Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

ВИКЛАДАЧУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТЬЮТОРІВ КЗ «ХФВКМ» ХОР

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інститут тьюторів є підрозділом КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв», який створено для реалізації на практиці принципу педагогіки партнерства, розширення та удосконалення зв’язків між викладачами та студентами з метою формування фахівця-професіонала своєї галузі та людини високих моральних якостей.

Тьютор у коледжі – моральний авторитетний фахівець, здатний виховувати соціально значущу особистість, толерантну людину, готову до колективної командної діяльності; людину, яка спроможна використовувати освітні здобутки в різноманітних життєвих ситуаціях, бути успішною в сучасному інноваційному суспільстві, здатною генерувати нові ідеї, розвивати власну систему знань, застосовувати її для розв’язування актуальних, особистих та суспільно значущих проблем.

Тьютор співпрацює з керівником академічної навчальної групи (класним керівником). Основна його функція – індивідуальна наставницька робота зі студентами.

1.2. Тьютори діють на громадських засадах. Кандидатури тьюторів обговорюються на засіданнях ЦК із залученням студентського активу академічних навчальних груп та викладачів споріднених ЦК із числа найбільш авторитетних викладачів коледжу, які мають високий рівень емпатії і відповідальності, володіють коммунікаційними методиками, знаннями вікової та спеціальної педагогіки і психології й рекомендуються випусковими ЦК адміністрації для затвердження наказом директора коледжу.


2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТЬЮТОРА

2.1. Встановлення тісного взаємоконтакту з керівником академічної навчальної групи (класним керівником) з метою координації роботи зі студентами як на індивідуальному, так і на груповому рівнях.

2.2. Надання допомоги студентам та керівнику академічної навчальної групи (класному керівнику), викладачам-предметникам в організаціїї і проведенні навчально-виховної роботи в групах. Проведення індивідуальної роботи зі студентами з метою формування атмосфери взаєморозуміння, співробітництва й відповідальності, мотивації їх до навчання, здорового способу життя, створення умов для всебічного розвитку молодого покоління.


3. ФУНКЦІЇ ТЬЮТОРА

3.1. Допомога в адаптації першокурсників, у виборі їх освітнього маршруту; виявлення потреб і труднощів, що виникають у студентів та допомога в їх подоланні, підтримка й мотивування їх до навчання, самостійності; надання їм допомоги в розв’язанні академічних або особистих проблем пов’язаних з навчанням; надання психологічної та педагогічної підтримки студентам, сприяння соціалізації, формуванню загальної культури особистості, свідомого вибору профессії та освітніх програм тощо.

3.2. Надання допомоги адміністрації коледжу щодо розроблення та реалізації заходів для створення необхідних умов своєчасного, повного та якісного засвоєння студентами учбового матеріалу.

3.3. Взаємодія із навчальною частиною коледжу щодо забезпечення дієвого контролю за системним та якісним проведенням занять, успішністю студентів, дотриманням строків складання модулів, заліків, іспитів, відвідуванням занять, виконанням студентами навчальних планів та програм.

3.4. Спонукання студентів до навчання, визначення й залучення додаткових освітніх ресурсів; при необхідності – складання індивідуальної освітньої програми студента та їх супровід; відстеження ефективності навчання та контроль за  його результатами, аналітика й на її підставі сприяння коригуванню програм навчання; розробка й оформлення методичних матеріалів за своєю діяльністю; побудова стійкого діалогу з батьками студентів, реалізація постійного діалогу з викладачами окремих дисциплін.

3.5. Забезпечення реалізації рішень адміністрації та структурних підрозділів коледжу у частині, яка стосується студентів академічної групи.

3.6. Проведення індивідуальної роботи, індивідуальних бесід зі студентами й батьками студентів закріпленої академічної групи.

3.7. Відстоювання освітніх інтересів студентів у коледжі.

3.8. Ведення індивідуального щоденника роботи тьютора навчальної групи (у довільній формі).


4. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ

4.1. Тьютор взаємодіє із адміністрацією, усіма структурними та громадськими підрозділами коледжу у процесі виконання своїх обов’язків.

4.2. Основні стосунки підтримуються з керівниками академічних навчальних груп (класними керівниками), головами ЦК, головою методичної комісії керівників навчальних груп, навчальною частиною коледжу.


5. КОНТРОЛЬ ТА КЕРІВНИЦТВО ДІЯЛЬНІСТЮ ТЬЮТОРІВ

5.1. Контроль та керівництво діяльністю тьюторів здійснює заступник директора з організаційно-виховної роботи.

5.2. Право ініціативи реорганізації або ліквідації інституту тьюторів має директор коледжу.

© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту