Логотип КЗ «ХВФКМ» ХОР
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
kvkm67@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Телефони приймальної комісії коледжу
Перейти до контакту

Угода на проживання в гуртожитку

СТУДЕНТУ

УГОДА НА ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ КЗ «ХФВКМ» ХОР

місто Харків «___» ______202__ року

Ця угода (далі – Договір) укладена згідно з вимогами чинного законодавства України, Положенням про гуртожиток Комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради, наказу директора №___ від «___»____202___року між Комунальним закладом «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради (далі – Коледж), в особі директора Морозко Любові Георгіївни, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та П.І.Б. студента, спеціальність, група, курс наймач (далі – мешканець) з другої сторони.


1. Права сторін

1.1. Права Коледжу визначаються чинним законодавством України.

1.2. Коледж має право.

1.2.1. Вимагати виконання мешканцем умов цього Договору, Положення про студентський гуртожиток, Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради, виконання інших чинних нормативних актів і законів України, пов’язаних з проживанням мешканця.

1.2.2. Достроково припинити (розірвати) Договір в односторонньому порядку у випадку порушення мешканцем умов Договору, Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради, норм чинного законодавства України, які визначають обов’язки наймача, мешканця.

1.2.3. Протягом дії Договору змінювати розмір плати за проживання і пов’язані з проживанням послуги в односторонньому порядку у зв’язку з централізованою зміною цін і тарифів або нормативно-правових актів України.

1.2.4. Скласти акт про завданий мешканцем гуртожитку матеріальний збиток майну чи інвентарю та отримати відшкодування збитку згідно з чинним законодавством України.

1.2.5. Права мешканця визначаються цим Договором, Правилами внутрішнього розпорядку в КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради, Правилами внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради.

1.3. Мешканець гуртожитку має право.

1.3.1. Знати свої права та вимагати виконання обов’язків Коледжу, визначених цим Договором.

1.3.2. Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового та спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку.

1.3.3. Достроково припинити дію Договору у встановленому порядку.


2. Обов’язки Коледжу

2.1. Встановленим порядком надати на строк (п.5.1.) ліжко-місце в гуртожитку №9.

2.2. Видати мешканцю перепустку до гуртожитку на термін дії Договору.

2.3. 3абезпечити умови проживання в гуртожитку, в тому числі забезпечити твердим та м’яким інвентарем згідно акту приймання-передачі. Забезпечити водо-, електро-, теплопостачання, газопостачання.

2.4. При пошкодженні і аваріях негайно вживати заходів по ліквідації їх наслідків з віднесенням за рахунок мешканця, якщо пошкодження виникло з вини мешканця чи осіб, які разом з ним проживають або запрошені ним. Виконання ремонтів місць загального користування та інженерних мереж здійснюється згідно з планом ремонтних робіт на поточний рік.

2.5. Провести інструктаж (п.3.1.4.).

2.6. Надати перепустку для входу до гуртожитку.


3. Обов’язки мешканця гуртожитку

3.1. Мешканець гуртожитку зобов’язаний.

3.1.1. Користуватися ліжко-місцем, майном, підсобними приміщеннями, місцями загального користування виключно за прямим призначенням і на рівних правах з іншими мешканцями.

3.1.2. Сплачувати через банківські установи з дати поселення по дату виселення за проживання відповідно до діючого Положення про гуртожиток.

3.1.3. У випадку, коли мешканець бажає встановити у кімнаті, що не обладнана електролічильником, додаткове електричне обладнання і пристрої електроспоживання, які не передбачено проектно-розрахунковими нормами, мешканець зобов’язаний отримати дозвіл завідувача гуртожитку на встановлення та окремо відшкодовувати Коледжу за додатково спожиту цими пристроями електроенергію згідно з актом.

3.1.4. Пройти інструктаж, виконувати Правила внутрішнього розпорядку КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради, Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради, правила пожежної безпеки, правила з експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури, правила користування електричним і газовим обладнанням.

3.1.5. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання здати завідувачу гуртожитку ордер на проживання в гуртожитку.

3.1.6. Забезпечити наявність дублікату ключів від кімнати та блоку у завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка своєчасно (протягом двох робочих днів) здати відповідний дублікат.

3.1.7. Здійснювати вхід до гуртожитку за пред’явленням перепустки встановленого адміністрацією гуртожитку зразка.

3.1.8. При запрошенні відвідувача до гуртожитку особисто зустріти його біля входу, залишити свою перепустку черговому гуртожитку, забезпечити надання черговому документ, що посвідчує особу (відвідувача), а також забезпечити залишення відвідувачем гуртожитку, провести його до виходу з гуртожитку.

3.1.9. Надавати доступ до житлового блоку і житлових кімнат особам, зазначеним у п.7.2, а також пред’являти документ, що засвідчує право на проживання в даному гуртожитку.

3.1.10. Дбайливо ставитися до майна, що знаходиться на балансі Коледжу, ощадливо користуватися водою, газом, електричною і тепловою енергією.

3.1.11. Своєчасно подавати письмові заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів у відповідних реєстраційних журналах.

3.1.12. Підтримувати у належному стані (чистоту і порядок) кімнату, блок та місця загального користування.

3.1.13. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитку.

3.1.14. По закінченні навчання, при достроковому припиненні дії Договору знятися з реєстрації місця проживання  у гуртожитку, здати майно, інвентар, що знаходилось у користуванні, ключі, перепустку, кімнату у придатному для проживання стані, оформити належним чином і здати обхідний лист та виселитися з гуртожитку протягом 14 (чотирнадцяти) днів від дати виходу відповідного наказу чи розпорядження.


4. Мешканцю гуртожитку забороняється

4.1. Вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров’ю людей, своєму життю та здоров’ю або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання гуртожитку.

4.2. Зберігати, використовувати додаткове електричне обладнання і пристрої, електроспоживання, яких не передбачено проектно-розрахунковими нормами без дозволу завідувача гуртожитку.

Палити.

4.4. Зберігати і вживати спиртні напої (в тому числі і слабоалкогольні), наркотичні та токсичні речовини, зберігати пристрої та їх деталі для вживання наркотичних, токсичних речовин, знаходитись в гуртожитку у стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин.

4.5. Проникати до гуртожитку поза межами прохідної.

4.6. Самовільно переселятися, виносити меблі та інвентар з кімнати.

4.7. Проводити масові заходи в гуртожитку та на прилеглій території до гуртожитку без письмового дозволу завідувача  гуртожитку чи заступника директора з організаційно-виховної роботи.

4.8. Вмикати радіотелевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує чутність кімнати. Порушувати тишу з 22-00 до 08-00 години.

4.9. Залишати сторонніх осіб після 23-00 без письмового дозволу завідувача гуртожитку.

4.10. Тримати в гуртожитку домашніх тварин.

4.11. Накопичувати і викидати сміття у непризначені для цього місця.

4.12. Наклеювати на стіни і двері плакати, оголошення тощо.

4.13. Передавати перепустку до гуртожитку, ключі від кімнати та блоку іншим особам.


5. Строк дії Договору

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом навчального року відповідно до графіка навчального процесу, а в частині відшкодування збитків до моменту повного виконання мешканцем своїх зобов’язань.

5.2. Дія Договору достроково припиняється.

5.2.1. За згодою Сторін в порядку, визначеному цим Договором.

5.2.2. У випадку відрахування мешканця з Коледжу.

5.2.3. У випадку надання мешканцю академічної відпустки, повторного курсу навчання.

5.2.4. У випадку порушення мешканцем паспортного режиму, законів України, Правил внутрішнього розпорядку в КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради, Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку  та інших правил.

5.2.5. При несплаті за проживання та/або послуги, пов’язані з проживанням понад 3-х місяців чи відмові відшкодовувати (оплатити) за додатково встановлене електричне обладнання чи пристрої електроспоживання.

5.2.6. У випадку скоєння адміністративного правопорушення чи кримінального злочину.

5.2.7. У разі незгоди мешканця зі зміною вартості за проживання.

5.2.8. У випадку протидії поселенню іншої особи, яка поселяється до кімнати гуртожитку.

5.2.9. Якщо мешканець використовує надане майно не за призначенням або порушує права та інтереси третіх осіб.

5.2.10. Якщо мешканець фактично не проживає на наданому йому ліжко- місці, з урахуванням вимог п.7.1.

5.2.11. За невиконання інших умов цього Договору.

5.2.12. Дострокове припинення дії Договору за ініціативою мешканця гуртожитку здійснюється за його особистою письмовою заявою після погашення ним боргу за фактичне проживання в гуртожитку.


6. Відповідальність сторін

6.1. 3а невиконання умов Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. Коледж не несе відповідальність за збереження майна мешканця гуртожитку, крім майна, переданого до камери схову.

6.3. 3а порушення умов цього Договору, в тому числі у випадках, передбачених пунктами 3,4,5.2. Договору, Коледж має право в односторонньому порядку достроково припинити (розірвати) цей Договір без надання іншого житлового приміщення та (або) відмовити в укладанні Договору на проживання у наступному періоді (навчальному році).

6.4. У разі заподіяння збитків майну Коледжу: житловим приміщенням, місцям загального користування, м’якому чи твердому інвентарю, обладнанню, іншому майну, що знаходиться на балансі Коледжу, чи третім особам, мешканець зобов’язаний відшкодувати їх у повному обсязі згідно з чинним законодавством України. Відшкодування збитків не позбавляє права Коледж додатково застосувати п.6.3. Договору.


7. Додаткові положення

7.1. Даний Договір є дійсний при фактичному проживанні мешканця гуртожитку на наданому ліжко-місці у кімнаті гуртожитку. У випадку, коли мешканець гуртожитку фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці у кімнаті гуртожитку більше ніж 30 календарних днів, на підставі акту адміністрації, даний Договір достроково припиняється (розривається) Коледжем в односторонньому порядку.

7.2. Контроль за дотриманням виконання умов Договору здійснюють заступник директора з організаційно-виховної роботи, завідувач гуртожитку, вихователь гуртожитку, представники студентської ради гуртожитку, профкому.

7.3. Дострокове припинення, розірвання Договору означає втрату права на проживання у студентському гуртожитку, мешканець гуртожитку зобов’язаний звільнити кімнату та повернути у належному стані прийняте майно та інвентар. Реєстрація не дає права на проживання у гуртожитку.

7.4. Мешканець, який виконує всі зобов’язання, має переважне право на укладання нового Договору на проживання (надання ліжко-місця) на новий строк за умови продовження навчання в коледжі на денній формі.

7.5. Мешканець, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» надає Коледжу згоду (дозвіл) на збирання, обробку, безстрокове зберігання та передачу (поширення) третім особам своїх персональних даних у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.6. Укладення цього Договору не створює для мешканця будь-яких інших прав на вказане ліжко-місце, крім права користування протягом строку, визначеного п.5.1.

7.7. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.

7.8. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін шляхом укладення Доповнення до Договору у письмовій формі. Якщо одна зі Сторін не в змозі виконати умови Договору, вона зобов’язана повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.


8. Підписи сторін, юридичні адреси та інші  реквізити

З Правилами внутрішнього розпорядку в КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради, Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитку КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради, Положенням про гуртожиток, правилами пожежної безпеки, правилами користування електричним і газовим обладнанням ознайомлений, інструктаж пройшов, зобов’язуюсь виконувати. Мешканець підпис.

© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту