Наставник дуального навчання: здійснює керівництво і контроль за навчанням здобувача у відповідності до програми практичного навчання та індивідуального навчального плану на робочому місці; сприяє адаптації здобувача освіти до робочого місця; бере участь у оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти; може проходити спеціальну методичну підготовку щодо здійснення керівництва за навчанням здобувачів на робочих місцях, в тому числі на базі Коледжу.

3.5 Рішення про запровадження певної форми здобуття фахової передвищої освіти ухвалює педагогічна рада Коледжу, якщо це не суперечить стандарту фахової передвищої освіти з відповідної спеціальності. Організація освітнього процесу за кожною формою здобуття фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до законодавства, її особливості в Коледжі зазначаються в Положенні про заочну форму навчання.

3.6 Форми здобуття фахової передвищої освіти можуть поєднуватися.

3.7 Здобувачі фахової передвищої освіти мають право на вибір форми здобуття освіти під час вступу до Коледжу та/або навчання. Вибір та зміну форми здобуття освіти здобувач освіти може здійснювати серед запроваджених Коледжем за визначеною процедурою та з урахуванням готовності до навчання і спроможності до його продовження з певного періоду навчання (семестру).

3.8 Порядок складання академічної різниці та її граничний обсяг в разі зміни форми здобуття освіти визначається Положенням про порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін.

3.8.1 Положення визначає порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін для здобувачів фахової передвищої освіти, які переводяться з інших закладів фахової передвищої освіти; бажають продовжити навчання паралельно (одночасно) на двох спеціалізаціях; продовжують навчання після академічної відпустки або повторного навчання; поновлюються на навчання після відрахування.

3.8.2 При переведенні чи поновленні на навчання здобувача фахової передвищої освіти, зарахуванні на базі попереднього освітнього рівня виявляються розбіжності між навчальним планом, за яким він планує навчатись, і навчальним планом, за яким він навчався раніше або додатком до документу про освіту. Ці розходження можуть бути як у вигляді академічної розбіжності з навчальної дисципліни, так і у вигляді академічної різниці, що в цілому складає академічну заборгованість здобувача фахової передвищої освіти. Крім того, можлива ситуація, коли здобувач фахової передвищої освіти у попередньому навчальному закладі атестований з деяких навчальних дисциплін, які вивчаються в поточному семестрі в закладі, до якого він перевівся чи поновився.

3.8.3 Академічна різниця – це різниця між загальними обсягами годин з дисципліни, формою підсумкового контролю (залік або екзамен) з дисципліни, вивчення якої передбачено навчальним планом відповідного курсу до моменту зарахування здобувачів фахової передвищої освіти на старші курси в порядку зарахування, переведення (з іншого навчального закладу, спеціалізації, форми навчання), поновлення, продовження навчання після академічної відпустки або надання можливості повторного навчання.

3.8.4 Академічною різницею вважаються навчальні дисципліни навчального плану певної спеціалізації/спеціальності (ОПП) за попередні семестри, які здобувач фахової передвищої освіти раніше не вивчав. Також дисципліна вважається академічною різницею, якщо загальний обсяг годин дисципліни, яка вивчалася здобувачем освіти раніше, становить менше 70% нормативного обсягу дисципліни чинного навчального плану коледжу.

3.8.5 Академічною різницею не вважаються вибіркові дисципліни навчального плану; форма підсумкового контролю; якщо назви навчальних дисциплін мають незначну стилістичну різницю; якщо назви навчальних дисциплін мають значні розбіжності, але при порівнянні навчальних програм дисциплін співпадають змістовна частина та вимоги до знань, умінь і навичок здобувача освіти.

3.8.6 Академічна різниця не повинна перевищувати 10 дисциплін. Якщо академічна різниця становить більше навчальних дисциплін, виноситься рішення про рекомендацію на навчання на курс нижче, враховуючи, що переведення та поновлення здобувачів освіти на перший курс забороняється, за умови виключних обставин, які можуть розглядатись Міністерством освіти і науки України, або регіональним органом керівництва діяльністю Коледжу.

3.8.7 Кількість підсумкових форм контролю, які складають академічну різницю, як правило, не повинна перевищувати 10 контрольних одиниць (заліків, іспитів). Якщо навчальним планом передбачено складання заліку та екзамену з навчальної дисципліни, то до академічної різниці виноситься тільки екзамен.

3.8.8 Визначення академічної різниці з навчальних дисциплін здійснюється завідувачем відділення і має тривати не більше одного робочого тижня.

3.8.9 Порядок та термін ліквідації академічної різниці визначається завідувачем відділення.

3.9 Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійної програми підготовки (ОПП) фахівців певного освітньо-професійного ступеня.


4. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ, ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

4.1 Освітній процес у Коледжі здійснюється за такими формами: навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття; самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань; практична підготовка; контрольні заходи, включаючи атестацію здобувачів фахової передвищої освіти.

4.2 Основними видами навчальних занять у Коледжі є: лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація.

4.3 Навчальне заняття – форма організації освітнього процесу, яка передбачає навчальну діяльність здобувачів освіти під керівництвом, за участю або в присутності викладача. Тривалість навчального заняття становить одну академічну годину. Два навчальних заняття можуть проводитись без перерви поспіль (пара).

4.4 Індивідуальне заняття – вид навчального заняття, що проводиться викладачем з одним (кількома) здобувачем(ами) освіти з метою підвищення рівня їх фахової підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. Проведення індивідуальних занять – 1 година на одне навчальне заняття за одну академічну годину у випадку реалізації освітніх програм з окремих спеціальностей галузей знань «02 Культура і мистецтво», підготовка за якими передбачає проведення індивідуальних занять.

4.5 Лекція – вид навчального заняття, що полягає у викладі теоретичного матеріалу окремої теми (тем) певної навчальної дисципліни для потоку (декількох академічних груп). В окремих випадках лекція може проводитися для однієї академічної групи. Лекції проводиться в аудиторіях (навчальних кабінетах) Коледжу. Проведення лекцій (уроків за освітніми програмами здобуття повної загальної середньої освіти), інших аудиторних занять, крім лабораторних, семінарських, практичних та індивідуальних – 1 година за одну академічну годину.

4.6 Лабораторне заняття – вид навчального заняття під керівництвом викладача, що полягає у проведенні здобувачем освіти особисто експериментів (дослідів) з метою підтвердження окремих теоретичних положень певної навчальної дисципліни, набуття практичних навичок у роботі з лабораторним устаткуванням, обладнанням, методикою проведення досліджень. Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях Коледжу з однією академічною групою (підгрупою). Проведення лабораторних занять – 1 година на одну академічну групу за одну академічну годину або на кожну підгрупу академічної групи. Допускається поділ академічної групи на дві підгрупи з чисельністю не менше 5-6 осіб у разі, якщо чисельність здобувачів освіти при проведенні лабораторних занять з окремих навчальних дисциплін регламентується з огляду на особливості вивчення таких дисциплін або необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів щодо безпечних і нешкідливих умов навчання.

4.7 Практичне заняття – вид навчального заняття під керівництвом викладача, що полягає у виконанні здобувачем освіти індивідуального завдання з метою практичного застосування окремих теоретичних положень навчальної дисципліни. Практичні заняття проводяться в аудиторіях (навчальних кабінетах) або навчальних лабораторіях Коледжу, оснащених необхідними засобами навчання, обчислювальною технікою тощо з однією академічною групою (підгрупою). Проведення практичних занять – 1 година на одну академічну групу за одну академічну годину або на кожну підгрупу академічної групи. Допускається поділ академічної групи на дві підгрупи з чисельністю не менше 5-6 осіб у разі, якщо чисельність здобувачів освіти при проведенні практичних занять з окремих навчальних дисциплін регламентується з огляду на особливості вивчення таких дисциплін або необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів щодо безпечних і нешкідливих умов навчання.

4.8 Семінарське заняття – вид навчального заняття під керівництвом викладача, що полягає у обговоренні попередньо визначених тем, до яких здобувачі освіти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів, доповідей тощо). Семінарські заняття проводяться в аудиторіях (навчальних кабінетах) Коледжу з однією академічною групою. Проведення семінарських занять – 1 година на одну академічну групу за одну академічну годину.

4.9 Консультація – вид навчального заняття, що полягає у наданні викладачем роз’яснень певних положень окремої навчальної дисципліни, допомоги у проведенні здобувачами освіти самостійної роботи або виконанні індивідуальних завдань. Консультації проводиться в аудиторіях (навчальних кабінетах, навчальних лабораторіях) Коледжу для здобувачів освіти однієї академічної групи або потоку. Проведення консультацій з навчальних дисциплін протягом навчального семестру (триместру) – від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу: 2 відсотків для денної (очної) форми здобуття освіти; 6 відсотків для заочної, дистанційної форми здобуття освіти. Проведення консультацій перед випускними екзаменами курсів з підготовки до вступу до закладу фахової передвищої освіти, вступними іспитами, семестровими контрольними заходами, атестацією здобувачів – 2 години на одну групу слухачів (вступників) чисельністю до 30 осіб або академічну групу перед кожним випускним екзаменом, вступним іспитом, семестровим контрольним заходом, а також перед кожною атестацію з навчальної дисципліни, що входить до програми атестації. Проведення консультацій перед атестацією здобувачів фахової передвищої освіти у формі кваліфікаційного іспиту – 2 години на одну академічну групу.

4.10 Самостійна робота здобувача освіти – форма організації освітнього процесу, що передбачає засвоєння здобувачем освіти навчального матеріалу у вільний від навчальних занять час під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Самостійна робота може здійснюватися у формі виконання індивідуальних завдань.

4.11 Практична підготовка – форма організації освітнього процесу, що проводиться на базах практики (відповідного або іншого закладу фахової передвищої освіти, підприємствах, закладах, установах, організаціях) з урахуванням специфіки підготовки за певною спеціальністю (освітньо-професійною програмою, спеціалізацією) з метою набуття здобувачем освіти професійних навичок і вмінь під керівництвом працівника Коледжу та з залученням працівника підприємства, закладу, установи, організації з відповідним фахом. Керівництво навчальною практикою – 18 години на тиждень на одну академічну групу або на кожну підгрупу академічної групи. Допускається поділ академічної групи на дві підгрупи з чисельністю не менше 5-6 осіб у разі, якщо чисельність здобувачів освіти при проведенні навчальної практики з окремих навчальних дисциплін регламентується з огляду на особливості вивчення таких дисциплін. Керівництво виробничою технологічною, іншими видами практик, включаючи приймання звітів з практики – для безпосередніх керівників від закладу фахової передвищої освіти – 1 година на одного студента на один тиждень. Поняття «академічна година», «академічна група», «індивідуальне завдання», «потік» вживаються в розумінні Норм часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, затверджених наказом МОН від 18.06.2021 року №686, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.08.2021 року за №1092/36714: академічна година – мінімальна облікова одиниця навчального часу, що застосовується для планування та обліку навчальної роботи. Тривалість академічної години становить 45 астрономічних хвилин (тривалість двох поєднаних академічних годин (пари) може становити від 80 до 90 хвилин); академічна група – офіційно створений відповідно до наказу керівника закладу фахової передвищої освіти осередок, сформований із здобувачів фахової передвищої освіти певного року навчання та форми здобуття освіти в межах одного відділення, але не обов’язково за однією спеціальністю; потік – декілька академічних груп з однієї або кількох спеціальностей, об’єднаних з метою проведення окремих лекцій або інших навчальних занять; індивідуальне завдання – вид навчальної роботи, що полягає у самостійному виконанні здобувачем освіти завдань з окремих дисциплін у вигляді рефератів, розрахункових, графічних, курсових робіт, кваліфікаційних робіт, дипломних проєктів або робіт за консультуванням відповідного викладача. В окремих випадках для декількох здобувачів освіти може бути визначено одне індивідуальне завдання з певної тематики. Кількість осіб у академічній групі, сформованій зі здобувачів фахової передвищої освіти денної форми здобуття освіти, повинна складати: першого року навчання на основі базової (повної) загальної середньої освіти – не менше 15 і не більше 34 осіб; першого та інших років навчання на основі освітнього рівня кваліфікованого робітника – не менше 10; другого-четвертого років навчання на основі базової загальної середньої освіти, першого та інших років навчання на основі повної загальної середньої освіти, а також у змішаних академічних групах першого та інших років навчання, до яких зараховані здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової та/або повної загальної середньої освіти, та/або освітнього рівня кваліфікованого робітника – не менше 15 осіб; кількість осіб в академічній групі, сформованій зі здобувачів фахової передвищої освіти денної форми здобуття освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами за спеціальностями «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «024 Хореографія», «025 Музичне мистецтво» галузі знань «02 Культура і мистецтво» може бути зменшена вдвічі у порівнянні з вищенаведеними або від кількості здобувачів освіти, прийнятих на навчання під час вступної кампанії за відповідною освітньо-професійною програмою.

4.12 Керівництво і приймання (захист) індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом: письмових робіт, крім курсових проєктів та курсових робіт ( у тому числі рефератів, перекладів тощо) – 0,25 годин на одну роботу. Одну роботу перевіряє один викладач; розрахункових, графічних та розрахунково-графічних робіт – 0,50 години на одну роботу. Одну роботу перевіряє і приймає один викладач; курсових робіт із фахових навчальних дисциплін – 3 години на керівництво однією курсовою роботою, 0,33 години кожному з членів комісії на проведення захисту. Кількість членів комісії – не більше трьох осіб; курсових проєктів із фахових навчальних дисциплін – 4 години на керівництво одним курсовим проєктом, 0,33 години кожному з членів комісії на проведення захисту. Кількість членів комісії – не більше трьох осіб.

4.13 Для оцінювання, діагностики результатів навчання здобувачів освіти проводяться контрольні заходи, які включають поточний контроль та підсумковий (семестровий контроль, атестація здобувачів) контроль. Перевірка контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час аудиторних занять – 0,25 години на одну роботу. Одну роботу перевіряє один викладач. Перевірка контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час самостійної роботи – 0,33 години на одну роботу. Одну роботу перевіряє один викладач. Проведення семестрового заліку – 2 години на одну академічну групу. Проведення залікового туристського навчально-тренувального походу, військових зборів, передбачених навчальним планом – 6 годин на одну академічну групу на кожного викладача, який бере участь у поході, військових зборах. Не більше двох викладачів (фізичної культури, допризовної підготовки) або один викладач (фізичної культури, допризовної підготовки) та керівник фізичного виховання, або не більше двох викладачів, які викладають профільні дисципліни. Проводиться один раз за весь час навчання здобувача фахової передвищої освіти за денною формою здобуття освіти. Проведення семестрових екзаменів: в усній формі – 0,33 години на одного здобувача фахової передвищої освіти; у письмовій формі – до 3 годин на одну академічну групу; 0,50 години на перевірку однієї роботи. Проведення атестації здобувачів фахової передвищої освіти у формі кваліфікаційного іспиту – 0,5 години на одного здобувача фахової передвищої освіти на кожного члена комісії. Не більше шести годин на день. Кількість членів комісії – не більше трьох осіб, включаючи голову комісії (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до чотирьох-п'яти осіб за вмотивованим рішенням закладу фахової передвищої освіти). Проведення державної підсумкової атестації в закладі освіти за курс профільної середньої школи – 0,5 години на одного здобувача фахової передвищої освіти на кожного члена державної атестаційної комісії. Не більше шести годин на день. Кількість членів комісії – не більше трьох осіб, включаючи голову комісії (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до чотирьох-п’яти осіб за вмотивованим рішенням закладу фахової передвищої освіти).

4.14 Внутрішній моніторинг якості фахової передвищої освіти, контроль за його дотриманням організовується та здійснюється колегіальним органом управління Коледжу відповідно до Положення про внутрішню систему оцінювання якості освіти (комісією Коледжу з моніторингу якості освіти).

4.14.1 Освітній моніторинг – одна з функцій управління закладу освіти, що забезпечує зворотній зв’язок між суб’єктом і об’єктом контролю шляхом інформування про дійсний стан справ у закладі освіти та фактичне виконання управлінських рішень. Освітній моніторинг здійснює керівник закладу освіти, заступники директора та інші педагогічні працівники у межах виконання своїх функціональних (посадових) обов’язків. Відповідальність за розроблення та ведення системи освітнього моніторингу покладено на заступника директора з навчально-методичної роботи. Завдання моніторингу: підвищити ефективність управління на основі наукової обґрунтованості управлінських рішень; організувати систему збору інформаційних матеріалів про освітню систему закладу, налагодити програмне забезпечення обробки даних та систему збереження і розповсюдження інформації; підвищити рівень соціологічної культури всіх суб’єктів освітнього процесу; створити об’єктивні умови залучення учасників освітньо-виховного процесу у громадське управління коледжем. Напрямки моніторингу: діагностичний моніторинг, основною метою якого є визначення рівня навичок здобувачів залежно від їх особистості; статистичний, який дає можливість одночасно зняти показники за одним або кількома напрямками діяльності освітнього закладу, порівняти отриманий результат з нормативом і визначити відхилення від стандарту, здійснити аналіз і прийняти управлінське рішення; змістовий (особистісно орієнтований моніторинг, змістом якого є розвиток якостей особистості здобувача освіти, тобто динаміка особистісного розвитку); супровідний педагогічний моніторинг, який передбачає контроль на поточне коригування взаємодії викладача і здобувача освіти в організації і здійсненні освітньо-виховного процесу.

4.14.2 Внутрішня система забезпечення якості освіти – це сукупність умов, процедур і заходів у закладі освіти, що забезпечують ефективність освітніх та управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість результатів навчання здобувачів освіти, забезпечують формування їхніх ключових компетентностей, а також сприяють всебічному розвитку особистості здобувачів освіти. Забезпечення якості освітньої діяльності є організаційною формою, яка дозволяє виявляти фактори, що негативно впливають на якість підготовки фахівців у Коледжі, та своєчасно організовувати заходи, спрямовані на її підвищення.

4.14.3 Метою функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Коледжі є надання якісних освітніх послуг, шляхом забезпечення відповідності освітньої діяльності вимогам стандартів фахової передвищої освіти та потребам зацікавлених сторін, проведення об’єктивного самооцінювання діяльності закладу задля забезпечення сталого розвитку, формування здорового безпечного освітнього середовища для здобувачів освіти.

4.14.4 Система внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти Коледжу, включає: визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління Коледжу, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін; визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової передвищої освіти (професійним стандартам – за наявності), декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій; здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової передвищої освіти; забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного дотримання нормативних документів Коледжу, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо); забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу; визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних, науково-педагогічних працівників, застосування чесних і прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу; забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою; забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю закладу; забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легко доступної інформації про діяльність Коледжу та всі освітньо-професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій; забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками Коледжу та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності; періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти; залучення здобувачів освіти та роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти; забезпечення дотримання студентоорієнтованого (студентоцентрованого) навчання в освітньому процесі; здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, установчими документами Коледжу або відповідно до них.

4.14.5 Колегіальним органом управління Коледжу, який визначає систему та затверджує процеси внутрішнього забезпечення якості освіти в Коледжі, є Педагогічна рада.

4.14.6 Колегіальним органом, що проводить систематичний аналіз процесів системи управління якістю і призначає виконавців процесів, є адміністративна рада.

4.14.7 Стратегія розвитку та досягнення системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти в Коледжі розробляється на чергові 10 років і відображає завдання щодо навчальної, методичної, інноваційної, організаційної, фінансово-господарської діяльності. У цьому процесі беруть участь усі зацікавлені сторони (зовнішні та внутрішні стейкхолдери).

4.14.8 Внутрішня система забезпечення якості освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів: здійснення моніторингу та оновлення освітніх програм; щорічне оцінювання здобувачів фахової передвищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників Коледжу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному сайті Коледжу, на засіданнях адміністративної ради та в будь-який інший спосіб; забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, зокрема самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; забезпечення публічності інформації про освітні програми, рівні освіти та кваліфікації; забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками Коледжу та здобувачами освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення фактів її порушення, зокрема академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації тощо; інших процедур і заходів.

4.14.9 Процедури внутрішнього забезпечення якості освітніх програм Коледжу регламентуються Положенням про порядок розроблення, затвердження, перегляду, закриття та моніторингу освітніх (освітньо-професійних) програм.

4.14.10 Участь здобувачів фахової передвищої освіти як ключових стейкхолдерів у внутрішній системі забезпечення якості здійснюється через: участь у роботі педагогічної ради Коледжу; проведення зустрічей адміністрації зі здобувачами; проведення опитувань щодо оцінювання якості освітнього процесу, рівня викладання, рівня задоволеності освітніми програмами.

4.14.11 Здійснення заходів щодо організації і моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти в Коледжі координує комісія з моніторингу якості освіти, що відповідає за надання методичної, консультаційної та організаційної допомоги з питань забезпечення якості освіти структурним підрозділам Коледжу, науково-педагогічним, педагогічним працівникам і здобувачам освіти; здійснює контроль за виконання завдань із забезпечення якості освіти структурними підрозділами Коледжу та моніторинг їх успішності; розроблення пропозицій щодо запровадження та вдосконалення процедур і заходів із забезпечення якості освіти в Коледжі та його підрозділах. До основних завдань комісії належать: підготовка методичних рекомендацій щодо розроблення, впровадження та вдосконалення освітніх програм, організації освітнього процесу, удосконалення процедур оцінювання результатів навчання та діяльності учасників освітнього процесу; надання консультаційної, методичної та організаційної допомоги структурним підрозділам Коледжу з питань забезпечення якості освіти та освітньої діяльності; здійснення внутрішнього моніторингу якості навчання; розроблення та вдосконалення технологій збирання та аналізу інформації щодо якості освітньої діяльності; ведення обліку основних показників освітньої діяльності Коледжу, підготовка відповідної звітності; організація опитувань здобувачів освіти та викладачів (з питань якості навчання та викладання), випускників Коледжу та представників ринку праці (з питань якості освітніх програм і підготовленості випускників до професійної діяльності); аналіз результатів опитувань і підготовка рекомендацій для прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення якості освітнього процесу; оперативне реагування на виявлені порушення; вивчення та поширення кращих практик із забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти в структурних підрозділах та в інших ЗФПО.

4.14.12 Моніторинг та самооцінка результатів навчання у Коледжі є частиною внутрішніх процедур визначення якості освітньої програми та проводиться з метою: отримання об’єктивної інформації щодо динаміки якості результатів навчання здобувачів освіти; спостереження за станом результатів навчання здобувачів освіти відповідно до освітніх програм; забезпечення керівництва коледжу, завідувача відділення, голів циклових комісій коледжу та викладачів статистичною та аналітичною інформацією про якість результатів навчання здобувачів освіти; запровадження заходів щодо коригування якості результатів навчання здобувачів освіти на рівні спеціальності, циклової комісії, викладача, здобувача освіти.

4.14.13 Об’єктами моніторингу є якість результатів навчання, якість відвідування занять здобувачами освіти на основі обліку в журналі, який ведеться викладачами циклових комісій, результати опитувань здобувачів освіти щодо об’єктивності оцінювання.

4.14.14 Моніторинг рівня знань здобувачів освіти з наступним аналізом якості навчання щосеместрово проводиться відповідно до нормативних документів Коледжу. Результати моніторингу циклової комісії розміщуються на інформаційних стендах Коледжу. Результати моніторингу постійно розглядаються на засіданнях циклових комісій, адміністративної та педагогічної ради Коледжу.

4.15 Коледж за рішенням педагогічної ради має право встановлювати та врегульовувати інші форми організації освітнього процесу та види навчальних занять, ніж зазначені у цьому Положенні. При цьому норми часу та умови проведення таких занять повинні бути приведені до аналогічних за організаційною та змістовною суттю навчальних робіт, визначених нормами часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, затверджених у встановленому порядку.


5. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИМОГИ ДО ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1 Освітня діяльність Коледжу у сфері фахової передвищої освіти здійснюється за освітньо-професійними програмами. Освітня діяльність Коледжу у сфері профільної середньої освіти здійснюється за освітніми програмами профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування. У межах ліцензованої спеціальності Коледж розробляє освітньо-професійні програми та затверджує їх відповідно до Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, закриття та моніторингу освітніх (освітньо-професійних) програм. Основою для розроблення освітньо-професійної програми є стандарт фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю (за наявності). За відсутності стандарту Коледж самостійно розробляє освітньо-професійну програму з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року №1341 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 року №519). Освітньо-професійна програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної кваліфікації. Коледж самостійно ухвалює рішення про запровадження спеціалізацій як складових спеціальності, для яких запроваджуються профільні спеціалізовані освітньо-професійні програми підготовки здобувачів освіти.

5.2 Освітньо-професійна програма містить: назву освітньо-професійної програми; галузь знань та спеціальність; спеціалізацію (предметну спеціальність) (за наявності); інформацію про мову (мови) викладання; форми здобуття освіти за цією освітньо-професійною програмою; вимоги до попередньої освіти осіб, що є умовою зарахування на цю освітньо-професійну програму; обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю; перелік обов’язкових загальних та спеціальних/фахових компетентностей випускника; зміст підготовки здобувачів освіти, сформульований у термінах результатів навчання (програмних результатів навчання); вимоги професійних стандартів (за наявності); перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання; відкритий перелік освітніх компонентів для вільного вибору здобувачів освіти; форми атестації здобувачів освіти; вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості освіти; потенційно-можливі (придатні) місця працевлаштування випускника. Освітньо-професійні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами. Вимоги до попередньої освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітньо-професійною програмою, визначаються частиною третьою статті 7 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та стандартом фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю (за наявності). Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю, вимоги професійних стандартів (за наявності), форми атестації здобувачів освіти, вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості освіти, перелік обов’язкових загальних та спеціальних компетентностей випускника визначаються стандартом фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю (за наявності) та/або розробниками освітньо-професійної програми (у разі відсутності стандарту фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю) з урахуванням вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту». Зміст підготовки здобувачів освіти, сформульований у термінах результатів навчання, формується розробниками освітньо-професійної програми з обов’язковим використанням переліку обов’язкових результатів навчання, визначених стандартом фахової передвищої освіти (за наявності).

5.3 Вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами освіти у Коледжі здійснюється відповідно до Положення про самостійний вибір навчальних дисциплін здобувачами освіти у Коледжі. Навчальні дисципліни за вибором здобувача фахової передвищої освіти – це дисципліни, які вводяться навчальним закладом з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів, посилення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці та ефективного використання можливостей фахового коледжу, врахування регіональних потреб тощо.

5.4 Каталог вибіркових дисциплін (блоки вибіркових дисциплін) це перелік дисциплін вільного вибору здобувачами освіти за циклом загальної та професійно-практичної підготовки обсягом до 10% кредитів ОПП.

5.5 Вільний вибір навчальних дисциплін здобувачем освіти створює умови для: поглиблення професійних знань у межах обраної освітньо-професійної програми та формування додаткових спеціальних/фахових компетентностей; поглиблення своїх знань і здобуття додаткових загальних і спеціальних компетентностей у межах споріднених галузей знань; ознайомлення із сучасним рівнем науково-практичних досліджень та розширення (поглиблення) знань за загальними компетентностями.

5.6 Вивчення дисциплін за вибором для здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра розпочинається з 5 семестру. Дисципліни вільного вибору здобувача представлені переліком дисциплін (блоками вибіркових дисциплін), що включають у себе як дисципліни відповідної випускової циклової комісії, так і інші дисципліни, що є однаковими за обсягом кредитів та формою контролю. Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору здобувача для конкретного семестру вказується в навчальному плані. Відповідна циклова комісія, що пропонує вибіркові дисципліни, забезпечує підготовку навчальних програм з дисциплін, методичних та організаційних матеріалів, необхідних для вивчення вибіркових дисциплін. За зміст та реалізацію вибіркової навчальної дисципліни в освітньому процесі несе відповідальність голова циклової комісії, за якою закріплено викладання відповідної навчальної дисципліни. Форма підсумкового контролю вибіркових дисциплін встановлюється навчальним планом відповідної освітньо-професійної програми. Після остаточного формування академічних груп з вивчення вибіркових дисциплін інформація погоджується з директором коледжу та вноситься до індивідуального плану здобувача. З даного моменту вибіркова дисципліна стає для здобувача обов’язковою. Самочинна відмова від вивчення курсу тягне за собою академічну заборгованість, за що здобувач може бути відрахований з Коледжу.

5.7 Результати вибору здобувачами навчальних дисциплін (заяви, результати опитувань тощо) та розпорядчі документи про формування навчальних груп зберігаються впродовж усього терміну навчання здобувача.

6 Коледж самостійно розробляє освітні програми повної загальної (профільної) середньої освіти професійного спрямування з урахуванням галузей знань та/або спеціальностей підготовки фахівців з фаховою передвищою освітою відповідно до законодавства про повну загальну середню освіту. Заклади фахової передвищої освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми профільної середньої освіти, що розробляються та затверджуються відповідно до законодавства. Порядок розроблення, розгляду, затвердження, відкриття, закриття, моніторингу, перегляду освітніх (освітньо-професійних) програм закладу фахової передвищої освіти визначається Положенням про порядок розроблення, затвердження, перегляду, закриття та моніторингу освітніх (освітньо-професійних) програм.

7 Коледж на підставі відповідної освітньо-професійної програми (освітньо-професійної програми та інтегрованої освітньої програми повної загальної (профільної) середньої освіти для підготовки фахівців на основі базової середньої освіти) розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, практичної підготовки, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої освіти програмних результатів навчання. Навчальний план складається для кожної освітньо-професійної програми і для кожної форми здобуття фахової передвищої освіти, вимоги до структури, змісту й оформлення навчальних планів, порядок розроблення, затвердження та внесення змін визначаються Положенням Коледжу про розроблення навчальних планів підготовки здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр.

8 Відповідальність за відповідність навчального плану стандартам фахової передвищої освіти покладається на директора коледжу, заступника директора з навчально-методичної роботи та голів випускових циклових комісій за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями).

9 Навчальний план розробляється заступником директора з навчально-методичної роботи, схвалюється педагогічною радою Коледжу та затверджується директором коледжу не пізніше ніж за один місяць до початку навчального року. Підпис директора засвідчується печаткою коледжу.

10 На основі навчального плану для кожного здобувача Коледжу розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани на кожний навчальний рік. Індивідуальний навчальний план формується за результатами особистого вибору здобувачем фахової передвищої освіти освітніх компонентів з урахуванням вимог освітньо-професійної програми щодо вивчення її обов’язкових компонентів. Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для виконання здобувачем фахової передвищої освіти. Порядок розроблення та затвердження індивідуальних навчальних планів, процедура реалізації права здобувача освіти на вільний вибір навчальних дисциплін визначаються Положенням про індивідуальний навчальний план здобувача освіти Коледжу та Положенням про самостійний вибір навчальних дисциплін здобувачами освіти. Навчальний план є підставою для розроблення графіку освітнього процесу, розкладів навчальних занять, практичної підготовки та контрольних заходів, планування навчального часу здобувачів освіти та робочого часу педагогічних працівників. Програми навчальних дисциплін (навчальних предметів) та програми практик розробляються на підставі відповідної освітньо-професійної програми та освітньої програми повної загальної (профільної) середньої освіти для підготовки фахівців на основі базової середньої освіти). Програма навчальної дисципліни (навчального предмета, практики) визначає її зміст, мету, завдання, очікувані результати навчання та сформовані компетентності, розподіл загального обсягу годин між видами навчальних занять та самостійною роботою здобувачів освіти, послідовність, організаційні форми навчальних занять, форми та засоби поточного і підсумкового контролю, критерії оцінювання результатів навчання тощо. Вимоги до структури, змісту й оформлення програми навчальної дисципліни (навчального предмета, практики) визначаються в Положенні про програму навчальної дисципліни (навчального предмета, практики).

11 Програма навчальної дисципліни є нормативним документом, що розробляється для кожної навчальної дисципліни (освітнього компонента) на основі освітньої програми. Для денної та заочної форм навчання розробляється єдина програма із зазначенням у ній видів навчальних занять: лекцій, лабораторних, практичних, семінарських та індивідуальної робіт, форм поточного та підсумкового контролю. Навчальна програма дисципліни за своїм змістом є документом, що визначає загальні та фахові компетентності, якими має оволодіти здобувач вищої освіти, відповідно до кваліфікації майбутнього фахівця. Структура навчальної програми навчальної дисципліни (навчального предмету, практики) містить титульну сторінку та такі розділи:

1) Опис навчальної дисципліни. Опис навчальної дисципліни повинен включати: кількість кредитів ЄКТС; кількість модулів разом із самостійною та індивідуальною роботою; кількість змістових модулів відповідно до освітньої програми; загальну кількість годин, передбачених навчальним планом для вивчення дисципліни; шифр та назву спеціальності, форму контролю, мови навчання, статус дисципліни (обов’язкова, вибіркова), передумови вивчення навчальної дисципліни.

2) Мета та завдання навчальної дисципліни. Мета та завдання вивчення навчальної дисципліни зазначаються у контексті спеціальності з урахуванням вимог стандарту фахової передвищої освіти (освітньої програми). Слід вказати, які компетентності повинен набути здобувач фахової передвищої освіти в результаті вивчення навчальної дисципліни.

3) Очікувані результати навчання та сформовані компетентності. Слід вказати, які компетентності повинен набути здобувач фахової передвищої освіти в результаті вивчення навчальної дисципліни. А також вказати, що повинен здобувач освіти знати, розуміти, бути здатним продемонструвати після завершення вивчення навчальної дисципліни.

4) Зміст програми навчальної дисципліни. Перелік змістових модулів з описом кожної теми та годин на їх опанування.

5) Структура навчальної дисципліни. Структура навчальної дисципліни подається у вигляді таблиці та враховує всі види аудиторних та позааудиторних навчальних робіт здобувача фахової передвищої освіти як денної, так і заочної форм навчання. Загальна кількість годин має відповідати навчальному плану.

6) Теми лекцій. Теми лекцій подаються у вигляді таблиці, що містить обсяг у годинах як денної так і заочної форм навчання.

7) Теми семінарських занять (за наявністю). Семінарські заняття потрібно планувати у формі: бесіди, обговорення та рецензування есе, рефератів, доповідей, дискусій, прес-конференцій, круглих столів тощо. Тема кожного семінару повинна мати назву та кількість годин, відведених на її засвоєння як денної так і заочної форм навчання.

8) Теми практичних занять. Теми практичних занять подаються у вигляді таблиці, що містить назву теми заняття та кількість годин, відведених на їх проведення як денної так і заочної форм навчання.

9) Теми лабораторних занять (за наявністю). Кожна лабораторна робота повинна мати назву та кількість годин, відведених на її проведення, складання звіту і його захисту.

10) Самостійна робота. Самостійна робота здобувача освіти – це основний засіб оволодіння навчальним матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для цього, визначається навчальним планом і залежить від загального обсягу годин, відведених для вивчення конкретної навчальної дисципліни. Самостійна робота має охоплювати всю навчальну програму із зазначенням кількості годин, відведених на виконання кожної теми. Теми самостійної роботи подаються у вигляді таблиці, що містить кількість годин, відведених на їх засвоєння.

11) Індивідуальні завдання (за наявності). Індивідуальне завдання – форма організації навчання, що має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які здобувачі освіти отримують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальне завдання (ІЗ) – це завершена теоретична або практична робота в межах програми навчальної дисципліни, яку здобувачі виконують на основі знань, умінь і навичок, отриманих в процесі лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому. Теми індивідуальних завдань подаються у вигляді таблиці, що містить назву теми завдання та кількість годин, відведених на їх виконання як денної так і заочної форм навчання.

12) Методи навчання. Вказати методи навчання, які будуть використані у процесі проведення лекційних, практичних, семінарських та інших видів навчальних занять.

13) Методи оцінювання. Вказати методи за формами контролю (поточного та підсумкового).

14) Засоби діагностики результатів навчання. Вказуються засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання.

15) Критерії оцінювання результатів навчання. Визначити за допомогою якісних критеріїв мінімальний пороговий рівень оцінки і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку. Зазначити використовувану числову (рейтингову) шкалу. Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти. Система ЄКТС передбачає 100-бальну шкалу оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. Програма навчальної дисципліни повинна передбачати розподіл балів між модулями, змістовими модулями та підсумковим контролем знань. За наявністю оцінювання виконання та захисту курсового проекту (роботи) проводиться також за 100-бальною шкалою.

16) Методичне забезпечення. Розділ містить перелік конспектів лекцій, методичних вказівок до лабораторних робіт та практичних (семінарських) занять для забезпечення вивчення навчальної дисципліни у тому числі і тих, що розміщені у відкритому доступі.

17) Питання для підготовки до підсумкового контролю. Розділ містить перелік питань і/або практичних завдань для проведення модульного та підсумкового контролю.

18) Рекомендована література/джерела. У розділі необхідно вказати базові, допоміжні літературні джерела. До переліку основної літератури включають нормативні документи, вітчизняні і зарубіжні підручники та навчальні посібники. У перелік допоміжної літератури, який призначений для більш поглибленого вивчення окремих розділів або тем, включаються різні довідкові, періодичні видання, монографії тощо. Перелік літератури має бути укладений відповідно до вимог діючих бібліографічних стандартів.

19) Інформаційні ресурси. Розділ повинен містити посилання на документи в інформаційних системах, які можуть бути корисними при вивченні навчальної дисципліни. Тут наводять електронні адреси сайтів та інтернет-джерела з нормативною базою, які доступні здобувачам освіти.

12 Навчальна програма навчальної дисципліни обговорюється та затверджується на засіданні циклової комісії, схвалюється на засіданнях методичної ради Коледжу та затверджується директором коледжу аабо його заступником.

13. Навчальна програма навчальної дисципліни діє 4 (чотири) роки та підлягає обов’язковому перегляду і перезатвердженню щорічно з урахуванням змін освітньої програми, опитування зовнішніх стейкхолдерів та здобувачів освіти.

14. Зміни і доповнення до навчальної програми вносяться щорічно до початку нового навчального року.

15. Програма навчальної дисципліни розробляється колективом викладачів (одним викладачем) циклової комісії, які читають дану дисципліну, обговорюється і рекомендується до затвердження на засіданні циклової комісії.

16. Відповідальність за якість, актуальність змісту та відповідність чинним освітнім програмам несе викладач, за яким закріплено відповідну навчальну дисципліну.

17. Відповідальність за наявність навчальних програм з усіх дисциплін, закріплених за цикловою комісією покладається на голову циклової комісії. При зміні викладача навчальна програма дисципліни, разом з навчально-методичним комплексом, передається новому викладачу.

18. Мінімальні вимоги до матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими постановою Кабінетом Міністрів України від 30.12.2015 року №1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 року №365).

19. Документація з навчально-методичного та організаційного забезпечення освітнього процесу Коледжу: стандарти фахової передвищої освіти; освітні програми (освітньо-професійні); навчальні плани; індивідуальні навчальні плани здобувачів освіти; плани роботи; програми навчальних дисциплін (обов’язкових та вибіркових); навчальні програми навчальних предметів циклу загально-освітньої підготовки; розклад занять за всіма формами навчання; журнали обліку роботи академічної групи з кожного напряму, спеціальності, спеціалізації; журнали обліку індивідуальної роботи педагогічного працівника; навчальні картки здобувача освіти; відомості обліку успішності; зведена відомість успішності здобувачів освіти; журнал реєстрації довідок – викликів та повідомлень здобувача освіти – заочників; накази про зарахування, відрахування, переведення, поновлення здобувачів освіти тощо; плани роботи і протоколи засідань циклових комісій; протоколи засідань стипендіальної комісії; копії документів здобувачів освіти – пільговиків (осіб, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС; дітей учасників АТО, дітей-сиріт; інвалідів та ін.); списки здобувачів освіти, які мешкають у гуртожитку Коледжу та інше.


6. ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

6.1 Поточний контроль здійснюється під час аудиторних занять (практичних, лабораторних, семінарських та індивідуальних) і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача освіти до виконання конкретних завдань. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються викладачем.

6.2 Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань (письмових робіт (у тому числі рефератів, творчих практичних завдань тощо), курсових проектів та курсових робіт тощо), семестрового заліку, військових зборів, передбачених навчальним планом, захисту звіту з практики тощо. Особливості різних форм семестрового контролю та шкала оцінювання результатів навчання визначаються Положенням про семестровий (підсумковий) контроль здобувачів освіти у Коледжі. Форма та критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти за курс повної загальної (профільної) середньої освіти визначаються відповідно до законодавства Положенням про державну підсумкову атестацію здобувачів освіти.

6.2.1 Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти при вивченні циклу загальноосвітньої підготовки у Коледжі ґрунтуються на принципах компетентнісного підходу до формування змісту та організації освітнього процесу. Компетентнісна освіта орієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь здобувачів освіти. Компетентності не суперечать знанням, умінням, навичкам, вони передбачають здатність осмислено їх використовувати. У Коледжі при вивченні предметів циклу загальноосвітньої підготовки формуються наступні компетентності: предметні – формуються засобами навчальних предметів; міжпредметні – належить до групи предметів або освітніх галузей. Компетентнісна освіта на предметному та міжпредметному рівнях орієнтована на засвоєння здобувачем освіти конкретних навчальних результатів – знань, умінь, навичок, формування ставлень, досвіду, рівень засвоєння яких дозволяє діяти адекватно у певних навчальних і життєвих ситуаціях. Ключові компетентності, які формуються засобами міжпредметного і предметного змісту: уміння вчитися; здоров’язбережувальна компетентність; загальнокультурна (комунікативна) компетентність; соціально-трудова компетентність; інформаційна компетентність. При вивченні циклу загальноосвітньої підготовки (базових та профільних предметів) знання здобувачів освіти з теоретичної та практичної підготовки оцінюються за такими критеріями (за 12-бальною шкалою). I. Початковий рівень: 1 бал – здобувач освіти володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, що позначаються здобувачем освіти окремими словами чи реченнями. 2 бали – здобувач освіти володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні. 3 бали – здобувач освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять не значну частину навчального матеріалу. II. Середній рівень: 4 бали – здобувач освіти володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні. 5 балів – здобувач освіти володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину. 6 балів – здобувач освіти може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. III. Достатній рівень: 7 балів – здобувач освіти здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень. 8 балів – здобувач освіти вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача. 9 балів – здобувач освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці; вільно розв’язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. IV. Високий рівень: 10 балів – здобувач освіти виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, поставлених викладачем. 11 балів – здобувач освіти вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них; без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності, використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях. 12 балів – здобувач освіти виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання.

6.2.2 Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою – дисциплін, що формують загальні та спеціальні компетенції. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з кожної навчальної дисципліни фахового (практичного) спрямування розробляються цикловою комісією і затверджуються заступником директора з навчально-методичної роботи. Оцінювання здійснюється за 4-бальною національною шкалою. У кінці кожного навчального семестру результати навчальних досягнень здобувачів Коледжу переводяться у 100-бальну систему ЄКТС. При вивченні дисциплін нормативної та вибіркової частини, передбачених навчальним планом спеціальності оцінювання здійснюється за стандартною 4-бальною національною шкалою: «відмінно» (5) – здобувач освіти міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення навчальних першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок, вільно володіє державною мовою; «добре» (4) – здобувач освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, вільно володіє державною мовою; але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного завдання; «задовільно» (3) – здобувач освіти в основному опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у здобувача освіти невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на питання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю, на недостатньому рівні володіє державною мовою; «незадовільно» (2) – здобувач освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. У кінці кожного навчального семестру результати навчальних досягнень здобувачів Коледжу переводяться у 100-бальну систему ЄКТС.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльностіОцінка ECTSОцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
для заліку
90-100AВідмінно (5)
зараховано
82-89BДобре (4)
74-81C
64-73DЗадовільно (3)
60-63E
35-59FXнезадовільно з можливістю повторного складання (2)
не зараховано з можливістю повторного складання
0-34Fнезадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни (2)не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

6.3 Атестація здобувачів освіти поділяється на державну підсумкову атестацію за курс повної загальної (профільної) середньої школи, яка проводиться відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН від 07.12.2018 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 року за №8/32979, та атестацію здобувачів фахової передвищої освіти.

6.4 Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти допускаються до атестації здобувачів фахової передвищої освіти у разі проходження державної підсумкової атестації за курс повної загальної (профільної) середньої освіти з середнім, достатнім або високим рівнем навчальних досягнень з кожного навчального предмета.

6.4.1 Проведення державної підсумкової атестації. Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти складають державну підсумкову атестацію за курс профільної середньої освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до законодавства. Оцінки за атестацію заносяться до протоколу державної підсумкової атестації (у разі її проведення в Коледжі) та відповідної документації Коледжу, а також виставляються у додаток до атестата про повну загальну середню освіту встановленого зразка. Підсумкові бали виставляються в додаток до атестата про повну загальну середню освіту на підставі семестрових та річних балів незалежно від результатів атестації. Бали за атестацію виставляються у додаток окремо. Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти, які пройшли атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання за курс профільної середньої освіти і отримали 1-3 бали за її результатами, мають право на її повторне однократне проходження.

6.4.2 Державні атестаційні комісії (далі – Комісії) створюються в Коледжі не пізніше ніж за два тижні до початку атестації у складі: голови комісії (керівник коледжу або його заступник); членів комісії (два викладачі, один з яких викладає цей предмет, другий - викладач відповідної циклової комісії). Головою Комісії не може бути директор коледжу (його заступник), який викладає у цій групі предмет, з якого проводиться атестація. За наявності паралельних груп може бути створено декілька комісій з одного предмета. Голова та члени комісій є відповідальними за дотримання порядку проведення атестації та об’єктивність її оцінювання. Розклад роботи комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується директором Коледжу і доводиться до загального відома не пізніше ніж за місяць до початку атестації. До складання атестації допускаються здобувачі освіти, які виконали вимоги навчального плану щодо загальноосвітньої підготовки. Списки/реєстри здобувачів освіти, допущених до її складання, подаються Комісії завідувачем відділення. Результати атестації заносяться до протоколу, який підписують голова та члени Комісії. Протоколи засідань Комісії про результати атестації та матеріали атестації зберігаються в Коледжі три роки.

6.5 Атестація здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється у формах, визначених стандартами фахової передвищої освіти з відповідних спеціальностей.

6.6 Атестацію здобувачів фахової передвищої освіти (кваліфікаційні іспити та захисти кваліфікаційних робіт (дипломних проектів/робіт)) здійснює екзаменаційна комісія, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наукових установ, інших організацій.

6.6.1 Порядок створення та організація роботи екзаменаційних комісій у Коледжі. Метою атестації здобувача освіти є визначення рівня сформованих компетентностей у відповідності до вимог освітньо-професійної програми. Атестація здійснюється атестаційною комісією (АК) після завершення повного курсу навчання. АК оцінює рівень теоретичної і практичної підготовки випускників, вирішує питання про присвоєння відповідної кваліфікації та видачу документа про фахову передвищу освіту. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю АК здійснює директор Коледжу. Комісія організовується щорічно для кожної спеціальності, для всіх форм навчання і діє протягом календарного року. Залежно від кількості випускників може створюватися декілька АК зі спеціальності або об’єднана комісія для споріднених спеціальностей. Завданнями екзаменаційних комісій є: комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки, рівня сформованості професійних компетентностей здобувачів освіти; прийняття рішення про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та щодо видачі документів про освіту; розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності). До складу АК входять голова і члени комісії. Головою екзаменаційної комісії призначається фахівець у відповідній галузі або провідний науковець відповідного напряму наукової діяльності. Головою екзаменаційної комісії може призначатись висококваліфікований науково-педагогічний (педагогічний) працівник з напряму підготовки (спеціальності), який не є працівником Коледжу. Голова комісії призначається наказом директора Коледжу. Одна і та ж сама особа може бути головою АК за однією спеціальністю не більше 5 років (в окремих випадках до шести) років підряд. Заступником голови ЕК можуть призначатися: директор Коледжу або заступники директора. Персональний склад членів ЕК затверджується наказом директора Коледжу не пізніше як за місяць до початку роботи комісій. Для проведення атестації здобувачів фахової передвищої освіти у формі кваліфікаційного іспиту кількість членів екзаменаційної комісії становить не більше п’яти осіб. Секретар екзаменаційної комісії призначається наказом директора Коледжу з числа працівників навчальної частини  і не є членом атестаційної комісії. Секретар екзаменаційної комісії забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів АК.

6.6.2 Робота атестаційних комісій. Робота АК проводиться в терміни, передбачені навчальними планами та графіками освітнього процесу Коледжу. Графік роботи АК затверджується директором коледжу і доводиться до загального відома не пізніше як за місяць до початку проведення атестації випускників. Робота в АК педагогічними працівниками Коледжу проводиться за рахунок їх робочого часу, що визначено відповідними нормативними актами. Складання екзаменів проводиться на відкритому засіданні АК за участю не менше половини її складу, за обов’язкової присутності голови АК. Тривалість засідань ЕК не повинна перевищувати 6 академічних годин протягом дня.

6.6.3 Кваліфікаційний іспит (екзамен). Екзамен перевіряє готовність випускника здійснювати на реальному об’єкті майбутньої професійної діяльності виробничі функції. До складання екзамену допускаються здобувачі освіти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану і освітньо-професійної програми зі спеціальності (освітньої програми) та не мають академічної, матеріальної та фінансової заборгованості. Метою кваліфікаційного іспиту є оцінювання якості вирішення випускником типових задач діяльності і демонстрації відповідних професійних компетентностей. Кваліфікаційний іспит (екзамен) проводиться з дисциплін, що вказані у стандарті фахової передвищої освіти (освітньо-професійній програмі) і внесені до навчальних планів з відповідної спеціальності.

6.6.4 Кваліфікаційний іспит (екзамен) складається з двох частин: теоретичної і практичної. Теоретична частина екзамену складається з теоретичних питань з дисциплін, які визначені освітньо-професійною програмою відповідної спеціальності (спеціалізації). Практична частина екзамену дозволяє виявити якість набутих здобувачами освіти практичних умінь та навичок в розв’язанні конкретних проблем. Вона складається з практичних завдань з кожної дисципліни, винесеної на атестацію (кваліфікаційний іспит). Теоретична і практична частина оцінюється окремо, і після складання всіх частин кваліфікаційного іспиту (екзамену) виводиться середньо виважена оцінка, яка вноситься до протоколу АК та додатку до диплома. Результати кваліфікаційного іспиту (екзамену) визначаються відповідно до визначених критеріїв і оголошуються відразу після оформлення протоколів засідання АК. Рішення АК про рівень сформованості професійних компетентностей, виявлених під час складання кваліфікаційного іспиту (екзамену), а також про присвоєння випускнику відповідної кваліфікації та видачу йому документа про освіту (диплома) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. За однакової кількості голосів вирішальним є голос голови АК. Здобувачу освіти, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75% навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін – оцінки «добре», захистив курсову роботу, склав кваліфікаційні іспити (екзамени) з оцінками «відмінно», у додатку до диплома може робитися запис про високі досягнення у навчанні. Здобувач освіти, який під час складання атестації отримав оцінку «незадовільно», відраховується з Коледжу, і йому видається академічна довідка встановленого зразка. Здобувач освіти, який не склав кваліфікаційний іспит (екзамен), допускається до повторного його складання один раз у наступний термін роботи ЕК протягом трьох років після закінчення Коледжу.

6.6.5 Підведення результатів роботи екзаменаційної комісії. Усі рішення, які прийняті на засіданні АК, заносяться до протоколу. Протоколи підписують голова та члени АК, які брали участь у засіданні. Звіти голів АК до початку наступного навчального року обговорюються на засіданні педагогічної ради Коледжу, на підставі чого затверджується перелік конкретних заходів, спрямованих на поліпшення якості підготовки випускників, з урахуванням внесених АК рекомендацій і пропозицій. Результати усних екзаменів оголошуються в день їх складання. Після закінчення роботи АК голова кожної АК подає директору Коледжу звіт за підсумками діяльності екзаменаційної комісії, який затверджується на заключному засіданні і в якому відображається рівень сформованості професійної компетентності випускників, рівень засвоєння ними умінь і навичок відповідно до вимог ОПП, навчального плану; проводить аналіз і дає оцінку навчально-методичній роботі у Коледжі, указує недоліки в роботі, які негативно позначаються на рівні підготовки випускників, відображає роботу, яку провів Коледж, окремі циклові комісії, з урахуванням зауважень і побажань, зроблених попередньою ЕК, дає рекомендації з питань удосконалення навчально-методичної роботи Коледжу, окремих циклових комісій, спрямовані на підвищення якості підготовки випускників. Результати роботи, пропозиції і рекомендації АК обговорюються на засіданнях випускових циклових комісій та педагогічних рад. Педагогічна рада Коледжу та циклові комісії за підсумками кваліфікаційного іспиту (екзамену) за фахом розробляють і здійснюють відповідні заходи, спрямовані на подальше удосконалення викладання фахових дисциплін у Коледжі та підвищення якості підготовки фахівців у Коледжі.

6.7 Порядок визнання результатів навчання, перезарахування освітніх компонентів та кредитів на підставі документів про раніше здобуту (зокрема, незакінчену) професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту визначається Положенням про порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін у Коледжі. Визнання результатів навчання, перезарахування освітніх компонентів та кредитів на підставі іноземних документів про освіту здійснюється після їх визнання відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 року №504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 року за №614/27059.

6.8 Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі фахової передвищої освіти відповідно до Порядку визнання у вищій і фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, затвердженому наказом МОН від 08.02.2022 року №130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2022 року за №328/37664.

6.9 Коледж на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка продемонструвала відповідність результатів навчання вимогам освітньо-професійної програми, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра та присвоює відповідну кваліфікацію.


7. МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1 Мовою освітнього процесу в Коледжі є державна мова. Використання інших мов в освітньому процесі допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.2 Коледж забезпечує обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови. Освітньо-професійні програми передбачають набуття необхідних для цього компетентностей шляхом вивчення спеціальної дисципліни (спеціальних дисциплін) та/або в межах інших освітніх компонентів. Освітні програми повної загальної (профільної) середньої школи передбачають вивчення державної мови відповідно до законодавства.

7.3 Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови. Додаткові заняття з вивчення державної мови можуть бути передбачені за рахунок дисциплін вільного вибору здобувачів освіти, зокрема шляхом розширення обсягу вибіркової складової освітньо-професійної програми або шляхом надання додаткових платних освітніх послуг.

7.4 Вивчення іноземної мови (іноземних мов) є обов’язковою складовою освітньо-професійних програм. Викладання іноземної мови здійснюється відповідною іноземною мовою.

7.5 Відповідно до освітньо-професійної (освітньої) програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами – державною мовою, англійською або іншими офіційними мовами Європейського Союзу, забезпечуючи при цьому здатність здобувачів освіти продемонструвати результати навчання відповідної дисципліни державною мовою. Семестровий контроль з таких дисциплін проводиться мовою викладання та державною мовою, виконання завдань державною мовою є обов’язковим для здобувачів освіти. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається педагогічною радою Коледжу.

7.6 Атестація здобувачів освіти проводиться державною мовою.


8. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

8.1 Цілі, завдання, порядок організації академічної мобільності, умови повернення до місця постійного навчання (роботи), виконання програм академічної мобільності, визнання та зарахування її результатів для здобувачів освіти, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти, а також працівників таких закладів визначаються Порядком реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 року №579 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2022 року №599).

8.2 Кількість кредитів ЄКТС, за якими здобувача освіти було атестовано в закладі-партнері і які будуть зараховані як результати навчання, заплановані освітньо-професійною програмою за постійним місцем навчання визначаються Положенням про академічну мобільність здобувачів освіти.

8.3 У випадку прийняття відповідного рішення Коледжем, такі освітні компоненти визнаються ним у повному обсязі, а здобувач освіти, щодо якого прийнято таке рішення, не зобов’язаний виконувати будь-яке інше додаткове навчальне навантаження або виконувати контрольні заходи за цими освітніми компонентами.

8.4 Академічна мобільність здобувачів здійснюється на підставі укладення угод про співробітництво між коледжем та іноземним закладом освіти, між коледжем та іншим закладом фахової передвищої освіти України, між коледжем та групою закладів фахової передвищої освіти різних країн за узгодженими та затвердженими в установленому порядку індивідуальними навчальними планами здобувачів та програмами навчальних дисциплін, а також в рамках міжурядових угод про співробітництво в галузі освіти.

8.5 Не може брати участь у програмі академічної мобільності заклад освіти з іноземними інвестиціями держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором або державою-окупантом, або заклад освіти (наукова установа), зареєстрований на території такої держави, або кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якого є резидентом держави агресора або держави-окупанта, або у разі, коли іноземний заклад освіти (наукова установа) має постійне місцезнаходження на території держави агресора, держави-окупанта або держави, що не визнає тимчасово окуповані території такими, що належать Україні. Не можуть брати участь у програмі академічної мобільності громадяни держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором або державою-окупантом, або держави, що не визнає тимчасово окуповані території такими, що належать Україні.

8.6 Основними видами академічної мобільності є: зовнішня академічна мобільність – навчання, включаючи проходження практик, здобувачів Коледжу у закладах фахової передвищої освіти за кордоном протягом певного періоду; внутрішня академічна мобільність – навчання, включаючи проходження практик, здобувачів Коледжу в інших закладах фахової передвищої освіти України протягом певного періоду.

8.7 Переважним способом здійснення академічної мобільності здобувачів Коледжу є направлення їх до закладів фахової передвищої освіти-партнерів для: навчання на основі двосторонніх або багатосторонніх угод між закладами вищої освіти-партнерами щодо програм академічної мобільності (без отримання другого документа про вищу освіту); проходження навчальних та виробничих практик.

8.8 Умови навчання і перебування здобувачів-учасників академічної мобільності та інші питання визначаються двосторонніми або багатосторонніми угодами між Коледжем та закладами фахової передвищої освіти – партнерами.

8.9 До участі у програмах академічної мобільності допускаються здобувачі освіти, починаючи з третього курсу навчання за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». Відбір здобувачів освіти для участі в програмах академічної мобільності здійснюється конкурсною комісією коледжу з урахуванням рейтингу успішності, знання іноземної мови.

8.10 Етапи, тривалість та зміст навчання у закладах фахової передвищої освіти-партнерів визначаються навчальними планами та графіками освітнього процесу, затвердженими у закладах фахової передвищої освіти-партнерів. Узгоджені навчальні плани та графіки освітнього процесу затверджуються керівниками закладів фахової передвищої освіти-партнерів.

8.11 На час навчання у закладі фахової передвищої освіти-партнера здобувачу освіти за його заявою надається академічна відпустка або індивідуальний план навчання, затверджений в установленому порядку.

8.12 Визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва коледжу з закладами освіти – партнерами здійснюється з використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ECTS або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків здобувачів, прийнятої у країні закладу фахової передвищої освіти – партнера, якщо в ній не передбачено застосування ЕCTS.

8.13 Перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на підставі наданого здобувачем документа з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків здобувачів, завіреного в установленому порядку у закладі фахової передвищої освіти – партнері.

8.14 Академічна різниця нормативних та вибіркових навчальних дисциплін за індивідуальним навчальним планом здобувача освіти визначається Коледжем, але не повинна перевищувати 10 навчальних дисциплін.

8.15 Порядок ліквідації академічної різниці визначається Коледжем та освітніми закладами-партнерами відповідно до законодавства.

8.16 Результати підсумкової атестації здобувачів у період навчання у закладі фахової передвищої освіти – партнері представляються за шкалою, прийнятою у закладах фахової передвищої освіти – партнерів і переводяться у шкалу, прийняту у Коледжі.


9. БЮДЖЕТ ЧАСУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

9.1 Тривалість навчального року (крім останнього року навчання) становить 52 тижні, з яких не менше 8 тижнів становить сумарна тривалість канікул, а для осіб, які здобувають фахову передвищу освіту за дуальною формою здобуття освіти та на робочому місці (на виробництві), – перерва в теоретичному навчанні. Навчальний рік, як правило, складається з двох семестрів, кожен з яких закінчується контрольними семестровими заходами. У випадку, якщо згідно з навчальним планом практична підготовка відбувається після завершення контрольних семестрових заходів, результат контрольних заходів з захисту практичної підготовки зараховується до результатів за попередній навчальний семестр відповідного навчального року.

9.2 Тривалість теоретичного навчання, обов’язкової практичної підготовки та контрольних заходів складає не більше 40 тижнів у навчальному році. До 4 тижнів можуть бути використані на атестацію здобувачів (на останньому році навчання), державну підсумкову атестацію для осіб, які одночасно здобувають повну загальну середню освіту (на другому році навчання), для перескладання контрольних заходів та повторного вивчення окремих освітніх компонентів тощо.

9.3 Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою здобуття освіти становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. Річний бюджет часу здобувача фахової передвищої освіти становить 1800 годин.

9.4 Навчальне навантаження здобувача освіти з певної дисципліни впродовж періоду навчання (семестру, триместру тощо) складається з навчальних занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних, індивідуальних занять, консультацій тощо), самостійної роботи, практичної підготовки та проходження контрольних заходів.

9.5 Якщо формою підсумкового контролю з дисципліни є екзамен(и), то на підготовку та проходження кожного з них виділяється один кредит ЄКТС. Якщо курсова робота планується як окремий модуль дисципліни, то на нього виділяється не менше одного кредиту ЄКТС. Якщо курсова робота планується як окремий компонент, то на нього виділяється не менше трьох кредитів ЄКТС. Встановлені для освітніх компонентів кредити перераховується в години, які розподіляються на навчальні заняття, практичну підготовку, самостійну роботу здобувачів освіти та підготовку і проходження контрольних заходів. Максимальна рекомендована кількість годин навчальних занять на один кредит для здобувачів освіти становить 20 годин, крім здобувачів освіти денної форми здобуття освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами за спеціальностями «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «024 Хореографія», «025 Музичне мистецтво» галузі знань «02 Культура і мистецтво».

9.6 Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньо-професійної програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України. Здобувачі освіти можуть здійснювати трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до законодавства України.

9.7 Здобувачі освіти можуть здобувати освіту одночасно за декількома освітньо-професійними програмами або здобувати додаткові кваліфікації поза межами освітньо-професійної програми в Коледжі, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти за умови навчання такого здобувача освіти на підставі державного (регіонального) замовленням тільки за однією освітньо-професійною програмою. Коледж сприяє здобувачам освіти в одночасному виконанні декількох освітньо-професійних (освітніх) програм або здобутті додаткових кваліфікацій, виконанні індивідуального навчального плану на належному рівні, укладанні договорів на отримання додаткових освітніх послуг.

9.8 Здобувач освіти має право за погодженням із Коледжем на самостійне (у разі навчання за власні кошти) чи за згодою відповідної фізичної або юридичної особи (у разі навчання за кошти фізичних або юридичних осіб) збільшення строку виконання освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти, що має бути відображено в індивідуальному навчальному плані, договорі про надання освітніх послуг, договорі (контракті), що укладається між Коледжем та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. Будь-який вид фінансування виконання освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджету здійснюється не довше, ніж строк навчання, визначений законодавством, зокрема стандартом фахової передвищої освіти.

9.9 Здобувач освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, що унеможливлюють виконання освітньої, освітньо-професійної програми (стан здоров’я, призов на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчання чи стажування в закладах освіти (у тому числі іноземних держав), сімейні обставини тощо) відповідно до законодавства. У такому випадку вносяться зміни до індивідуального навчального плану такого здобувача освіти, договору про надання освітніх послуг, а також до договору (контракту), що укладається між Коледжем та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати (якщо здобувач освіти навчався на підставі такого договору).

9.10 У разі позбавлення ліцензії, закінчення строку дії сертифіката (рішення) про акредитацію освітньо-професійної програми, виданого центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти, неотримання Коледжем рішення (сертифіката) про акредитацію від центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти здобувачі освіти, які навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, мають право на переведення у Коледжі або іншому закладі фахової передвищої освіти на аналогічну акредитовану центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти освітньо-професійну програму в межах тієї самої спеціальності для завершення навчання за кошти державного або місцевого бюджету відповідно до Порядку переведення здобувачів фахової передвищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, до інших закладів фахової передвищої освіти для завершення навчання за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 року №724.


10. ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ КЗ «ХФВКМ» ХОР

10.1 Документ про фахову передвищу освіту – диплом фахового молодшого бакалавра видається особі, яка успішно виконала відповідну освітньо-професійну програму. Невід’ємною частиною диплома фахового молодшого бакалавра є додаток до диплома. Додаток до диплома європейського зразка базується на формі, схваленій Паризьким комюніке, що прийняте 25.05.2018 року відповідальними за вищу освіту Міністрами країн Європейського простору вищої освіти, з рекомендацією щодо його прийняття в ідентичній формі у відповідних рамках Лісабонської Конвенції про визнання та Еигоразз.

10.2 Вимоги до форм та/або змісту документів про фахову передвищу освіту передбачені Переліком інформації, яка повинна міститися в документах про фахову передвищу освіту, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.04.2021 року №466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.06.2021 року за №787/36409.

10.3 Особа, відрахована із закладу фахової передвищої освіти до завершення навчання, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін (предметів), отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС.

10.4 Здобувач освіти, який одночасно здобув профільну середню освіту, отримує свідоцтво про її здобуття відповідно до законодавства про повну загальну середню освіту. Відповідно до вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри» інформація про здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти у Коледжі є офіційною з моменту її внесення до відповідного реєстру, вважається достовірною і може використовуватись юридичними особами при вчиненні правочинів. Оригінали таких документів Коледж не зберігає.


11. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

11.1 Загальні положення.

11.1.1 Практична підготовка – одна з форм організації освітнього процесу та обов’язкова складова освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, спрямована на завершення формування набутих компетентностей та отримання досвіду їх застосування, оволодіння сучасними формами організації праці, обладнанням, пристроями і технологіями відповідно до спеціальності, ознайомлення з умовами провадження професійної діяльності.

11.1.2 Нормативно-правова база практичної підготовки здобувачів освіти в Комунальному закладі «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради (далі по тексту – Коледж) складається з Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», інших Законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, статуту Коледжу, цього Положення.

11.1.3 Зміст та завдання практичної підготовки визначаються в програмах практик на підставі нормативного змісту підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання в стандартах фахової передвищої освіти, та освітньо-професійних програмах.

11.1.4 Здобувачі фахової передвищої освіти заочної форми здобуття освіти (ЗФЗО) проходять усі види практики, що визначені освітньо-професійною програмою та навчальним планом для денної форми здобуття освіти. Здобувачі фахової передвищої освіти ЗФЗО, які працюють відповідно до фаху, звільняються від проходження окремих практик із зарахуванням відповідних кредитів ЄКТС та проведенням контрольних заходів в порядку, визначеному цим Положенням: здобувачі освітньо-професійної програми «Хореографія» спеціальності 024 «Хореографія» від навчальної сценічної практики, практики керівництва творчим колективом; здобувачі освітньо-професійної програми «Народне інструментальне мистецтво», «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування», «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» від навчально-виконавської практики зі спеціалізації та виробничої (диригентської) практики; здобувачі освітньо-професійної програми «Видовищно-театралізовані заходи» спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» від навчально-сценічної практики зі спеціалізації та виробничої практики; здобувачі освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» від навчальнї та виробничої практики.

11.1.5 Здобувачам фахової передвищої освіти, які раніше здобули професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту, проходження практичної підготовки визнається (зараховуються) на підставі порівняння результатів навчання або їм надається можливість проходження практик, що передбачають набуття інших компетентностей, у тому числі визначених стандартами фахової передвищої, вищої освіти або професійними стандартами (за їх наявності) або результатів навчання з внесенням відповідних змін до їх індивідуальних навчальних планів.

11.1.6 Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та інформальної освіти, у тому числі у результаті трудової діяльності здобувача фахової передвищої освіти під час навчання або до його початку, або в разі проходження практики в умовах дистанційного навчання, визнаються в установленому закладом фахової передвищої освіти порядку як проходження відповідної(их) практики (практик).

11.1.7 Практична підготовка за дуальною формою здобуття фахової передвищої освіти та на робочому місці (на виробництві) здійснюється з урахуванням особливостей цієї форми здобуття освіти.

11.1.8 Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти з особливими освітніми потребами проводиться з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

11.1.9 Під час проходження практичної підготовки забороняється використовувати працю здобувачів фахової передвищої освіти для цілей, не передбачених програмою практичної підготовки.

11.1.10 Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються навчальним планом: розробляються до кожного виду практики наскрізні програми, які є обов’язковими для виконання здобувачем освіти. На кожній ланці практики програми мають рекомендації щодо видів і форм перевірки рівня знань, умінь, навичок, сформованих компетентностей, якими здобувачі повинні оволодіти відповідно до вимог освітньо- професійної програми.

11.2 Види практичної підготовки та вимоги до програми практики

11.2.1 Видами практичної підготовки у Коледжі є: навчальна (зі спеціальності, сценічна, виконавська) практика; виробнича (технологічна, педагогічна, практика керівництва творчим/аматорським/  колективом) практика (диригентська).

11.2.2 Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, їх послідовність, форми, тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах.

11.2.3 Навчальна практика, включаючи екскурсійну, ознайомлювальну тощо, проводиться для завершення формування передбачених освітньо-професійною програмою компетентностей відповідно до спеціальності. Навчальна практика проводиться у спеціально відведений період навчального року або паралельно з навчальними заняттями з урахуванням тривалості навчального часу для здобувачів освіти та форми здобуття фахової передвищої освіти.

11.2.4 Виробнича, практики проводяться для отримання досвіду застосування набутих компетентностей відповідно до спеціальності, оволодіння сучасними формами організації праці та ознайомлення з умовами провадження професійної діяльності. Завданням переддипломної практики також є збирання фактичного матеріалу для виконання атестаційного кваліфікаційного іспиту.

11.2.5. Зміст практик визначається програмами практик, які розробляються згідно з навчальним планом і затверджується відповідно до положення про організацію освітнього процесу в закладі фахової передвищої освіти. Програма практики містить: назву практики із зазначенням її виду, опису, мети, основних завдань та форми підсумкового контролю; етапи, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання; вимоги до звітної документації та проведення підсумкового контролю; критерії оцінювання.

11.3 Бази практики.

11.3.1 Навчальна та виробнича практики проводяться в закладі фахової передвищої освіти, у тому числі у навчально-виробничих майстернях, лабораторіях тощо або у аналогічних структурних підрозділах інших закладів освіти, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та сфер управління, закладах культури і дозвілля, загальної середньої освіти, закладах позашкільних установ м. Харкова та інших областей України, у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність (далі – бази виробничої практики). Вибір баз практики здійснюється цикловими комісіями, виходячи з їх спроможності забезпечити досягнення мети та виконання основних завдань відповідних практик та освітньо-професійної програми в цілому, крім передбачених законодавством випадків. Перевага надається закладам, які використовують сучасні технології, мають інформаційне, матеріально-технічне, і кадрове забезпечення. Перевага при виборі бази також надається майбутньому місцю працевлаштування здобувача освіти.

11.3.2 Здобувачі фахової передвищої освіти з дозволу відповідальних циклових комісій можуть самостійно підібрати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. Здобувачі фахової передвищої освіти, які поєднують навчання з роботою, можуть проходити практичну підготовку шляхом навчання на робочому місці у процесі виконання посадових обов’язків, якщо це забезпечує виконання програми практики.

11.3.3 Вибір бази практики за межами території України здійснюється за згодою засновника закладу фахової передвищої освіти, крім випадків, коли це передбачено в договорі (контракті), що укладається між закладом фахової передвищої освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. Не може бути базою практики підприємство, установа, організація, заклад з іноземними інвестиціями держави, визнаної в установленому законодавством порядку державою-агресором або державою-окупантом, або підприємство, установа, організація, заклад, зареєстрований на території такої держави, або кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якого є резидентом держави-агресора або держави-окупанта, або у разі, коли підприємство, установа, організація, заклад, їх філії має (мають) постійне місцезнаходження на території держави-агресора, держави-окупанта або держави, що не визнає тимчасово окуповані території такими, що належать Україні. Не можуть залучатись до проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти громадяни держави, визнаної в установленому порядку державою- агресором або державою-окупантом, або держави, що не визнає тимчасово окуповані території такими, що належать Україні.

11.3.4 З установами та організаціями, які визначені базами практики, заклад фахової передвищої освіти укладає договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами і визначається особливостями проведення окремих видів практики, регламентується вимогами освітньо-професійних програм.

11.4 Організація практичної підготовки.

11.4.1 Організацію та проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти забезпечує директор Коледжу (крім випадків, зазначених у пункті 11.4.10 цього розділу). Під керівництвом заступника директора з навчально-методичної роботи завідувачем практики проводиться необхідна підготовча робота: укладення угод з базами практики про проходження практики здобувачами Коледжу; організація медичного обстеження здобувачів освіти (у разі потреби) для допуску їх до роботи; проведення нарад з керівниками баз практики по організації і забезпеченню керівництва практикою здобувачів освіти; інструктажі з викладачами і здобувачами освіти.

11.4.2 Загальну організацію практичної підготовки та контроль за її проведенням у Коледжі здійснює завідувач практикою, до посадової інструкції якого належить виконання такої роботи: перед початком практики контролює підготовленість баз практики; забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом на практику здобувачів освіти: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання здобувачам фахової передвищої освіти необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації тощо); повідомляє здобувачів освіти про систему звітності з практики, прийняту цикловою комісією, а саме: подання письмового звіту, вигляду оформлення виконання індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо; у тісному контакті з керівником практики від бази практики та Коледжу, забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою; контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту здобувачів освіти та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки; контролює виконання здобувачами освіти правил внутрішнього трудового розпорядку; у складі комісії приймає заліки з практики.

11.4.3 Оформлення документів і відповідальність за розподіл та закріплення здобувачів освіти Коледжу за базами практик покладається на заступника директора з навчально-методичної роботи, який безпосередньо підпорядковується директору. До початку практики Коледж зобов’язаний надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список здобувачів, яких направляють на практику та прізвище керівників практики зі складу викладачів Коледжу. Крім того, впродовж проходження здобувачами освіти практики коледж має забезпечувати дотримання ними та керівниками практики, викладачами Коледжу, вимог щодо трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, санітарного режиму, протипожежної безпеки, норм охорони праці та техніки безпеки, а також своєчасно реагувати на повідомлення щодо їх порушення.

11.4.4 Навчально-методичний супровід, керівництво і контроль за виконанням програми практики забезпечує відповідальна за організацію практики циклова комісія, що визначається наказом директора коледжу.

11.4.5 Керівники баз практики зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики, дотримання правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності і виробничої санітарії відповідно до законодавства.

11.4.6 Перед початком кожної практики директор коледжу наказом про її проведення затверджує список здобувачів освіти, які направляються для проходження практики із зазначенням баз та строків практики, посадової особи, на яку покладено загальну організацію практики та контроль за її проведенням, методичне керівництво і контроль, надання індивідуальних консультацій, перевірку звітної документації, підведення підсумків практики та оформлення підсумкового звіту за її результатами.

11.4.7 Безпосереднє керівництво практиками здобувачів освіти здійснюють керівники практики від Коледжу, які визначені наказом директора коледжу, та керівники практики від бази практики, які визначені керівництвом баз практики відповідно до договору про проведення практичного навчання здобувачами освіти. До керівництва практикою від закладу освіти залучаються педагогічні працівники коледжу. Перевага при призначенні керівників практики від коледжу надається досвідченим працівникам відповідних циклових комісій. Повноваження на базі практики керівника практики від закладу освіти визначається договором про проведення практичного навчання здобувачів фахової передвищої освіти. Права та обов’язки керівників практики від бази практики визначаються договором про проведення практичного навчання здобувачів фахової передвищої освіти.

11.4.8 Під час проведення навчальної практики академічна група може бути поділена на підгрупи чисельністю не менше 6 осіб, або у кількості набору здобувачів освіти на обрану ОПП (з урахуванням Норм часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 18.06.2021 року №686, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.08.2021 року за №1092/36714).

11.4.9 Тривалість аудиторної роботи здобувача фахової передвищої освіти під час проведення навчальної практики не повинна перевищувати кількості закладених у розклад академічних годин на тиждень. Тривалість робочого часу здобувана фахової передвищої освіти під час проведення виробничої практики не повинна перевищувати тривалості робочого дня з урахуванням віку здобувана фахової передвищої освіти відповідно до законодавства. Під час проходження практики здобувачі фахової передвищої освіти та керівники практики від закладу освіти повністю підпорядковуються внутрішньому трудовому розпорядку бази практики.

11.4.10 Організація практичної підготовки за межами України та відповідальність сторін визначається умовами договору або, у разі його відсутності, – забезпечується підприємством, установою, організацією (базою виробничої практики).

11.4.11 Під час проходження практичної підготовки забороняється використовувати працю здобувачів фахової передвищої освіти для цілей, не передбачених освітньо-професійною програмою.

11.4.12 Здобувачі фахової передвищої освіти можуть проходити практичну підготовку шляхом навчання на робочому місці у процесі виконання посадових обов’язків. Заклад освіти може зараховувати практичну підготовку в порядку визнання результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою, які здобуті під час трудової діяльності здобувача під час навчання або до його початку.

11.4.13 Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти з особливими освітніми потребами проводиться з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

11.4.14 У коледжі на основі законодавчих і нормативних документів розробляється документація локального характеру, яка регламентує практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти.

11.4.14.1 Локально-нормативна документація: положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти коледжу; договори про співпрацю з організаціями, установами про практичну підготовку; програми практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (розробляються згідно із навчальними планами, визначають зміст і послідовність практик); накази керівника закладу про організацію та оплату практики; інструкції з охорони праці.

11.4.14.2 Планувальна документація: робочі навчальні плани; графіки освітнього процесу; графіки практичної підготовки (за видами практики); направлення на практику; графіки проведення консультацій.

11.4.14.3 Звітно-облікова документація: звітна документація з практики (щоденники, звіти, характеристики); журнали обліку практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (на кожну академічну групу).

11.4.14.4 Навчально-методична документація (матеріали): зразки звітної документації з практики; методичні рекомендації щодо організації та проведення практики; щоденники з практики, наочні та електронні засоби навчального призначення.

11.4.15 Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення практики, є: розробка програм практики; визначення баз практики; укладання договорів про співпрацю, договорів про практичну підготовку; розподіл здобувачів за базами практики; ознайомлення із змістом і завданнями практики; призначення керівників практики; керівництво практичною підготовкою здобувачів; підготовка форм звітної документації за результатами проведення практики; оплата керівникам практики.

11.4.16 Здобувачі фахової передвищої освіти коледжу при проходженні практики зобов’язані: до початку практики одержати від керівника практики від коледжу направлення, методичні матеріали та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; своєчасно прибути на базу практики; у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників; вивчити й суворо дотримуватись правил техніки безпеки та внутрішнього розпорядку; своєчасно оформити звітну документацію.

11.4.17 Здобувачі фахової передвищої освіти мають право: на методичне та організаційне забезпечення практики від коледжу та бази практики; на консультативну допомогу з боку керівників практики від коледжу; на можливість отримання робочого місця згідно з програмою практики; звертатися за консультаціями до керівників практики, підрозділів та провідних фахівців; користуватися нормативними та інструктивними матеріалами з програмних питань практики, фондом законодавчих актів та установчих документів, інформаційними ресурсами базових закладів; на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

11.5. Підсумковий контроль.

11.5.1 Після закінчення кожної практики здобувані фахової передвищої освіти звітують про виконання завдань для самостійної роботи та індивідуальних завдань, передбачених програмою практики.

11.5.2 Обов’язковою формою звітності здобувача фахової передвищої освіти за результатами виробничої практики є звіт з практики. Структура та вимоги до звіту з практики, а також інші форми звітності визначаються відповідними цикловими комісіями. Загальна і характерна форма звітності здобувачів фахової передвищої освіти за практику – це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими освітнім закладом (щоденник, характеристика тощо), подається на рецензування керівнику практики від закладу фахової передвищої освіти. Звіт має містити відомості про виконання здобувачем фахової передвищої освіти усіх розділів практики та індивідуального завдання, висновки, пропозиції, список використаної літератури та інші. Оформляється звіт за вимогами, які встановлює заклад фахової передвищої освіти.

11.5.3 Оцінювання результатів практик здійснюється відповідно до положення про організацію освітнього процесу в закладі фахової передвищої освіти та вимог програми практичної підготовки. Оцінка результатів практики враховується у загальному рейтингу успішності, що формується відповідно до пункту 13 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року №882 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року №1050) (далі – рейтинг), при підведенні підсумків семестрового контролю.

11.5.3.1 Оцінка за практику складається з середньо арифметичної оцінки: керівника від бази практики; керівника від закладу освіти; презентації здобувачем результатів проходження практик під час захисту звіту; відповіді на запитання.

11.5.3.2 Вимоги щодо оцінювання всіх видів практик визначаються їх програмою. Максимальна оцінка за практику становить 100 балів. Критерії оцінювання доводяться до відома здобувачів освіти перед початком практики.

11.5.3.3 Оцінка результатів проходження практики у 4-бальній шкалі з переводом у 100-бальну шкалу та ECTS шкалу оцінювання виставляється у відомості захисту практики за підписами керівника практики від навчального закладу і членів комісії, створеної для проведення заліку з практики.

11.5.4 Здобувачу освіти, який не виконав програму навчальної чи виробничої практики або за результатами такої практики отримав негативну оцінку, надається право на проходження цієї практики повторно після виконання умов визначених положенням про організацію освітнього процесу в коледжі.

11.5.4.1 Здобувачу освіти, який не виконав програму практики, з дозволу заступника директора з навчально-виховної роботи, може бути надано право проходження практики повторно в позанавчальний час, що оформлюється відповідними документами по Коледжу.

11.5.4.2 Здобувач освіти, який не виконав програму навчальної чи виробничої практики або за результатами такої практики отримав негативну оцінку, не включається до рейтингу при підведенні підсумків наступного семестрового контролю. У разі успішного повторного проходження практики, оцінка результатів за її проходження враховується у рейтингу відповідно до пункту 11.5.4 цього положення.

11.5.4.3 Здобувач освіти, який отримав негативну оцінку та не пройшов практику, відраховується з Коледжу відповідно до правил, визначених чинним законодавством України. Підсумки практики обговорюються на засіданнях циклових комісій, педагогічній раді Коледжу та на адміністративних радах протягом навчального року.

11.5.4.4 Перескладання усіх видів практик не передбачається. У разі, коли здобувач на захисті практики отримав незадовільну оцінку – здобувач відраховується з закладу освіти за не виконання індивідуального навчального плану здобувача освіти або за академічну заборгованість без права поновлення на навчання у цьому ж самому навчальному семестрі. Незадовільна оцінка обов'язково вноситься в індивідуальний навчальний план здобувача освіти, навчальну картку здобувача та залікову книжку.

11.6. Матеріальне та фінансове забезпечення практичної підготовки.

11.6.1 У разі неможливості при проведенні практики дотримуватися вимог Норм часу щодо чисельності здобувачів у групах (підгрупах) практики, а також інші організаційні питання практики, не визначені цим Положенням, встановлюються самостійно закладом фахової передвищої освіти відповідно до навчальних планів.

11.6.2 Форми оплати праці керівників від бази практики визначаються договором про проведення практичного навчання здобувачів фахової передвищої освіти.

Заступник директора з НМП (підписано) Сергій ЛИТВИН
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту